Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Produkt Roku 2017 - oprogramowanie dedykowane administracji publicznej

1. miejsce - Rekord SI System Ratusz

2. miejsce - eDokumenty

3. miejsce - Madkom System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego

Rekord SI System Ratusz

W 2016 r. po raz pierwszy przyznaliśmy nagrody dla produktów tworzonych z myślą o administracji publicznej. Najlepszym tego typu rozwiązaniem został pakiet Rekord SI System Ratusz, który, jak się okazuje, wciąż jest bezkonkurencyjny w swojej kategorii. Popularność oprogramowania firmy Rekord wciąż rośnie, a w ostatnim czasie na jego wdrożenie zdecydowały się gminy Swarzędz, Chełmek, Lipnica Wielka, Tarnowo Podgórne, Ślemień, Myślenice, Sucha Beskidzka i Zawoja, a także Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Realizacja projektów ma umożliwić obywatelom i podmiotom gospodarczym korzystanie z elektronicznych usług publicznych i zasobów informacyjnych oferowanych przez urzędy. Zyskają oni możliwość wglądu w stan załatwianej sprawy czy dane strukturalne, m.in. w zakresie podatków, opłat i rozrachunków z urzędem. Będą mogli także realizować płatności poprzez usługę PayByNet oraz uzyskiwać informacje poprzez system powiadamiania SMS. Rekord SI System Ratusz umożliwia skuteczne zarządzanie miastem dzięki wsparciu obszarów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, księgowością budżetową, zasobami ludzkimi, prowadzeniem ewidencji, zarządzaniem dokumentami, elektronicznymi usługami publicznymi, a także kontrolą i analizą realizacji zadań. Istotnym ułatwieniem pracy urzędu jest integracja z jego otoczeniem, m.in.: ePUAP, CEiDG, EGIB, KRS, CEPiK, BESTI@ czy eDeklaracje. Zastosowanie technologii wielowarstwowej pozwala na uniezależnienie oprogramowania od konkretnej platformy systemowej i pozwala w większym stopniu wykorzystywać otwarte oprogramowanie.

eDokumenty

Poszczególne moduły systemu eDokumenty wspierają wszystkie najpopularniejsze procesy w instytucji. Rozwiązanie wspomaga również pracę administracji publicznej, obejmując cały cykl życia elektronicznych dokumentów i pomagając zarządzać ich papierowymi wersjami. Do eDokumentów można przenieść popularne procesy, takie jak Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (system jest zgodny z przepisami instrukcji kancelaryjnej), dziennik korespondencji, skład chronologiczny, rzeczowy wykaz akt, dekretacje i akceptacje oraz sprawy (zapewniają powiązanie ze sobą dokumentów, kontrolę terminowości oraz właściwą kategoryzację). W eDokumentach wykorzystano rozwiązania i bazy danych typu open source. System jest zintegrowany z platformami usług publicznych ePUAP i SEKAP oraz z systemami płatniczymi, dzięki czemu można udostępnić mieszkańcom portal, w którym dokonają opłat za usługi urzędowe.

Madkom System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego

Wyjątkowo proste i przyjazne rozwiązanie. System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) służy do weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych w formie XAdES, PAdES oraz dokumentów podpisanych za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. SAWPE pozwala zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, a także sprawdzić, czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu. Za jego pomocą można też ustalić, czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony (ścieżka certyfikacji). System spełnia wymagania tzw. rozporządzenia w sprawie eIDAS i do weryfikacji podpisów wykorzystuje unijny system zaufania (TSL). Dlatego pozwala na skuteczną weryfikację podpisów z całej Unii Europejskiej. Praktycznym rozwiązaniem jest udostępnianie wyniku weryfikacji podpisu elektronicznego w postaci Poświadczenia Weryfikacji (dokument PDF) gotowego do wydruku. Wynik każdej weryfikacji jest stemplowany unikalnym i niepowtarzalnym identyfikatorem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej