Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Informacja publiczna dla obywatela

Konstytucja gwarantuje obywatelom dostęp do informacji o działalności organów władzy publicznej. Cel ten ma być realizowany przez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Czy jednak konstytucyjne prawo jest respektowane?

więcej

 

Zakup systemu do prowadzenia gospodarki odpadami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do samodzielnego prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Realizację nowych zadań warto wesprzeć odpowiednim systemem teleinformatycznym.

więcej

 
IT Administracji - Kwiecień 2013

Obowiązek publikacji w BIP dokumentacji kontrolnej

Wszystkie instytucje publiczne muszą udostępniać pewne informacje publiczne. Obowiązek ten dotyczy także publikowania dokumentacji pokontrolnej. Jest jednak – zresztą zgodnie z prawem – realizowany różnie przez różne podmioty.

więcej

 

Rozproszone sieci lokalne

Rozwój infrastruktury informatycznej i jej coraz większe rozproszenie rodzą potrzebę łączenia ze sobą różnych sieci LAN za pośrednictwem publicznych sieci rozległych. Stając przed takim zadaniem, warto rozważyć zastosowanie w tym celu technologii Ethernet over IP.

więcej

 
IT Administracji - Kwiecień 2013

Identyfikacja urzędnika, czyli problemy z PESEL

Obowiązek umieszczania numeru PESEL w kwalifikowanych certyfikatach budzi kontrowersje. Może doprowadzić do niechętnego stosowania kwalifikowanych podpisów przez osoby posługujące się nimi w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej