Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Instalacja i konfiguracja opensource’owego GLPI

Wdrożenie GLPI wymaga wysiłku, ale efektem jest uzyskanie narzędzia do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W połączeniu z FusionInventory lub OCS Inventory NG katalog GLPI może być automatycznie zasilany danymi z punktów końcowych.

Na etapie instalacji agenta FusionInventory możemy zdecydować, które jego komponenty zostaną zainstalowane w systemie. Wymagany jest moduł Inventory.

GLPI działa na stosie LAMP i z powodzeniem może być uruchamiany na lokalnym serwerze lub w hostingu. Na potrzeby przykładu użyliśmy systemu Debian 9 Stretch, na którym zainstalowano serwer Apache z PHP oraz bazę danych MySQL/MariaDB.

Wdrożenie serwera

Procedura instalacji serwera webowego nie wymaga szerszego komentarza. Zaczynamy od aktualizacji menedżera pakietów, po czym wdrażamy wymagane pakiety wraz z ich zależnościami:

# apt-get update && apt-get upgrade -y
# apt-get install apache2 php7.0 libapache2-mod-php7.0
# apt-get install mysql-server mysql-client php7.0-mysql

Pierwszym krokiem po zainstalowaniu MySQL powinno być jego zabezpieczenie. W tym celu możemy posłużyć się narzędziem mysql_secure_installation, które na podstawie kilku udzielonych odpowiedzi automatycznie utworzy hasło użytkownika root, usunie anonimowych użytkowników i bazę testową, a w końcu zablokuje zdalny dostęp do serwera na konto root:

# mysql_secure_installation
Change the root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Następny etap wymaga założenia bazy danych oraz użytkownika dla GLPI:

# mysql -u root –p
MariaDB [(none)]> create database glpi;
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to \
glpi@localhost identified by 'BardzoTrudneHaslo';
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit

Instalacja GLPI

W tym momencie możemy przejść do właściwej instalacji GLPI. Skrót do najnowszej wersji aplikacji w repozytoriach Git­Hub znajdziemy na stronie glpi-project.org w sekcji Downloads. Do pobrania pliku archiwum (30,3 MB) użyjemy zaś polecenia wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.2.3/glpi-9.2.3.tgz. Tak pobrane archiwum rozpakowujemy do głównego katalogu serwera Apache. Istnieje możliwość instalacji strony w innym hoście wirtualnym i przypisanie mu unikalnej domeny:

# tar -xvzf glpi-9.2.3.tgz -C /var/www/html

Na koniec zmieniamy uprawnienia do folderów config i files, aby bez kłopotu przejść dalszy etap instalacji GLPI:

# cd /var/www/html/glpi
# chmod -R 777 config/
# chmod -R 777 files/

W oknie przeglądarki wpisujemy adres serwera GLPI (http://adres.serwera/glpi), a następnie postępujemy zgodnie z wytycznymi kreatora. Wybieramy język instalacji, akceptujemy licencję GNU GPL oraz wybieramy tryb wdrożenia. W tym miejscu możemy rozpocząć instalację GLPI od nowa lub zaktualizować oprogramowanie. W kroku zerowym instalator sprawdzi kompatybilność serwera do uruchomienia GLPI. Testowana jest wersja interpretera PHP, jego ustawienia oraz obsługa rozszerzeń PHP w serwerze Apache. Niektóre zależności są opcjonalne. Przykładowo: brak modułu LDAP dla PHP blokuje integracje GLPI z usługą katalogową, ale nie jest to przecież warunek konieczny. Inne wymagania należy spełnić przed rozpoczęciem instalacji. W naszym przypadku doinstalowaliśmy następujące pakiety:

# apt-get install curl php7.0-gd \
php7.0-ldap php7.0-imap php7.0-xmlrpc \
php7.0-curl php7.0-mbstring php7.0-xml \
php7.0-apcu
# systemctl reload apache2.service

W kolejnym kroku wprowadzamy adres serwera SQL, nazwę użytkownika (glpi) oraz hasło (BardzoTrudneHaslo). Jako adresu serwera MySQL należy użyć 127.0.0.1 lub localhost z uwagi na to, że serwer WWW będzie się kontaktował do bazy danych lokalnie (uprawnienia). Na tym etapie wskazujemy założoną wcześniej bazę danych glpi, po czym czekamy na jej inicjalizację. Decydujemy, czy zamierzamy wysyłać anonimowe statystyki o działaniu programu do autorów projektu. Na koniec wystarczy zanotować domyślne hasła (patrz: ramka „Domyślne hasła GLPI”) i już możemy zacząć używać GLPI. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasła dla domyślnych użytkowników glpi, normal, tech i post-only. Zrobimy to w sekcji Administracja | Użytkownicy na karcie Użytkownicy lub po zalogowaniu do konta w profilu użytkownika. W ostatnim kroku usuwamy z serwera plik install/install.php. Nie będzie już nam potrzebny.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej