Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Nowe pole działania dla przestępców

W ubiegłym roku policyjne Biuro Cyber prowadziło 1100 spraw, które pozwoliły na wszczęcie 750 postępowań. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku prowadziliśmy już 1257 spraw, a na ich podstawie wszczęto 498 postępowań. Rozmowa z podkomisarzem Dominikiem Rozdziałowskim, dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji

W wyścigu o najlepszych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa instytucje publiczne stają do nierównej walki z prywatnymi firmami, które mogą zaoferować dużo atrakcyjniejsze warunki pracy. Jak z tym problemem radzi sobie Policja?

Racja, walka jest nierówna, przede wszystkim w zakresie oferowanych zarobków. Policja, a w zasadzie wszystkie służby są jednak w trochę lepszej sytuacji w porównaniu z pozostałymi organami administracji ze względu na niesamowicie ciekawy charakter pracy, a także oferowane możliwości rozwoju zawodowego. Ścieżka awansu jest jasno ustalona, a o to często nie jest tak łatwo w branży IT. Dotyczy ona tzw. stopnia oraz tzw. grupy czy stanowiska, co oznacza, że możliwy jest zarówno awans poziomy, jak i pionowy. Ze względu na specjalistyczną wiedzę i trudne do zdobycia poza Policją umiejętności nasi funkcjonariusze są niesamowicie „apetycznym” kąskiem dla podmiotów sektora prywatnego, które mogą zaoferować dużo wyższe zarobki. Jesteśmy na to przygotowani i wiemy, że tak się działo i będzie działo.

Podczas tegorocznego forum CYBERSEC wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot zapowiedział, że MSWiA chce we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie uruchomić studia inżynierskie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Czy według Pana ten ruch wystarczy do tego, by poprawić sytuację kadrową?

Zainicjowana przez ministra inicjatywa związana z powstaniem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów inżynierskich pozwoli na kształcenie kadr dla pionu Cyber i Informatyki, co w perspektywie kilku lat pozwoli uzupełnić braki. Wydaje się na dziś, że studia te będą dodatkową zachętą lub nagrodą dla policjantów, a także okazją do podnoszenia swoich umiejętności. Pamiętać należy, że studia tego typu są darmowe dla funkcjonariuszy kierowanych przez przełożonych, a tym samym praktycznie nie obciążają domowego budżetu policjanta, co jest niezwykle ważne w kontekście finansowym. Dodatkowo z inicjatywy ministra od października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ruszają studia podyplomowe na kierunku „Zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów”. Studia będą skierowane do funkcjonariuszy pionu Cyber i pionu ekonomicznego Policji.

Kierowane przez Pana policyjne Biuro do Walki z Cyberprzestępczością działa dopiero od 1 grudnia 2016 r. Wcześniej podobne jednostki powstawały w komendach wojewódzkich oraz komendzie stołecznej. Na czym polega współpraca między biurem a oddziałami terenowymi?

Biuro, potocznie zwane Cyber, jest jedynym biurem w Komendzie Głównej Policji prowadzącym pracę operacyjną w zakresie cyberbezpieczeństwa, co oznacza, że funkcjonariusze biura prowadzą sprawy i dokonują ich realizacji, tj. zatrzymań, przeszukań itp. To zupełna nowość, którą mogliśmy wprowadzić dzięki zgodzie Komendanta Głównego Policji. Ponadto do zadań biura należy koordynacja wydziałów Cyber w komendach wojewódzkich i komendzie stołecznej. Funkcja ta jest realizowana przez doświadczonych pracowników biura poprzez tzw. nadzór. To, potocznie mówiąc, sprawdzanie poprawnego funkcjonowania danego wydziału. Biuro Cyber koordynuje również zagadnienia ważne w skali kraju, choćby sprawę głośnego „niebieskiego wieloryba”, gdzie trzeba było zorganizować pracę wielu jednostek. To samo dotyczy spraw prowadzonych przez więcej niż jedną jednostkę: aby nie powielać czynności oraz prowadzić regularną wymianę informacji, niezbędny jest koordynator. Dzisiaj błyskawiczna wymiana informacji jest niesamowicie ważna. Biuro ma ją zapewnić.

A jak wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi, które monitorują przestępstwa w świecie wirtualnym?

Mogę powiedzieć, że układa się wzorowo. W Polsce działa kilka ważnych instytucji zajmujących się monitorowaniem Sieci i wychwytujących występujące w niej przestępstwa. Do naszych najważniejszych partnerów należą m.in. NASK, Związek Banków Polskich, a także serwisy i portale zajmujące się bezpieczeństwem w internecie. Nie należy zapominać o fundacjach i organizacjach zajmujących się problematyką seksualnego wykorzystywania dzieci – współpraca z nimi jest dla nas bardzo ważna i przynosi wiele sukcesów w zakresie ochrony najmłodszych.

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej