Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Cyfrowa waluta z Olsztyna

CoperniCoin to wirtualny token służący do promocji turystycznej Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest pierwszą jednostką administracji publicznej w Polsce, która wykorzystała technologię blockchain do tego rodzaju działań.

Samorząd województwa już w 2007 r. zainicjował reaktywację Szlaku Kopernikowskiego, który miał łączyć i pokazywać dziedzictwo związane z postacią wybitnego astronoma na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Urzędnicy chcieli odwołać się do często pomijanego faktu, że Mikołaj Kopernik aż 40 lat życia spędził na Warmii i tu dokonywał najważniejszych odkryć.

– Szansę na promocję turystyczną regionu i zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów związanej z postacią Mikołaja Kopernika dostrzegliśmy także w dziale IT – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Tu właśnie narodził się pomysł stworzenia okolicznościowego tokenu CoperniCoin opartego na technologii blockchain. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogą zdobyć cyfrową walutę, uczestnicząc w organizowanych w regionie eventach poświęconych Kopernikowi, a także poprzez aktywność w mediach społecznościowych i udział w konkursach, a następnie wymienić e-pieniądze na atrakcyjne nagrody rzeczowe. – Chcieliśmy w ten sposób pokazać inne niż tradycyjne podejście do promocji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych – mówi Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: UMWWM). Projekt CoperniCoin docelowo ma nie tylko agregować różne obszary związane z promocją atrakcji turystycznych regionu, ale także być elementem edukacyjnym, oswajającym młodsze pokolenia z nowymi technologiami – dodaje.

Komplementarna całość

We wdrożenie projektu zaangażowane były dwie komórki UMWWM: Departament Społeczeństwa Informacyjnego (jako lider przedsięwzięcia) oraz Departament Turystyki. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (dalej: DSI) realizuje szereg działań związanych z opracowaniem, nadzorem i realizacją przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. – Możliwości wynikające z postępu technologicznego były i są dla nas przesłanką do wdrażania nietypowych i niepopularnych jeszcze rozwiązań, właśnie takich jak CoperniCoin – mówi Maciej Bułkowski. To właśnie on był pomysłodawcą projektu i jest osobą odpowiedzialną za koncepcję, strategię i kształt całego przedsięwzięcia.

Projekt został merytorycznie podzielony na dwie części. Pierwsza – typowo technologiczna, realizowana była przez zespół DSI. Za aspekty związane z promocją Szlaku Mikołaja Kopernika, przygotowaniem treści i grafik odpowiadają przedstawiciele Departamentu Turystyki. Jak podkreślają twórcy projektu, dopiero połączenie tych dwóch zakresów i komplementarnych kompetencji pozwoliło zbudować pełne rozwiązanie.

Jednym z najważniejszych elementów całego wdrożenia były prace koncepcyjne, które rozpoczęły się w II kwartale 2018 r. Początkowo twórcy przedsięwzięcia myśleli nad wygenerowaniem kryptowaluty, dopiero potem pojawił się pomysł stworzenia tokena okolicznościowego. – Koncepcje jego wykorzystania były różne i na początku nieoczywiste, jednakże pierwszym i zasadniczym celem było to, by przybliżyć tę technologię i możliwości jej wykorzystania w życiu codziennym, dokładnie na tej zasadzie, na jakiej kiedyś wprowadzano elektroniczne karty płatnicze – podkreśla Bułkowski.

Realizacja projektu trwała kilka miesięcy, a pierwsze tokeny CoperniCoin, wygenerowane za pomocą platformy Waves, ujrzały światło dzienne we wrześniu 2018 r. Premiera i publikacja tokena wraz z platformą wymiany i stroną główną Szlaku Mikołaja Kopernika miała miejsce 15 czerwca 2019 r. podczas finału konkursu informatycznego skierowanego do uczniów ze szkół Warmii i Mazur „Szlakiem Mikołaja Kopernika”.

Na fali wymiany

Przyjęte rozwiązanie można podzielić na trzy główne elementy. Pierwszy to portal szlakkopernikowski.pl, dzięki któremu mieszkańcy i turyści mogą uzyskać więcej informacji związanych z pobytem Mikołaja Kopernika na terenie Warmii i Mazur. Strona prezentuje drogowy szlak turystyczny upamiętniający postać Mikołaja Kopernika i jego związki z całym regionem. Użytkownik może „przejść” trasą liczącą blisko 300 km, poznając życie i działalność słynnego astronoma, zwiedzając zabytkowe budowle pamiętające czasy uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne. Poznaje przy tym sekrety wszechświata w planetarium i obserwatoriach astronomicznych. – Portal został tak zaprojektowany i zbudowany, aby integrował wypracowane do tej pory dobre praktyki związane ze szlakiem, np. piktogramy, grafiki, opisy miejsc i działalności – mówi Bułkowski. Strona WWW jest również pierwszym miejscem, gdzie znajduje się informacja na temat CoperniCoin oraz przekierowanie na platformę wymiany – drugi element projektu. Portal CoperniCoin.pl jest narzędziem umożliwiającym wymianę zebranych tokenów na nagrody rzeczowe. – Docelowo na portalu wymiany będą się znajdowały przedmioty i usługi partnerów biorących udział w przedsięwzięciu, znajdujących się na Szlaku Mikołaja Kopernika, oraz informacje o inicjatywach, w których można zdobyć cyfrową walutę.

To właśnie ona stanowi trzecią komplementarną składową projektu. CoperniCoiny są  generowane na platformie Waves za pomocą technologii blockchain. Nazwa ta oznacza łańcuch bloków i pochodzi od sposobu, w jakim dane są zorganizowane. W wydłużającej się liście połączonych ze sobą bloków w sposób elektroniczny zapisywane są dane na temat transakcji dokonywanych przez użytkowników. Bloki te, powiązane w porządku chronologicznym i wzajemnie od siebie zależne, tworzą łańcuch. Każdy nowy blok jest dołączany do końca łańcucha i zawiera m.in. znacznik czasu, który określa, kiedy został stworzony, a także odnośnik do poprzedniego bloku. Bloki są zarejestrowane w wielu węzłach sieci informatycznej, co daje możliwość stworzenia informatycznej bazy danych w formie tzw. rozproszonej księgi głównej. Dzięki rozproszonemu rejestrowi (ang. distributed ledger) nie ma potrzeby polegania na scentralizowanym pośredniku do weryfikacji transakcji i zarządzania całością. Każdy z bloków przez cały czas utrzymuje identyczną kopię rejestru transakcji i zmiana w którymkolwiek z nich pociąga za sobą kaskadujące zmiany całego łańcucha. Zapisy w poszczególnych węzłach sieci są synchronizowane tak, aby w każdym węźle dane były aktualne, a do zabezpieczenia rejestru stosowane są mechanizmy zaawansowanej kryptografii.

– Przeanalizowaliśmy dostępne publiczne sieci blockchain emitujące tokeny cyfrowe, szukając technologii, która zagwarantowałaby łatwość obsługi operacji, szybkość transakcji, bezpieczeństwo oraz niski koszt dystrybucji – opowiada Maciej Bułkowski. Wszystkie te cechy miała technologia blockchain, która z powodu tych właśnie atutów jest chętnie wykorzystywana w instytucjach publicznych oraz finansowych jako narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo, autentyczność i nienaruszalności danych.

Drugi powód, dla którego UMWWM zdecydował się na implementację blockchain, był natury edukacyjnej. – Poprzez promocję walorów turystycznych regionu chcemy trafić do młodszego odbiorcy i pokazać, jak korzystać z nowych technologii – mówi Bułkowski. Dzięki działaniom informacyjnym o technologii blockchain i kryptowartościach urzędnicy mają nadzieję budować kompetencje, które przydadzą się młodym użytkownikom w przyszłości. Aby zdobyć wirtualną walutę, muszą oni bowiem zaznajomić się najpierw z działaniem technologii blockchain i mechanizmami związanymi z obsługą tokena okolicznościowego, m.in. zainstalować portfel elektroniczny.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej