Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Marcin Lisiecki

Obrady rady w oku kamery

Każda sesja rady miasta, gminy, powiatu i sejmiku województwa musi być transmitowana na żywo oraz archiwizowana i udostępniana. Aby zrealizować ten obowiązek, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, a czasem i specjalnego oprogramowania.

Kamera IP KEEYO LV-IP4M6AF, cena: ok. 650 zł (530 zł netto).

Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 506) mówi nie tylko o konieczności transmisji i archiwizowania nagrań, ale również o jawności wyników głosowania. Mieszkańcy mają wiedzieć, kto i jak głosował (patrz: s. 28). W artykule 20 czytamy:

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Co ważne, ustawa nie narzuca, w jaki dokładnie sposób ten obowiązek ma być spełniany, jeśli chodzi o zastosowany sprzęt, jego jakość czy użyte oprogramowanie. Dzięki temu mamy dużą dowolność w doborze odpowiedniej platformy, a co za tym idzie – możemy swobodniej decydować o funduszach przeznaczanych na ten cel. W okresie przejściowym, zanim zostaną zakupione kamery, mikrofony, komputery itd., można skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów, które przygotują i przeprowadzą transmisję. Na dłuższą metę jest to jednak rozwiązanie nieekonomiczne.

Najlepiej jest wyposażyć się we własny sprzęt (co stanowi jednorazowy wydatek), a obsługę systemu zlecić urzędnikom i pracownikom działu IT. Informatyk powinien posiadać wiedzę, która pozwoli mu na wybór odpowiedniego sprzętu oraz pomoże uruchomić cały system poprzez instalację urządzeń i ich konfigurację. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm, które zainstalują odpowiednie urządzenia i przygotują je do pracy oraz przeszkolą pracowników do późniejszej obsługi. W ich ofercie znajdziemy również asystę techniczną podczas pierwszej transmisji, dzięki czemu unikniemy ewentualnych problemów na starcie. Istnieją różne możliwości wykorzystania własnego sprzętu w zależności od budżetu, jaki został przeznaczony na ten cel. Możliwe rozwiązania mogą być zarówno proste i tanie, jak i bardzo rozbudowane oraz kosztowne.

Kamera i mikrofony

To podstawowe urządzenia, bez których nie będziemy w stanie przeprowadzić transmisji. Ponieważ ustawa nic nie mówi o jakości dźwięku i obrazu, możemy sami dobrać taki sprzęt, na jaki stać daną gminę. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zachować akceptowalny dla odbiorców poziom jakości transmisji. Wbrew pozorom ważniejsze w tym przypadku będą parametry dźwięku niż obrazu. W przypadku kamer minimum zapewnią urządzenia rejestrujące obraz w rozdzielczości 720p wystarczającej do mniejszych pomieszczeń lub gdy korzystamy z kilku kamer. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie natomiast kamera z matrycą Full HD (1080p). Pamiętajmy jednak, że im wyższa jakość obrazu, tym bardziej wydajnego łącza internetowego będziemy potrzebować, a zapisany materiał będzie wymagał więcej miejsca do przechowywania lub konieczności czasochłonnego konwertowania do mniejszych plików.

Najlepiej, aby kamera miała szerokie możliwości regulacji jakości obrazu (rozdzielczość, stopień kompresji itd.). W przypadku mikrofonów to te wbudowane w kamerę mogą często okazać się niewystarczającym rozwiązaniem. Osoby znajdujące się dalej od urządzenia nie będą dobrze słyszane, np. gdy w pomieszczeniu nie ma systemu nagłaśniającego. Jeśli taki problem wystąpi, konieczne będzie zastosowanie mikrofonu centralnego (dookólnego), osobnych mikrofonów dla każdego z uczestników lub np. mikrofonu bezprzewodowego przekazywanego pomiędzy różnymi osobami. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącego już systemu nagłaśniającego składającego się z mikrofonów, wzmacniacza i głośników. Wtedy wystarczy umieścić kamerę w miejscu, gdzie dźwięk będzie dobrze „zbierany” przez wbudowany mikrofon lub podłączyć do niej wzmacniacz bezpośrednio za pomocą przewodu. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup systemu tzw. mikrofonów konferencyjnych.

[...]

Autor jest niezależnym dziennikarzem publikującym w magazynach komputerowych. Ma zawodowe doświadczenie w testowaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej