Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Skupiamy się na digitalizacji

Każde muzeum zdecydowało się pokazać swoje najbardziej reprezentacyjne kolekcje. Eksponaty miały być unikatowe, a jednocześnie najlepiej charakteryzujące dany obszar kulturowo. Rozmowa z Sylwią Kucharską, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Muzea Wielkopolski to platforma internetowa, na której udostępniane są zdigitalizowane zbiory pochodzące z dwóch muzeów – Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Proszę opowiedzieć, jak narodził się pomysł przygotowania takiego narzędzia.

Od wielu lat dyrektorzy wielkopolskich muzeów pochylali się nad tematem digitalizacji i udostępniania zbiorów, ale nigdy nie doszedł on do skutku, prawdopodobnie ze względów finansowych. Stąd pomysł stworzenia platformy, która będzie udostępniana wszystkim wielkopolskim muzeom nieodpłatnie, tak aby już żadne muzeum nie musiało pozyskiwać pieniędzy na wdrażanie kolejnego narzędzia, tylko mogło skupić się na digitalizacji. Platforma powstała w wyniku połączenia sił Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

Jak przebiegały prace nad realizacją projektu?

Początkowo projekt miał być realizowany w jednym etapie, przez trzy lata łącznie z digitalizacją zbiorów obu muzeów. Projekt zyskał bardzo dobrą ocenę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymał finansowanie, ale niestety tylko na jeden rok, przy czym można było wykonać jedynie digitalizację zbiorów. Została ona przeprowadzona, po czym rok później złożyłam wniosek o utworzenie samego portalu. Niestety, ministerstwo oceniło go już gorzej niż w roku poprzednim. Dostaliśmy pieniądze na realizację platformy dopiero po odwołaniu się od decyzji ministerstwa. To wszystko trwało miesiącami, dlatego na samą realizację zostały jedynie… trzy miesiące. W tym czasie zajmowałam się wszystkim – od wymyślenia struktury portalu aż do selekcji kolekcji przeznaczonych do digitalizacji. Platformę wykonała firma MobileMS zgodnie z moimi wytycznymi. Wszystko odbywało się błyskawicznie na zasadzie: propozycja – dyskusja – poprawka – akceptacja. Trzy miesiące nie dają czasu na długie rozważania.

Jaki był koszt obu etapów projektów i jak były one finansowane?

Wykonanie etapu pierwszego, czyli digitalizacja zbiorów, możliwe było dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu Kultura cyfrowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 303 019,94 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 53 481,30 zł. Z kolei drugi etap projektu pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” realizowany był w terminie od 1 sierpnia do 29 grudnia 2017 r. i obejmował utworzenie portalu edukacyjnego muzeawielkopolski.pl oraz aplikacji mobilnej. Etap zrealizowano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z programu Kultura cyfrowa MKiDN w wysokości 230 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 53 000 zł.

Pierwszy etap realizacji projektu polegał na cyfrowym odwzorowaniu eksponatów. Proszę opisać proces digitalizacji i opowiedzieć, jakie wyzwania się z nim wiążą.

Korzystaliśmy z firm zewnętrznych oraz ze sprzętu zakupionego do projektu, tj. ze skanera o wysokiej rozdzielczości EPSON i z zestawu komputerowego z monitorem EIZO. Digitalizację 2D do formatu A4 prowadziliśmy sami, natomiast formaty większe skanowała firma zewnętrzna na sprzęcie użyczonym przez kaliskie Archiwum Państwowe. Skany 3D wykonała firma Smarttech 3D własnymi skanerami. Fotografowaniem muzealiów zajmował się Zbigniew Kańczukowski, który ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie i sam jest historykiem sztuki. Głównymi problemami związanymi z digitalizacją są oczywiście uzyskanie wysokiej jakości skanów oraz wierne odwzorowanie barw. Zatrudniłam jedną osobę, która przeszła specjalistyczne szkolenia w tym zakresie i zajmuje się w muzeum wyłącznie digitalizacją zbiorów.

Na platformie muzeawielkopolski.pl udostępnionych jest ponad 10 tysięcy cyfrowych odwzorowań zabytków. Jakie kolekcje zostały już udostępnione?

Na platformie można oglądać „Skarby doliny Prosny”, czyli kolekcję zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych na terenie Kalisza, w tym z grodu na Zawodziu. Składają się na nią przedmioty metalowe, głównie brązowe, m.in. zapinki, naszyjniki i inne ozdoby, unikalne monety, jak brakteaty Mieszka III Starego, oraz ceramika. Udostępniliśmy też ikonografię Kalisza – kolekcję liczącą 2000 pozycji, w tym: pocztówki, zdjęcia, litografie, drzeworyty ukazujące architekturę i przestrzeń miejską Kalisza i kaliskich przedmieść od XVIII do poł. XX w. Kolejną kolekcją jest archiwum Tadeusza Kulisiewicza zawierające rysunki, szkice i przedwojenne drzeworyty z „Teki Szlembarskiej” oraz powojenne prace, a także prywatne archiwum artysty zawierające dokumenty, korespondencję, fotografie i szkicowniki. 

[...]

Sylwia Kucharska – dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, wcześniej dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów doktoranckich na kierunku kulturoznawstwo. Ekspertka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. programów nauczania w zawodach, dla których właściwym ministrem jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Była trenerką regionalną Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania środków na działalność kulturalną. Autorka i koordynatorka 12 projektów ze środków MKiDN, PROW, Patriotyzm jutra, POIiŚ.

Rozmawiała Katarzyna Wiszniewska

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej