Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Programy do inwentaryzacji zasobów IT

W silnie obsadzonej kategorii narzędzi do inwentaryzacji dużą popularnością cieszy się otwarte oprogramowanie GLPI z dodatkami OCS Inventory NG lub FusionInventory. Cenione są też komercyjne rozwiązania: Axence nVision, MagikINFO, statlook (uplook) i Ewida.

W najnowszej wersji Axence nVision 10 w centrum zainteresowania jest użytkownik systemu. Dane są gromadzone i przypisywane do użytkownika, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta.

Oprogramowanie do inwentaryzacji, podobnie jak programy księgowe, pakiety kadrowo-płacowe czy aplikacje do obsługi poczty, dostarcza zbliżony zestaw funkcji. Mowa tutaj o możliwości ewidencji sprzętu komputerowego i narzędziach do prowadzenia audytu legalności oprogramowania. Procesy zbierania danych są w pełni zautomatyzowane dzięki mechanizmowi agentów instalowanych na punktach końcowych. Agenci wykorzystywani są również do dystrybucji oprogramowania na komputery pracowników. W rezultacie wybór najlepszego rozwiązania bywa kłopotliwy, a decyzje nierzadko podejmowane są na podstawie rekomendacji, oceny interfejsu, a może przede wszystkim łatwości wdrożenia.

Wielu producentów oprogramowania komercyjnego rozwija ten sam model dostarczania funkcji, w którym moduł inwentaryzacji oddzielono od narzędzi do monitorowania aktywności pracowników oraz świadczenia pomocy zdalnej. Decydując się na wdrożenie wszystkich modułów w jednym rozwiązaniu, otrzymujemy komplet narzędzi do zarządzania IT w organizacji. W artykule próbujemy krótko scharakteryzować GLPI wraz z OCS Inventory NG lub FusionInventory, czyli jedno z najbardziej popularnych rozwiązań open source do zarządzania zasobami IT, oraz cztery komercyjne narzędzia, które zyskały popularność na polskim rynku: Axence nVision, Magik­INFO, statlook (uplook) i Ewida.

GLPI
glpi-project.org

Darmowe i rozwijane na zasadach otwartej licencji narzędzie GLPI do zarządzania zasobami IT z modułem service desk zgodnym z ITIL v2 pozwala dokumentować i obsługiwać zgłoszenia serwisowe użytkowników (tickety). Oprogramowanie klasyfikowane jest jako narzędzie ITSM. Program umożliwia inwentaryzację dowolnych zasobów IT, w tym komputerów, monitorów, drukarek, wyposażenia centrów danych czy telefonów. Administrator ma możliwość przeglądania ewidencji zasobów w wielu przekrojach i szczegółowych widokach oraz śledzenia relacji między zasobami, np. podłączenia komputera do konkretnego portu w sieci lokalnej. Lista rzeczy, które możemy inwentaryzować w GLPI, jest znacznie dłuższa i obejmuje np. tonery do drukarek i certyfikaty cyfrowe. Program pozwala budować relacje między zasobami, np. dla klastra wirtualizacji będą to hosty i uruchamiane na nich maszyny wirtualne, w przypadku zaś telefonów komórkowych zestaw utworzą dodatkowo karty SIM, ładowarki, etui i inne akcesoria. Istnieje również możliwość wizualizacji elementów centrum danych na poziomie szaf serwerowych, modułów PDU, rozmieszczenia urządzeń i portów oraz połączeń między nimi.

GLPI rejestruje historię zmian w konfiguracji zasobów. Program pozwala śledzić cykl życia produktu od momentu przyjęcia go na magazyn IT do momentu wycofania z użytku. Informacje o zdarzeniach i dokumenty (np. gwarancje i protokoły z likwidacji) gromadzone są w bazie danych. Przy użyciu GLPI możemy wprowadzać dane finansowe i przypisywać bud­żety, aby automatycznie generować TCO dla ewidencjonowanych zasobów. Wbudowane w program narzędzia gwarantują spójność danych. Administrator ma możliwość zdefiniowania reguł, które będą blokować wprowadzenie lub aktualizację w bazie zduplikowanych danych. W porównaniu z komercyjnymi aplikacjami narzędzie GLPI wymaga więcej nakładów pracy przy wdrożeniu, a w pierwszym kontakcie może wydawać się dość surowe w użyciu. Co więcej, w celu automatyzacji procesów inwentaryzacji konieczna jest integracja z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak OCS Inventory NG lub FusionInventory.

W parze z FusionInventory GLPI może być zasilane danymi pochodzącymi z agentów zainstalowanych w systemach Windows, OS X, Linux, BSD oraz Unix. Dostępny jest agent dla urządzeń mobilnych z Androidem. Oprogramowanie pobiera również dane z maszyn wirtualnych. FusionInventory działa jak brama, która za pomocą agentów zbiera informacje z inwentaryzowanych sprzętów i przekazuje je do GLPI. Dodatkowo oprogramowanie wprowadza też możliwość dystrybucji oprogramowania (instalacja, aktualizacja, usuwanie) na punkty końcowe. Zadania te mogą być automatyzowane przy użyciu skryptów.

OCS Inventory NG
ocsinventory-ng.org

W odróżnieniu od FusionInventory oprogramowania OCS Inventory NG zasadniczo można używać jako samodzielne narzędzie do inwentaryzacji zasobów IT. Za pomocą agentów OCS Inventory NG zbiera informacje z urządzeń fizycznych i maszyn wirtualnych, w tym ich konfiguracje i dane o zainstalowanym oprogramowaniu. Dzięki protokołowi SNMP aplikacja potrafi zaś wykrywać i identyfikować różnego rodzaju urządzenia sieciowe, takie jak drukarki, routery czy przełączniki. Wspierane przez OCS Inventory NG systemy to: Windows, Linux, BSD, Sun Solaris, IBM AX, HP-UX, OS X oraz Android.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej