Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Monitorowanie wydajności systemu Linux

Nazwa nmon pochodzi od imienia twórcy programu – Nigela Griffithsa i jest skrótem od „Nigel’s Monitor”. Nmon umożliwia monitorowanie parametrów pracy systemu. Został stworzony dla AIX, ale migrował na inne systemy Unix, w tym na Linux.

Narzędzia oparte na linii komend zazwyczaj realizują jedynie proste zadania. Nmon jest jednym z najlepszych programów, który w pełni pokazuje, co dzieje się w danym systemie. Zakres działania obejmuje większość istotnych parametrów systemowych, a dodatkowe narzędzia pomagają analizować i wizualizować dane. Program bardzo pomaga administratorom w codziennej pracy. Dostarcza informacji, wśród których znajdują się: parametry procesora CPU, parametry pamięci RAM, statystyki wirtualnej pamięci, statystyki wewnętrzne jądra systemu, statystyki sieci, statystyki dysków I/O, zajętość dysków I/O, statystyki partycji dyskowych. Prezentacja danych może zostać zrealizowana na ekranie, ale jednocześnie istnieje możliwość zapisania danych do pliku CSV.

Instalacja i najważniejsze opcje

Dostępne są wersje paczek instalacyjnych nmon dla większości popularnych dystrybucji systemu Linux. Instalacja nmon w systemie Linux dla dystrybucji Debian jest łatwa. Wystarczy wydać komendę:

$ apt-get install nmon

Nmon może pracować w dwóch trybach: online (online mode), który monitoruje parametry w czasie rzeczywistym, a także w trybie przechwytywania (capture mode) zapisującym dane do plików CSV w celu późniejszego przetworzenia. Program używa konsoli do monitorowania systemu. Podczas pierwszego uruchomienia zobaczymy ogólne informacje na temat poszczególnych opcji, które możemy wybrać w celu wyświetlenia szczegółowych parametrów. Warto też zaznaczyć statystyki, które chcielibyśmy wyświetlić bezpośrednio po starcie aplikacji.

Po uruchomieniu programu możemy wcisnąć [h] w celu uzyskania pomocy. Gdy wciśniemy klawisz odpowiadający danej opcji, nmon zaprezentuje informacje o tej funkcji. Przykładowo wciśnięcie [m] spowoduje wyświetlenie informacji o pamięci, a ponowne wciśnięcie [m] – schowanie tych informacji. Jeżeli chcemy wyświetlić więcej statystyk jednocześnie, możemy wcisnąć naraz większą liczbę opcji. Przykładowo klawisze [c] i [m] spowodują wyświetlenie informacji o procesorze oraz pamięci. Aby schować informacje o procesorze, należy ponownie wcisnąć klawisz [c]. Po takiej operacji pozostanie widoczna na ekranie wyłącznie informacja o pamięci. Z kolei wciśnięcie przycisku [h] spowoduje wyświetlenie pomocy. Efekty działania nmon możemy wysyłać do plików CSV, aby następnie analizować dane w arkuszu kalkulacyjnym lub w dedykowanych do tego celu aplikacjach.

Zapisywanie danych do plików

Jedną z najważniejszych opcji nmon jest możliwość przechwytywania danych systemowych przez wskazany przedział czasu, a następnie zapisania ich w plikach. Domyślnie nmon zapisuje wszystkie dane. W celu zapisu danych należy uruchomić program z następującymi opcjami:

$ nmon -f -s sekundy -c ilość_odświeżeń

Nmon stanie się demonem i zbierze dane do pliku. Opcja -f wskazuje zapisywanie danych do pliku, który zostanie rozszerzony o końcówkę .nmon. Z kolei opcja -s pozwala określić, co ile sekund program zbiera dane. Opcja -c określa, ile cykli zbierania danych ma zostać przeprowadzonych. Całkowity przedział czasu, w którym zbierane są dane, to efekt powiązania parametrów czasu i powtórzeń. Aby zebrać 60 sekund danych, zbieramy dane co dwie sekundy przez 30 cykli. Należy wówczas użyć komendy nmon -f -s 2 -c 30. W celu wykonania 40 cykli zbierania danych co 60 sekund wpisujemy: nmon -f -s 60 -c 40. Przykładowo: aby zebrać w godzinę 600 próbek, należy wykonać 600 cykli zbierania danych co 6 sekund, co daje 3600 sekund (godzinę). Komenda, która realizuje to zadanie, to: nmon -f -c 600 -s 6.
Jeżeli chcielibyśmy zbierać dane w dłuższym odcinku czasowym, generowane pliki będą bardzo duże, więc nmon podzieli je na mniejsze. Istnieją dwie opcje, aby je połączyć. Pierwsza to analiza serii plików .nmon, które będą niezależnie otwierane w narzędziu analizującym. Druga opcja to uruchomienie specjalizowanego skryptu potrafiącego połączyć kilka plików .nmon w jeden.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie bezpieczeństwa sieci. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej