Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Edukacja na wyższym poziomie

Platforma e-learningowa Kampus, wdrożona na Uniwersytecie Warszawskim, pozwala nie tylko na zdalne prowadzenie zajęć ogólnouniwersyteckich, ale też na głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego, wideorekrutację zagranicznych studentów czy automatyzację zapisów na szkolenia.

Wprowadzenie zdalnej formy kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (UW) sięga końca lat 90., czyli pionierskich dla polskiego e-learningu czasów. Uruchomienie ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus od samego początku wiązało się z realnymi potrzebami tej uczelni. Uniwersytet Warszawski, największa i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, jest też instytucją bardzo rozproszoną geograficznie. Szkoła obejmuje kilka kampusów w odległych punktach Warszawy, co utrudnia studentom korzystanie z oferty dydaktycznej wszystkich jednostek. Dodatkowo pod koniec lat 90., gdy studia rozpoczęła młodzież urodzona w czasach wyżu demograficznego, uczelnia borykała się z problemem niewystarczającej liczby sal wykładowych. Właśnie wtedy władze uczelni zdecydowały się na uruchomienie zdalnej formy kształcenia. Aby umożliwić realizację projektu, powołano Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji – COME (od września 2018 r. noszące nazwę Centrum Kompetencji Cyfrowych UW – CKC UW) – specjalny zespół, którego misją było wdrożenie i wspieranie zdalnych form kształcenia uczelni. Wyzwanie, jakie wzięła na siebie grupa pasjonatów z Centrum, nie było łatwe: stworzenie dobrego systemu e-learningowego przy ograniczonym zapleczu technicznym. Ale się udało. – Na przełomie lat 90. i dwutysięcznych uruchomiliśmy autorską platformę, działającą na bazie napisanego przez nas oprogramowania – opowiada dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, dyrektor CKC UW. Jednak gdy w 2002 r. do użytku weszła pierwsza platforma Moodle wykorzystująca oprogramowanie typu open source, specjaliści z COME postanowili skorzystać z gotowego systemu i poprzez rozbudowę funkcjonalności ściśle dostosować go do uniwersyteckich potrzeb.

Nowe zastosowania

Z czasem zakres wykorzystania narzędzia zaczął się rozszerzać, a z wirtualnej formy edukacji szczególnie intensywnie zaczęto korzystać w 2005 r., kiedy na warszawskiej uczelni wprowadzono obieralne przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które student zapisuje się samodzielnie, wybierając indywidualnie ich tematykę. Kolejny skok w stopniu użytkowania platformy Kampus nastąpił w 2007 r. – wtedy to uczelnia wprowadziła lektoraty języków obcych w formie blended learning, czyli realizowane częściowo w sali wykładowej i częściowo zdalnie, a także szkolenia ogólne dla studentów pierwszego roku (szkolenie BHP i biblioteczne) oraz językowe testy poziomujące.

Z biegiem czasu, gdy zajęć wpisanych do programu studiów było coraz więcej, wykorzystanie e-edukacji zyskało na znaczeniu i intensywności. Blisko 15 lat, jakie minęły od czasu uruchomienia narzędzia, to też potężny skok w obszarze nowych technologii, dlatego platforma nieustannie się rozwija, tak aby spełniała nie tylko wymagania dydaktyczne, ale i techniczne uniwersyteckich wykładowców i studentów. – Pierwotna koncepcja, przypominająca repozytorium z kilkoma narzędziami komunikacyjnymi, ewoluowała proporcjonalnie do zakresu form, w których narzędzie to jest wykorzystywane – opowiada Paweł Kozłowski, pełnomocnik dyrektora CKC UW ds. informatycznych. Kampus, oprócz możliwości prowadzenia zajęć zdalnych skierowanych do studentów (m.in. przedmiotów ogólnouniwersyteckich, lektoratów języków obcych, szkoleń czy kursów podyplomowych), służy dziś kadrze administracyjnej do automatyzacji zapisów na szkolenia, przeprowadzania egzaminów językowych wśród zagranicznych kandydatów na studia na UW oraz kształcenia językowego w ramach programu przygotowującego obcokrajowców do studiowania na warszawskiej uczelni (tzw.Foundation Year).

Ciekawym sposobem wykorzystania platformy e-learningowej jest wdrażanie procesu rekrutacji PEU/RPL (Potwierdzanie Efektów Uczenia się), czyli procedury poprzedzającej rekrutację na studia, która pozwala kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. – Kampus służy nam również do włączania społeczności akademickiej w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju UW – za jego pomocą organizujemy głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego – wyjaśnia Dorota Sidor, pełnomocnik dyrektora CKC UW ds. rozwoju.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej