Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Plan na BIP

Poznański magistrat znalazł sposób na atrakcyjne i przyjazne prezentowanie treści Biuletynu Informacji Publicznej. Służy temu specjalny panel mapowy, w którym najważniejsze informacje i dokumenty urzędowe zostały powiązane z cyfrowym planem miasta.

Użytkownicy nowej usługi mają do dyspozycji 16 map tematycznych, w obrębie których udostępniono najważniejsze zasoby informacyjne magistratu, np. decyzje urzędowe czy dokumenty planistyczne.

Wszystkie jednostki administracji publicznej powinny udostępniać informacje o charakterze publicznym w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) – obligują je do tego zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2017 r., poz. 933). Jednak brak ujednoliconego wzorca udostępniania i prezentacji treści w BIP oraz pojawianie się kolejnych aktów prawnych narzucających publikację dodatkowych informacji (np. projektu ustawy o jawności życia publicznego) powoduje, że BIP-y „puchną”, a znalezienie w nich wielu istotnych dokumentów staje się coraz trudniejsze. – Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest oczywiście optymalizowanie wyszukiwarek BIP oraz układu katalogów, ale nie można zapominać o promocji i atrakcyjnym dla użytkownika przedstawianiu treści, które mimo urzędowego charakteru mogą okazać się bardzo interesujące dla mieszkańców – mówi Wojciech Pelc, kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych w Urzędzie Miasta Poznania (UMP), redaktor naczelny BIP. Idąc tym tropem, podczas ostatniej gruntownej przeróbki BIP-u, polegającej na całkowitej przebudowie strony głównej, nowej organizacji dostępu do podstron i unowocześnieniu layoutu, poznański magistrat postanowił wyeksponować specjalny panel mapowy, na którym najważniejsze zbiory informacji i dokumentów miejskich zostały powiązane z cyfrowym planem miasta. – Doszliśmy do wniosku, że połączenie zasobów informacyjnych, którymi dysponuje nasz urząd, z prostymi i przyjaznymi mapami może uczynić te informacje bardziej zrozumiałymi oraz pomóc w wypromowaniu urzędowych treści – dodaje Wojciech Pelc.

Przyjazny dostęp

Mieszkańcy Poznania mają do dyspozycji 16 map tematycznych, na których w ramach poszczególnych warstw zamieszczono wiele wartościowych informacji. Można tu znaleźć m.in. dokumenty urzędowe (np. kilkanaście rodzajów decyzji), pobierane bezpośrednio z baz danych i wewnętrznych systemów informacyjnych UMP. Dzięki nowej usłudze, prezentującej urzędowe treści w uporządkowany i uproszczony sposób, użytkownicy mogą łatwo dotrzeć do interesujących danych z takich dziedzin, jak np. ochrona środowiska, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne czy oświata, które do tej pory były rozproszone w wielu systemach informacyjnych. Zbiory danych i dokumenty zostały połączone w różne grupy tematyczne, co pozwala internautom na wielokontekstową analizę treści, np. wszystkie publikowane tu informacje mogą oni wyświetlić w zestawieniu z wizualizacją konkretnych działek geodezyjnych, których dane te dotyczą.

Panel mapowy jest dostępny ze stron głównych BIP (http://bip.poznan.pl/) oraz z poziomu strony głównej oficjalnego portalu miejskiego Poznania (www.poznan.pl/plan). Warto podkreślić, że cyfrowy plan miasta stał się również przestrzenią, w której integrowane są nie tylko oficjalne zasoby miejskie, ale też informacje pochodzące od instytucji czy firm współpracujących przy realizacji zadań samorządowych lub po prostu istotne z punktu widzenia mieszkańca (np. związane z transportem i komunikacją, turystyką czy wydarzeniami w mieście). Dodatkowo duża część geolokalizowanych treści i warstw mapy jest udostępniana w postaci otwartego API – w ten sposób każdy zainteresowany twórca usług i aplikacji może używać tych danych na zasadach ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Autorskie rozwiązanie

Prace nad uruchomieniem panelu mapowego rozpoczęły się w październiku 2015 r., a gotowy projekt został udostępniony poznaniakom w grudniu 2016 r. Nad wdrożeniem usługi pracował zespół redakcyjny portalu miejskiego oraz partnerzy UMP z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. – Choć inspiracją do stworzenia panelu mapowego były podobne rozwiązania funkcjonujące w magistratach Antwerpii, Barcelony, Brukseli, Lipska czy Marsylii, pomysł na osadzanie map w portalu miejskim i w BIP-ie w obecnej postaci jest naszym autorskim rozwiązaniem – przyznaje Pelc.

Zadanie nie było łatwe: przede wszystkim należało opracować oficjalną mapę cyfrową miasta w sposób zbieżny z internetowymi przyzwyczajeniami użytkownika, a równocześnie konieczne było uruchomienie mechanizmu samodzielnego wyboru podkładu mapowego. Dlatego kluczową kwestią stało się opracowanie sposobu wyświetlania warstw i zasobów bazodanowych pochodzących z Systemu Informacji Przestrzennych (SIP), z zasobów portalu miejskiego oraz od partnerów zewnętrznych na mapie przypominającej mapy w popularnych serwisach internetowych, jednak z możliwością wyboru konkretnej warstwy informacyjnej przez użytkownika.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej