Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Produkt Roku 2019 - oprogramowanie dedykowane administracji publicznej

1. miejsce - Madkom SIDAS mikroEZD

2. miejsce - ZETO el-Dok System

3. miejsce - Rekord SI eRatusz

Madkom SIDAS mikroEZD

Wyróżnione w tej kategorii zostały trzy produkty wspierające elektroniczne zarządzanie dokumentacją, co wyraźnie wskazuje, jak ogromne jest zainteresowanie urzędów tego rodzaju oprogramowaniem. Rozwiązań EZD nie brakuje i każdy może znaleźć odpowiednie dla danej jednostki narzędzie. Zdaniem głosujących najlepszym komercyjnym rozwiązaniem dającym możliwość elektronicznej obsługi dokumentów oraz prowadzenia spraw w podmiotach publicznych jest SIDAS mikroEZD. Oprogramowanie zapewnia pełną obsługę korespondencji elektronicznej (integracja z platformą ePUAP), a także wspiera zarządzanie dokumentacją wpływającą do jednostek w postaci tradycyjnej. Wbudowany zaawansowany system weryfikacji podpisu elektronicznego pozwala na generowanie rozbudowanego poświadczenia weryfikacji podpisu dla złożonego podpisanego dokumentu (z możliwością wydruku w formacie PDF). SIDAS mikroEZD oferuje prostą i zgodną z przepisami wymianę korespondencji pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w danym samorządzie, a także pomiędzy jst a jej jednostkami organizacyjnymi. Aplikacja ma przejrzysty interfejs i może być obsługiwana także na urządzeniach mobilnych. Wszystkie elementy systemu mają wpływać na w pełni funkcjonalną obsługę pism i spraw obsługiwanych przez małe i średniej wielkości jednostki organizacyjne. Zachowanie pełnej historii wymiany korespondencji zapobiega utracie dokumentacji. Rozwiązanie jest otwarte (open source). Warto przypomnieć, że w szerszym ujęciu system SIDAS to wielomodułowe rozwiązanie wspomagające pracę jednostek administracji samorządowej w zakresie zarządzania dokumentacją, procesami i informacją.

ZETO el-Dok System

Ten zintegrowany pakiet oprogramowania ułatwia zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami. System oparty jest o Rzeczowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji oraz instrukcję obiegu dokumentów. el-Dok System tworzy centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji (pism przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji wewnętrznych itp.), przez co umożliwia organizacji usystematyzowanie występujących w różnych formatach dokumentów. System ułatwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji, usprawnia obsługę klientów i obywateli. Jego zadaniem jest rozwiązanie problemu wymiany informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

Rekord SI eRatusz

System eRatusz to pakiet programów, który umożliwia elektroniczną integrację finansów jednostki samorządu terytorialnego (ujmującą pełny cykl budżetowy: planowanie, realizację i kontrolę budżetu), ewidencję danych przez jednostkę samorządu terytorialnego, obsługę wszystkich podatków i opłat lokalnych, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, obsługę płatności, zarządzanie elektronicznym obiegiem spraw i aktami spraw interesantów. System może zostać zintegrowany z centralnymi rejestrami i platformami komunikacyjnymi oraz innymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi utrzymywanymi przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Ma zapewniać mieszkańcom i przedsiębiorcom pełny elektroniczny dostęp do realizacji spraw w urzędzie. Architektura wielowarstwowa znacznie ułatwia integrację oprogramowania z systemami autorstwa innych producentów. Zastosowanie technologii wielowarstwowej pozwala również na uniezależnienie oprogramowania od konkretnej platformy systemowej i pozwala w większym stopniu wykorzystać otwarte oprogramowanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej