Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Jak usprawnić zamawianie innowacji w sektorze publicznym

Tradycyjny model zamówień publicznych nie zawsze sprawdza się w obszarze zamówień usług ICT. Odpowiedzią na wynikające z tego problemy jest GovTech Polska, mający na celu wypracowanie nowoczesnych metod pozyskiwania innowacji technologicznych.

GovTech Polska stwarza warunki do szybkiej i efektywnej współpracy sektora publicznego z innowatorami (start-upami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz kreatywnymi obywatelami) w obszarze nowych technologii.

O tym, że uelastycznienie procesu zamówień publicznych w obszarze nowych technologii komunikacyjno-informatycznych jest niezbędne, nie trzeba nikogo przekonywać. Pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań w sztywnej formule trybów zamówień publicznych, z rozbudowaną dokumentacją przetargową i procedurami, terminami oraz wyśrubowanymi wymaganiami, to sprzeczność sama w sobie. Jak zauważają autorzy raportu „GovTech, czyli nowe technologie w sektorze”1, we wszystkich krajach można zaobserwować monopolizację takich zamówień przez wielkie korporacje. Skutki malejącej konkurencyjności są nieprzyjemne: wzrost cen poszukiwanych rozwiązań oraz coraz większe trudności z pozyskaniem przez jednostki publiczne produktów technologicznych odpowiadających ich potrzebom. Zjawisko to jest zauważalne nie tylko w jednostkach administracji lokalnej, ale również na szczeblach centralnych. Nie może więc dziwić, że rządy poszczególnych państw starają się przyjmować rozwiązania usprawniające proces zamówień publicznych w zakresie ICT. Znakomitym przykładem takich działań są inicjatywy spod znaku GovTech.

Technologie rządowe

Pojęcie „GovTech” to akronim sformułowania Government Technology, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „technologie rządowe”. Według definicji nowozelandzkiej organizacji GovTech World pojęcie to oznacza szybko rozwijający się segment rynku ukierunkowany na dostarczenie administracji publicznej przez sektor prywatny rozwiązań cyfrowych, przetwarzania danych i nowoczesnych technologii w celu usprawnienia funkcji państwa w społeczeństwie.

Szkocka organizacja CivTech proponuje rozumienie terminu GovTech jako połączenia wiedzy eksperckiej i doświadczenia administracji publicznej z kreatywnością sektora prywatnego w celu rozwiązania realnych problemów, stworzenia nowych produktów oraz pozyskania lepszych, szybszych i bardziej przyjaznych usług dla wszystkich. Zdaniem Justyny Orłowskiej, szefowej GovTech Polska i pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, jest to pojęcie, które obejmuje wszystkie działania państwa w obszarach innowacji, nowoczesnych technologii czy cyfryzacji. Niezależnie od definicji, jaką przyjmiemy, zawsze chodzi o jedno – o usprawnienie i uelastycznienie pozyskiwania przez państwo nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz sytuację, w której usługi i produkty informatyczne są nabywane w możliwie najbardziej efektywny i sprawny sposób.

Przeszkody prawne

Nie zawsze się tak dzieje, a mówiąc wprost – dzieje się tak rzadko. Przeszkodą w pozyskiwaniu dobrej jakości produktów technologicznych przez urzędy są… regulacje prawne. W Polsce, jak i w wielu krajach europejskich, współpracę sektora publicznego oraz przedsiębiorców w zakresie zamówień na usługi ICT reguluje prawo zamówień publicznych. W naszym kraju jest to ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: ustawa).

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej