Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Waldemar Izdebski

Dostęp do danych przestrzennych przez usługi i serwisy

Główny Geodeta Kraju jest odpowiedzialny za całość działań dotyczących Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W ramach tych obowiązków prowadzony jest Geoportal oraz udostępniane są usługi sieciowe do samodzielnego wykorzystania przez użytkowników.

Aplikacja mapowa Geoportalu wywołana z identyfikatorem działki z systemu EKW.

Głównym zadaniem Geoportalu (geoportal.gov.pl) jest udostępnienie w jednym miejscu informacji przestrzennej pochodzącej z różnych urzędowych rejestrów, gwarantujące jej aktualność i wiarygodność. Serwis mapowy udostępnia użytkownikom szereg funkcji, od możliwości manipulowania widokiem mapy (powiększanie, przesuwanie itp.), poprzez dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie własnych warstw z usług WMS, zmiana stopnia przezroczystości itp.) oraz wykonywanie pomiarów na mapie (odległości, pola powierzchni itp.), a skończywszy na możliwości wyszukiwania (obiektów geograficznych, adresów, działek, punktów osnowy geodezyjnej, metadanych). Podstawowymi komponentami Geoportalu są:

  • aplikacja mapowa integrująca dane i usługi przeglądania publikowane przez różne podmioty administracji, pozwala na wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych;
  • aplikacja mobilna na platformy iOS, Android umożliwiająca standardowe przeglądanie poszerzone o integrację z usługami lokalizacyjnymi;
  • Geoportal API pozwalający na tworzenie własnych aplikacji mapowych z wykorzystaniem danych podkładowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Automatyczne wyświetlanie działek

Główny serwis mapowy Geoportalu może być wywołany w specjalny sposób, tak aby zaraz po starcie zobrazował użytkownikowi okolicę wskazanej w wywołaniu działki ewidencyjnej lub punktu adresowego. Wywołanie powinno mieć wtedy jedną z postaci przedstawionych poniżej:

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?identifyParcel=141201_1.0001.4769

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?identifyAddress=Halinow,Spoldzielcza 1

Takie wywołanie jest przydatnym narzędziem do wielu systemów informatycznych, w których przechowywane są adresy lub identyfikatory działek, bo wykorzystanie opisywanego wywołania daje możliwość łatwej wizualizacji miejsca związanego z tymi adresami bądź działkami w oficjalnym urzędowym serwisie. Doskonałym przykładem wykorzystania funkcji związanej z lokalizacją działki ewidencyjnej jest system Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW) prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W systemie tym od 2 listopada 2018 r. wprowadzono mechanizm do wizualizacji działek wchodzących w skład nieruchomości. Innym przykładem wykorzystania tej funkcji są serwisy ogłoszeniowe, w których coraz częściej udostępniane są możliwości prezentacji oferowanej do sprzedaży nieruchomości w Geoportalu. Opisywany mechanizm jest użyteczny wszędzie tam, gdzie dla działek ewidencyjnych wpisane są ich identyfikatory, bo właśnie wtedy jest możliwe uruchomienie Geoportalu z wizualizacją odpowiedniej działki ewidencyjnej.

Usługi danych przestrzennych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK) oferuje także szereg usług sieciowych, z których korzysta Geoportal. Są to jednak również usługi do samodzielnego wykorzystania przez użytkowników. W szczególności dotyczy to takich danych, jak ewidencja gruntów i budynków oraz uzbrojenie terenu, które są udostępniane bezpośrednio z zasobów powiatowych oraz danych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostarczanych bezpośrednio z gmin. W przedsięwzięciu chodzi o zapewnienie powszechnie dostępnych usług sieciowych, które umożliwią wykorzystanie tych danych w systemach informatycznych państwa oraz w systemach tworzonych przez firmy komercyjne.

[...]

Autor jest Głównym Geodetą Kraju.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej