Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Produkt Roku 2018 - oprogramowanie dedykowane administracji publicznej

1. miejsce - GISON DROGI

2. miejsce - MW Concept eSesja

3. miejsce - Whiteaster Portal Open Data

GISON DROGI

W tej kategorii doszło do prawdziwej rewolucji, ponieważ wszystkie nagrodzone rozwiązania są w naszym zestawieniu debiutantami. Najlepiej wypadło oprogramowanie DROGI przygotowane przez firmę GISON. Aplikacja pozwala na prowadzenie i szybką aktualizację danych drogowych zarówno z poziomu mapy, jak i tabeli. Dodatkowo automatycznie generowane są raporty w zakresie danych o drogach publicznych do GDDKiA. Krakowska firma oferuje kompletną usługę związaną z ewidencją dróg i obiektów mostowych, a potem tworzeniem dostosowanego do potrzeb gminy rozwiązania, którego kształt jest uzależniony od szczegółowości posiadanych danych. Wywiad terenowy poprzedzony jest opracowaniem bazy danych. Wykorzystywane są przy tym uchwały oraz rejestry dostępne w Urzędach Miast i Gminy. Bardzo często wykorzystywane są też dostępne bazy danych z innych instytucji publicznych, np. ze starostw powiatowych. Terenowa inwentaryzacja dróg gminnych i obiektów drogowych odbywa się z wykorzystaniem kamery umożliwiającej rejestrację wysokorozdzielczych zdjęć, zapewniających pełne pokrycie przebiegu drogi i szczegóły dotyczące wykonania (data, współrzędne geograficzne). W zakresie realizowanych prac znajdują się także przeglądy techniczne. Oferowane przez aplikację funkcje to m.in.: wizualizacja zinwentaryzowanej bazy danych oraz powiązanie danych opisowych z mapą (atrybutami); wizualizacja sieci dróg na innych podkładach mapowych, m.in. ortofotomapa, aktualne dane ewidencyjne z PODGiK (w tym także wyszukiwarka działek ewidencyjnych); wyszukiwanie obiektów po konkretnym atrybucie (np. nr drogi, rodzaj nawierzchni); funkcja drukowania wybranego fragmentu prezentacji graficznej (mapy).

MW Concept eSesja

eSesja pozwala na proste i intuicyjne głosowanie przy użyciu dowolnych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, tablety czy smartfony. Po wywołaniu głosowania przez operatora na ekranach urządzeń pojawiają się duże i czytelne przyciski umożliwiające oddanie głosu. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i mogą być prezentowane na projektorze multimedialnym na sali obrad. Najnowsza wersja aplikacji umożliwia również przeprowadzanie nietypowych głosowań, jak np. wybór kandydatów do komisji czy wybory ławników. Użytkownik może w każdym momencie wrócić do wyników archiwalnych głosowań z aktualnego lub dowolnego z przeszłości posiedzenia. System obsługuje wszelkie typy głosowań: jawne, niejawne, imienne, nieimienne, a nawet wybory kandydatów czy ankietowanie. Wszystkie wyniki głosowań mogą być automatycznie publikowane w Portalu mieszkańca systemu eSesja.

Whiteaster Portal Open Data

Otwarte dane (Open data) to forma udostępnienia danych publicznych w sposób przejrzysty, przydatny i zgodny ze standardami oraz przepisami prawa. Portale Open Data są powszechnie stosowane na świecie, stanowiąc szeroko dostępny sposób komunikacji ze społeczeństwem. Katowicka firma Whiteaster oferuje usługę tworzenia takich portali, zapewniając m.in. ciekawy format (mapy, tabele, wykresy, grafiki), intuicyjny interfejs, a także kategoryzację danych i szerokie możliwości ich prezentowania. Przykładowe zbiory informacji i ich kategoryzacja to: demografia, edukacja, inwestycje, urząd miejski, środowisko, transport, wydarzenia. Whiteaster korzysta z serwera Solr, dzięki któremu uzyskuje wyniki wyszukiwania w formatach takich jak PDF, JSON, XML i w zakresie plików tekstowych. Do zarządzania relacyjnymi bazami danych używany jest systemu PostgreSQL, a dużą wydajność ma zapewniać system Redis. Portal Open Data opiera się na otwartych rozwiązaniach, takich jak Angular oraz Django.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej