Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Wiszniewska

Narzędzia wspierania innowacji w Polsce

Na przedstawicieli miast aspirujących do osiągnięcia poziomu smart city czeka wiele wyzwań. We wprowadzaniu nowatorskich, technologicznych rozwiązań mogą oni uzyskać pomoc – zarówno finansową, jak i merytoryczną.

Inteligentne rozwiązania usprawniające funkcjonowanie miast można nazwać drogo-, a nawet bezcennymi – ponieważ taka jest ich wartość, jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost komfortu życia mieszkańców oraz to, jak wpływają na pracę urzędników. Niestety, dostrzeganie i rozumienie tej wartości często rozbija się o faktyczny koszt wytworzenia i wdrożenia danego rozwiązania, nieprzystającego do budżetu, którym dysponują jednostki administracji publicznej. Aby zdobyć fundusze na sfinansowanie nowatorskich rozwiązań, miasta mogą sięgnąć po różne narzędzia umożliwiające zdobycie finansowego wsparcia ze środków krajowych i unijnych.

Podzielić się wiedzą i doświadczeniem

Należy podkreślić, że sfinansowanie innowacyjnego projektu jest jednym z wielu elementów długiej drogi, którą przechodzą jednostki administracji publicznej, chcące wdrożyć dane rozwiązanie mające przyczyniać się do rozwoju. Wszystko zaczyna się od pomysłu, inspiracji. Również na tym polu miasta mogą liczyć na wsparcie. Polega ono na edukowaniu urzędników, na wskazywaniu, jakie innowacje – w odpowiedzi na konkretne problemy – warto wprowadzać i w jaki sposób. Na przykładach inteligentnych miast z całego świata prezentowane są dobre praktyki i rozwiązania, które warto przenieść na polski grunt. Przykłady te oczywiście mogą też być źródłem inspiracji dla rozwiązań całkowicie unikalnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) prowadzi program edukacyjny gov_LAB skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst). Podczas zajęć przedstawiciele jst mogą nauczyć się innowacyjnego projektowania narzędzi dla przedsiębiorców w oparciu o  metodologie service design oraz design thinking. Zespoły powołane przez jednostki, które zgłoszą się do programu, przez cztery miesiące pracują nad konkretnym rozwiązaniem mającym być odpowiedzią na zgłoszony przez nie problem. W efekcie przedstawiciele jst wypracowują kompletną koncepcję instrumentu dla przedsiębiorców oraz plan jego wdrożenia w swoim mieście. Wartością dodaną programu jest również to, że w czasie spotkań projektowych zespoły biorące udział w gov_LAB spotykają się ze sobą, dzięki czemu mogą wymieniać doświadczenia. Choć każdy zespół pracuje nad własnym problemem, to jednak może dzielić się pomysłami i refleksjami z przedstawicielami innych miast. Pierwsza, pilotażowa edycja gov-LAB odbyła się w 2019 r. Nabór na rok 2020 jest już wprawdzie zakończony, jednak warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać ogłoszenia o naborze do kolejnych edycji na stronie parp.gov.pl/govLAB.

Edukacja i finansowanie

O tym, jak skutecznie opracowywać i wdrażać nowatorskie rozwiązania, przedstawiciele jst mogą się dowiedzieć dzięki programowi „PFR dla Miast”, realizowanemu, jak sama nazwa wskazuje, przez Polski Fundusz Rozwoju. Program jest zbudowany z trzech filarów: Bazy Miejskich Innowacji stanowiącej źródło inspiracji, Akademii Miast Przyszłości, czyli części szkoleniowej, oraz instrumentów pozwalających na uzyskanie dofinansowania.

Akademia Miast Przyszłości to intensywny program szkoleniowy. Tegoroczna edycja skierowana jest do średnich miast (liczących pomiędzy 50 tys. a 100  tys. mieszkańców). Dla przedstawicieli jst, którzy zgłoszą udział w programie (poprzez formularz na: itwa.pl/ig) przygotowano siedem dwudniowych spotkań merytorycznych. Zostaną na nich omówione zagadnienia dotyczące zarządzania miastem, biznesu i przedsiębiorczości, mobilności miejskiej, energetyki i środowiska, bezpieczeństwa, edukacji, mieszkalnictwa, a także ochrony zdrowia. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 zarówno termin końcowy naboru do Akademii Miast Przyszłości, jak i cały harmonogram szkoleniowy zostały przesunięte, w związku z czym wciąż można zgłosić się do programu.

[...]

Autorka jest redaktorką „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej