Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Rozwijamy miejską mapę zagrożeń przy użyciu GIS

Wielokrotnie na łamach różnych publikatorów pojawiały się krzykliwe tytuły sugerujące, że Kraków jest miastem niebezpiecznym, często budowane przez dziennikarzy na podstawie jednostkowego, odizolowanego zdarzenia. Równie często spotykaliśmy się z pokutującymi stereotypami dotyczącymi pewnych obszarów miasta. Postanowiliśmy to zmienić. Rozmowa z Przemysławem Waśniowskim, kierownikiem Referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Które miasto na świecie najlepiej Pana zdaniem wdraża rozwiązania typu crime mapping? Zdaje się, że w Las Vegas, San Francisco, Los Angeles i kilku innych amerykańskich miastach robią to modelowo…

W mojej opinii nie ma jednego modelowego i uniwersalnego rozwiązania. Crime mapping, jak pan zauważył, jest obecny od dłuższego czasu w wielu amerykańskich miastach, ale nie tylko – narzędzie to jest wykorzystywane także w Europie, np. w Londynie czy Wiedniu. Każde miasto ma swoją unikalną charakterystykę, do której należy dostosować metodykę pracy. Nie bez znaczenia są także obowiązujące w każdym z krajów uwarunkowania prawne regulujące dostęp do niezbędnych danych. Oczywiście, wspólnym mianownikiem będzie poziom czynów zabronionych, ale jest on związany z dużą ilością zmiennych czynników charakterystycznych dla każdego miasta, tj. poziomem ruchu turystycznego, ogólnymi wskaźnikami ekonomicznymi i demograficznymi, poziomem życia w danym mieście lub kraju, a także szeroko pojętą architekturą, w tym m.in. troską o budowę bezpiecznej przestrzeni i istnieniem w mieście tzw. gett, czy też działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Katalog jest dość szeroki.

To wszystko musieliście poddać analizie również w Krakowie?

W Krakowie brakowało nam narzędzia pozwalającego w sposób rzetelny i naukowy ocenić stan bezpieczeństwa, łączącego subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które wyraża się w prowadzonych od kilku lat, dwukrotnie w ciągu roku, badaniach opinii publicznej, z obiektywnymi danymi w zakresie poziomu czynów zabronionych, danymi z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień czy innymi istotnymi informacjami z wiarygodnych źródeł. Wielokrotnie na łamach różnych publikatorów pojawiały się krzykliwe tytuły sugerujące, że Kraków jest miastem niebezpiecznym, często budowane przez dziennikarzy na podstawie jednostkowego, odizolowanego zdarzenia. Równie często spotykaliśmy się z pokutującymi stereotypami dotyczącymi pewnych obszarów miasta. Postanowiliśmy to zmienić. Przeglądaliśmy rozwiązania stosowane w większych miastach na świecie, lecz doszliśmy do wniosku, że Kraków potrzebuje rozwiązania szytego na miarę – jednocześnie elastycznego i opartego na solidnych fundamentach. Zdecydowaliśmy się kupić światowej klasy oprogramowanie, wykorzystywane przez liderów crime mappingu na świecie, i dopasować je do naszych potrzeb. Stworzenie takiego narzędzia, najpierw jako rozwiązania analitycznego, a później jako platformy współpracy z podmiotami zaangażowanymi w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście, pozwoliło na kompleksowe podejście do kwestii analizy zagadnienia bezpieczeństwa w Krakowie. Nasze miasto jest w Polsce zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z crime mappingiem na tak dużą skalę. Wypracowane w Krakowie pomysły prezentujemy na wielu branżowych konferencjach.

To proszę powiedzieć, jakie są obecnie najciekawsze trendy w obszarze mapowania przestępczości. W ostatnich latach crime mapping rozwijał się bardzo dynamicznie, ponieważ pojawiają się nowe możliwości w zakresie analizy danych czy stosowania rozwiązań geolokalizacyjnych.

Cała branża związana z GIS, czyli systemami informacji geograficznej, rozwija się bardzo szybko, a wraz z nią udoskonalane są rozwiązania wykorzystywane do crime mappingu. Wykorzystywane są obecnie narzędzia z zakresu statystyki przestrzennej, analizy dynamiki zmian danego zjawiska w czasie, a także łączenia danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z danymi statystycznymi, np. czujniki tętna i przewodnictwa skórnego pozwalające zarejestrować niepokój czy strach w połączeniu z lokalizacją w przestrzeni. Wykorzystywane są też dane od operatorów telefonii komórkowej. Ponadto rozwijają się narzędzia pozwalające na współpracę wielu podmiotów w ramach wspólnej platformy GIS. Rozwój systemów informatycznych pozwala na szybsze i bardziej zautomatyzowane przeprowadzanie analiz.

Jak zatem zbudowana jest miejska mapa zagrożeń bezpieczeństwa, która funkcjonuje w Krakowie?

Planując w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego rozwój crime mappingu w Krakowie, przyjęliśmy założenia, że to specjaliści GIS będą przygotowywać dane, tak by osoby merytoryczne mogły się skupić na analizie danego problemu czy zagadnienia i formułowaniu wniosków oraz rekomendacji. W tym celu przygotowaliśmy odpowiednią infrastrukturę – od stanowisk analityków i specjalistów GIS, poprzez rozwiązania serwerowe i bazodanowe, aż do wspólnej platformy, pozwalającej na wykonywanie prostych analiz GIS osobom nieposiadającym zaawansowanej wiedzy w tym obszarze. Udostępnione narzędzia umożliwiają też graficzne zobrazowanie wyników analiz. W ramach wspólnego Portalu Bezpieczeństwa instytucje takie jak Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz niektóre miejskie jednostki i Wydziały Urzędu Miasta Krakowa mają dostęp do wybranych zasobów pozwalających im lepiej planować pracę. Rozwiązanie takie umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów i pozwala pracownikom merytorycznym skupić się na problemie zamiast na przygotowywaniu danych. Na początku przyszłego roku planowane jest wdrożenie nowej, ulepszonej wersji portalu oferującej szersze możliwości pracy z danymi.

[...]

Przemysław Waśniowski – kierownik Referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz studia podyplomowe UNIGIS realizowane w ramach UNIGIS International Association. W Urzędzie Miasta Krakowa odpowiada za rozwój miejskiego systemu monitoringu wizyjnego oraz analizy w obszarze bezpieczeństwa i crime mappingu.

Rozmawiał: Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej