Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Bezpieczny Olsztyn

Wdrożenie Systemu Wspomagania Służb w Olsztynie w znacznym stopniu usprawniło komunikację między służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście, dzięki czemu mogą one skuteczniej reagować na zagrożenia oraz lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Za pomocą aplikacji mobilnej Bezpieczny Olsztyn mieszkańcy są nie tylko powiadamiani o zbliżających się zagrożeniach, ale mogą również sami zgłaszać służbom niepokojące ich sytuacje. Narzędzie jest wyposażone też w funkcję automatycznego asystenta resuscytacji 30:2.

Główną ideą, która przyświecała powstaniu Systemu Wspomagania Służb (SWS), było wsparcie wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom Olsztyna. Ponieważ najistotniejszym elementem zarządzania kryzysowego jest informacja, sprawny system jej dostarczania do pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK), funkcjonariuszy Straży Miejskiej (SM), Policji, Straży Pożarnej oraz innych służb miejskich i ratunkowych ma znaczenie fundamentalne.

Potrzeba komunikacji

Przekazanie sprawdzonych informacji właściwemu odbiorcy w odpowiednim czasie pozwala przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, a gdy do nich dojdzie – umożliwia minimalizowanie strat, a często gwarantuje powodzenie akcji ratunkowych. – Specyficzne problemy, z którymi mają do czynienia te służby, wymagają unikalnych rozwiązań technicznych – z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się na wdrożenie w Olsztynie SWS – mówi Paweł Drankowicz, kierownik CZK. System informatyczny uruchomiony w 2004 r. umożliwił m.in. komunikację online między służbami, dzięki czemu w ciągu kilku lat udało się całkiem odejść od tradycyjnych, papierowych dzienników zdarzeń i dokumentacji. Choć wdrożone rozwiązania okazały się przydatne, wciąż doskwierał brak zintegrowanego systemu ewidencji zgłoszeń do służb. – Nie było też platformy powiadamiania i wymiany informacji z mieszkańcami – mówi Paweł Drankowicz. Z tego powodu urzędnicy Urzędu Miasta Olsztyna (UMO) zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa przygotowali projekt rozbudowy SWS oraz uruchomienia Miejskiego Portalu Bezpieczeństwa Bezpieczny Olsztyn (BO) i pozyskali na jego realizację unijne środki.

Platforma elektroniczna

Wdrożenie nowych modułów aplikacyjnych SWS pozwoliło przenieść na platformę elektroniczną kolejne procesy związane z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, a tym samym w znacznym stopniu usprawniło działanie służb. Zaawansowany system informatyczny daje możliwość koordynowania w czasie rzeczywistym działań ratowniczych i porządkowych – pozwala na przyjmowanie zgłoszeń oraz obsługę zdarzeń, aplikacja mobilna umożliwia pracę funkcjonariuszom w terenie, a także pozwala na przetwarzanie danych pochodzących z miejsc zdarzeń. Uruchomiony w ramach projektu portal BO (bezpieczny.olsztyn.eu) dostarcza mieszkańcom informacje o sytuacjach kryzysowych i związanych z nimi utrudnieniach, a jednocześnie pozwala olsztynianom na przekazywanie własnych zgłoszeń dotyczących niepokojących spraw w mieście czy zauważonych nieprawidłowości. – Dzięki powiązanej z portalem aplikacji mobilnej możemy też na bieżąco informować mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w mieście, a także ostrzegać ich w przypadku zagrożeń – mówi Mieczysław Wójcik, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UMO.

Infrastruktura SWS

Przygotowanie projektu rozbudowy systemu SWS oraz platformy BO rozpoczęło się pod koniec 2012 r. od sporządzenia studium wykonalności. Za wdrożenie odpowiedzialny był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UMO. Koordynatorem projektu został Paweł Drankowicz, kierownik CZK, które stanowi operacyjne ramię wydziału. W pracach uczestniczyli również pracownicy Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich i Wydziału Zamówień Publicznych. W maju 2013 r. urzędnicy podpisali umowę z wykonawcą – olsztyńską spółką Sprint, integratorem systemów teleinformatycznych. Kilka miesięcy później nastąpiła dostawa sprzętu i konfiguracja oprogramowania, a gotowe moduły oprogramowania zostały przekazane do wstępnych testów. Odbiór systemu odbył się w grudniu 2013 roku.

Działanie SWS zostało oparte na systemie operacyjnym Linux, językach skryptowych PHP, Perl, Javascript, językach kompilowanych C++, QT, ActionScript oraz bazie danych MySQL. – Dzięki zastosowaniu narzędzi open source’owych system jest tani, łatwy do zainstalowania i rozbudowy w przyszłości – mówi Robert d’Aystetten, dyrektor ds. Systemów Lądowych Sprint S.A. System pracuje w architekturze klient-serwer na platformie systemu operacyjnego z bezpłatną licencją, został opracowany w językach skryptowych w technologii „cienkiego klienta”. Użytkownicy SWS mają dostęp do narzędzia poprzez typową przeglądarkę internetową (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome), narzędzie nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników ani oprogramowania poza Adobe Acrobat Reader. W SWS zostały wykorzystane bezpieczne protokoły komunikacyjne: HTTPS (do komunikacji serwer-klient), VPN/SSH oraz SFTP (do celów serwisowych), XML, WMS (do celów wymiany danych z innymi systemami). Zabezpieczeniem dostępu jest login i hasło z wymuszonymi okresowymi zmianami wraz z kontrolą powtórzeń oraz kontrola dostępu po IP stacji klienckich.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej