Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Wirtualny krwiobieg cyfrowego państwa

System EZD RP jest jednym z filarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC), który został przyjęty przez rząd w postaci Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Od połowy czerwca br. znamy założenia tego niezwykle ważnego dla cyfryzacji kraju projektu.

Sukcesy elektronicznej bankowości i e-handlu pokazują, że tą drogą muszą również podążyć urzędy. Każdego roku przybywa użytecznych e-usług administracji publicznej (patrz: itwa.pl/kat500), a niektóre z nich mają już nawet charakter masowy (np. e-deklaracje). Ważne jednak, by proces cyfryzacji był kompletny, a elektroniczna ścieżka realizacji spraw nieprzerwana. Dlatego oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) to najważniejszy system informatyczny w każdym podmiocie publicznym, niezależnie od jego wielkości i umiejscowienia w strukturze administracyjnej. Dobrze wdrożony system tego typu, posiadający moduły i funkcjonalności zgodne z przepisami prawa, zapewnia bowiem nie tylko ergonomię i wygodę pracy urzędnika, ale także przejrzystość postępowania, w pełni dokumentuje – często automatycznie – realizowane w sprawach czynności kancelaryjne i administracyjne oraz generuje oszczędności, np. związane z obsługą korespondencji. Dodatkowo, niejako w gratisie, dostajemy porządek w aktach i prostsze oraz przejrzyste procedury postępowania, a co najważniejsze z punktu widzenia kierownictwa urzędów, doskonałe narzędzie do zarządzania podmiotem, przede wszystkim poprzez możliwość generowania raportów i szybki dostęp do informacji.

Fundament e-urzędu

Przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji (zainicjowane w 2011 r. i kontynuowane przez Wojewodę Podlaskiego w ramach udostępniania i wdrażania systemu EZD PUW) to jeden z priorytetów Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych ogłoszony jeszcze na początku 2016 r. Ponad rok temu rozpoczęły się również prace nad projektem EZD RP, którego celem, jak wskazano w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, miało być „ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej oraz standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP”. System ten miał też stać się „fundamentem wszelkich działań związanych z usprawnianiem polskiej administracji” i wprowadzić do urzędów transparentność i zasadę otwartości. Jego koncepcję opisano w przyjętym przez rząd Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (patrz: ramka „EZD RP w Planie Działań Ministra Cyfryzacji”).

Podczas publicznej prezentacji, 14 czerwca br., przedstawiono założenia EZD RP, które odzwierciedlają tzw. fiszkę projektową. Zgodnie z zapowiedziami system ma być finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a jego beneficjentami będą podmioty administracji rządowej. W I kwartale 2019 r. jako pierwsi skorzystają z niego wybrani pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji (pilotażem ma zostać objętych do 500 użytkowników). O założeniach projektu opowiadał jego kierownik Cezary Brzozowski, zastępca dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Jego zdaniem realizacja projektu w modelu usługowym pozwoli uzyskać efekt synergii w zakresie zarządzania kosztami infrastruktury oraz kosztami licencyjnymi. Dzięki temu w wypadku dostarczenia systemu EZD RP jako usługi SaaS urzędy nie będą ponosiły np. kosztów licencyjnych na oprogramowanie serwerowe. Trzeba przy tym zauważyć, że projekt co do zasady nie obejmuje zakupów sprzętowych (przewidziano jedynie środki na budowę części infrastruktury technicznej) i ma być realizowany na podstawie powstającej właśnie tzw. Wspólnej Infrastruktury Państwa (WIP). Oznacza to, że beneficjenci (urzędy) będą musieli we własnym zakresie nabywać np. skanery, czytniki kodów kreskowych czy inny niezbędny sprzęt, np. do obsługi podpisu elektronicznego.

[...]

Autor jest redaktorem naczelnym „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej