Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Zarządzanie zasobami IT w urzędzie

Snipe-IT to narzędzie do zarządzania zasobami IT w organizacji. Rejestr sprzętu, oprogramowania, akcesoriów czy licencji przypisanych do użytkownika znacznie ułatwia zarządzanie aktywami, znajdującymi się pod opieką informatyków.

Instalator Snipe-IT sprawdza poprawność środowiska instalacyjnego.

Narzędzia ITAM (IT Asset Management) pozwalają organizować zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, licencjami, gwarancjami i innymi elementami IT wykorzystywanymi w urzędzie. Implementacja tego rodzaju systemów umożliwia zarządzanie wszystkimi zasobami z jednego miejsca, za pomocą jednej centralnej konsoli. Pozwala również na optymalne wykorzystywanie zasobów oraz precyzyjne planowanie zamówień działu IT. Możemy być doskonale przygotowani do potencjalnego audytu, efektywnie podejmować decyzje o zakupach, a także precyzyjnie określać wymagany budżet. Należy ponadto podkreślić, że wdrożenie systemów do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w urzędzie jest wymagane przepisami rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Podstawowe funkcje ITAM

Większość systemów ITAM pozwala wyłącznie na samodzielne wprowadzenie zasobów IT do bazy danych. Dostępne są również moduły automatycznego wyszukiwania zasobów. Do identyfikacji możemy użyć techniki wyszukiwania, bazującej na agencie lub bez agenta. Występują też kombinacje obu metod. Technika z wykorzystaniem agenta wymaga instalacji oprogramowania na komputerach użytkowników. Charakteryzuje się najlepszą efektywnością i pozwala na pełne i aktualne monitorowanie zasobów. Metoda bez agenta jest nieinwazyjna, a czas implementacji jest krótki, ale nie wszystkie urządzenia i ich parametry mogą zostać wyszukane.

System ITAM pozwala określić całkowitą ilość używanego i zmagazynowanego sprzętu oraz oprogramowania. Pomaga to optymalizować wykorzystanie zasobów i zmniejszać koszty zarządzania. Możemy identyfikować skradziony sprzęt, a także zaplanować zakupy na przyszłość. Widzimy również, jak sprzęt się starzeje lub kiedy został uszkodzony. Pozwala to podjąć decyzję o nowych zakupach lub naprawach. Sięgając po ITAM, jesteśmy gotowi na audyty legalności lub bezpieczeństwa. Redukujemy przy tym zbędne zakupy dzięki optymalizacji wykorzystania sprzętu i kontrolę zakupów IT.

Systemy ITAM dostarczają zaktualizowaną informację o zasobach, w dowolnym przedziale czasowym. Poprawne śledzenie wykorzystania zasobów pozwala śledzić i zarządzać nimi, niezależnie od ich ilości. Możliwe jest zarządzanie oprogramowaniem i licencjami z jednego miejsca, co zapewnia zgodność z prawem. Identyfikacja wszystkich istniejących licencji daje wiedzę, kiedy licencje wygasają i kiedy należy je odnowić. Co ważne, ITAM pozwala przeprowadzać zmiany w IT z minimalnym ryzykiem, a także minimalną przerwą w pracy. Generowane przez ITAM raporty mogą pomóc określić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w zakresie zasobów IT.

Kompleksowa informacja

Darmowy Snipe-IT jest jednym z najpopularniejszych programów do zarządzania zasobami IT. Dysponuje przyjaznym interfejsem użytkownika, także w wersji mobilnej. Uruchomimy go na każdym systemie z serwerem Linux, Windows i Mac. Zaletą Snipe-IT jest praca na serwerze Web, działa więc na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Narzędzie można zintegrować z powiadomieniami Slack, a także wykorzystać tradycyjną komunikację e-mail. Dostępna jest też synchronizacja z LDAP. Snipe-IT został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków. Do dyspozycji mamy panel administratora, który pozwala na dostęp do ostatniej aktywności, oraz ogólny widok używanych zasobów, akcesoriów i komponentów. Elementy, które zostały zaznaczone, odznaczone, zaktualizowane lub usunięte, zostaną pokazane w oknie ostatniej aktywności.

Zarządzanie zasobami w Snipe-IT pozwala stwierdzić, jakie zasoby są używane, przez kogo są używane, a także w jakiej znajdują się lokalizacji. Możemy przywrócić zasoby do środowiska jednym przyciskiem lub sprawdzić ich kompletną historię. Łatwo sprawdzimy też, jakie zasoby są aktualnie przydzielone, zawieszone (oprogramowanie oczekujące na instalację, sprzęt po naprawie), gotowe do wdrożenia, zarchiwizowane (zagubione, skradzione, uszkodzone). Modele zasobów pozwalają grupować zasoby według określonych kryteriów. System wysyła ostrzeżenia e-mail dla wygasających gwarancji i licencji. Przydatną funkcją jest możliwość integracji z większością ręcznych skanerów kodów kresowych oraz aplikacji odczytujących kody QR. Dostępny jest też audyt zasobów. Do każdego pola można dodać własne atrybuty zasobów, a same zasoby mogą zostać eksportowane lub importowane. Generowanie kodów QR ułatwi etykietowanie zasobów i mobilny dostęp do nich.

Ważnym modułem Snipe-IT są powiadomienia e-mail. Możemy je podzielić na te wysyłane do użytkownika oraz wysyłane do administratora. Do użytkownika zostają wysłane informacje o przydzieleniu lub zabraniu zasobów. Opcją jest zaakceptowanie umowy EULA oraz potwierdzenie przydziału. Do administratora system wysyła informacje o przydzieleniu lub zabraniu zasobów, raporty z wygasających licencji i stanie środowiska sprzętowego. Snipe-IT łatwo integruje się z innymi systemami z wykorzystaniem REST API. Interfejs programowania aplikacji jest dobrze udokumentowany i łatwy w zastosowaniu. Jak informują autorzy, aktualnie powstaje jednak nowe SDK, które wspiera moduły Python, SnipeSharp .Net, InQRy Microsoft oraz Powershell API Wrapper.

Instalacja Snipe-IT

Oprogramowanie Snipe-IT zainstalujemy na serwerze Linux w wersji Debian Stretch. Jest ono dostępne w darmowej wersji instalowanej na własnym serwerze. Istnieje też wersja płatna (w cyklu miesięcznym lub rocznym), która jest dostępna na platformie chmurowej producenta. Różnice na korzyść wersji płatnej to wsparcie telefoniczne/e-mail, załączony certyfikat SSL, automatyczne kopie i aktualizacje, możliwość zgłoszenia dodatkowych funkcji do produkcji, a także zarządzanie serwerem. Jeżeli chcemy zainstalować Snipe-IT na własnym serwerze, a jednocześnie uzyskać wsparcie producenta, jest to możliwe. Obowiązuje wówczas dodatkowa opłata miesięczna lub roczna.

Niezbędny będzie zestaw oprogramowania LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP), który instalujemy poleceniem: apt-get install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php mysql-server. Konieczne też będzie podanie hasła administratora (root) do serwera baz danych MySQL. W trakcie instalacji wymagane jest zainstalowanie składników niezbędnych do instalacji Snipe-IT:

$ apt-get install composer unzip
$ apt-get install php-mbstring php-xml php-mcrypt \
php-gd php-zip php-curl php-bcmath

Tworzymy bazę danych MySQL, niezbędną do poprawnej pracy systemu:

$ mariadb
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE snipeitdb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeitdb.* \
TO 'snipeit'@'localhost' IDENTIFIED BY 'snipeithaslo';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> QUIT

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie bezpieczeństwa sieci. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej