Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Monitorowanie serwerów linuksowych

Zarządzanie i monitorowanie systemami operacyjnymi, usługami, procesami czy infrastrukturą sieciową jest podstawą pracy każdego administratora. Wykonywanie tych zadań w środowisku linuksowym ułatwiają darmowe narzędzia, takie jak Munin oraz Monit.

Munin to narzędzie do monitorowania zasobów, które umożliwia analizę na podstawie trendów. Generuje wykresy czasowe, pozwalające przewidzieć przyszłe zachowanie systemu, a także badać historyczne dane, takie jak wykorzystanie pamięci, procesora, zasoby dyskowe, sieciowe i wiele innych. Z kolei Monit to niewielki program użytkowy, który potrafi monitorować procesy i usługi w systemach Linux, a w przypadku problemów z ich funkcjonowaniem – wykonać określone przez administratora akcje.

Monitorowanie rozproszonego środowiska

Munin jest darmowym narzędziem monitorowania, które dzięki predefiniowanym i bardzo rozbudowanym bibliotekom pozwala automatycznie wyszukiwać informacje istotne z punktu widzenia monitorowania. Zebrane informacje są prezentowane w postaci tekstowo-graficznej przez przejrzysty interfejs użytkownika, dostępny z poziomu przeglądarki stron internetowych. Przeprowadzenie kompletnej instalacji Munin jest łatwe, a konfiguracja nie jest skomplikowana. Uruchamiając lokalny węzeł Munin, od razu otrzymujemy możliwość monitorowania nawet kilkudziesięciu parametrów urządzenia. Predefiniowane biblioteki parametrów pozwalają w łatwy sposób monitorować wydajność nie tylko komputera, sieci, aplikacji, ale praktycznie wszystkich elementów systemu.

Munin wykorzystuje do działania RRDtool, natomiast został napisany w języku Perl. Główna instancja Munin może zostać uzupełniona przez wtyczki (plugins), które mogą zostać utworzone w dowolnym języku programowania. Obecnie dostępnych jest kilkaset wtyczek zrealizowanych przez twórców Munin, dedykowanych różnym platformom sprzętowym i systemowym. Dodatkowo dostępne są wtyczki od niezależnych dostawców, które pozwalają monitorować praktycznie wszystkie popularne usługi sieciowe, a także aplikacje czy wirtualne maszyny.

Architektura Munin opiera się na modelu serwer-klient (master/node), w którym serwer (master) realizuje połączenia do wszystkich węzłów (node). Serwer odpytuje węzły w regularnych odstępach czasu, a następnie zapisuje dane w plikach RRD. Dane są zbierane centralnie w ramach lokalizacji serwera. Na węzłach, czyli monitorowanych maszynach, powinno zostać zainstalowane i skonfigurowane jedynie oprogramowanie węzła Munin.

Instalacja i konfiguracja

Instalację Munin przeprowadzimy, wykorzystując dystrybucję systemu Debian. Domyślnie Munin współpracuje z serwerem Apache. W pierwszym kroku instalujemy niezbędne składniki:

#apt-get install apache2 libcgi-fast-perl
libapache2-mod-fcgid munin munin-plugins-extra

Munin pracuje w konfiguracji klient-serwer. Klient jest określany nazwą węzła (node), natomiast serwer określany jest terminem mistrza (master). Główny plik konfiguracyjny munin.conf oraz inne niezbędne pliki znajdziemy w katalogu /etc/munin/. Pierwszą czynnością po instalacji będzie edycja pliku konfiguracyjnego munin.conf. Ścieżki wskazujące na istotne katalogi dla instalacji Munin możemy pozostawić bez zmian. W pliku konfiguracyjnym munin.conf wyszukujemy sekcję:

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej