Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Drukowanie pod specjalnym nadzorem

Organizacje stają się coraz bardziej świadome możliwych zagrożeń danych związanych z drukiem – wynika z raportu firmy Quocirca. Zdaniem 66% badanych ochrona procesu druku to drugi w kolejności priorytet w zakresie cyberbezpieczeństwa – istotniejsze jest jedynie powstrzymywanie zagrożeń dotyczących usług chmury publicznej.

W instytucjach publicznych drukarki bardzo często używane są do powielania wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe, medyczne czy księgowe. Mimo to w wielu miejscach stosuje się słabe hasła do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, a luki bezpieczeństwa w urządzeniach wielofunkcyjnych udostępnionych za pośrednictwem internetu np. osobom pracującym zdalnie, mogą być wykorzystane przez atakujących do uzyskania dojścia do sieci wewnętrznej. W konsekwencji hakerzy otrzymują dostęp do kolejnych urządzeń w sieci lokalnej, które mogą zostać przejęte, jeśli również mają luki w zabezpieczeniach.

Krajobraz zagrożeń

Jak wynika z Global Print Security Landscape, 2019 – raportu firmy Quocirca, która przebadała w grudniu zeszłego roku 250 podmiotów w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i USA, rośnie świadomość zagrożeń w obszarze druku, a to wpływa na realne działania – średnio 11% wydatków przeznaczanych jest na bezpieczeństwo IT związane z drukowaniem. Dodatkowo 77% ankietowanych stwierdziło, że wydatki dotyczące bezpieczeństwa druku w ich organizacjach rosną.

Aż 59% badanych doświadczyło w 2018 r. utraty danych związanej z drukiem. Tego rodzaju naruszenia danych stanowiły 11% incydentów bezpieczeństwa ogółem i spowodowały przeciętne straty rzędu 1,5 mln złotych rocznie. Jednocześnie najczęściej wskazywanym czynnikiem utrudniającym dbanie o bezpieczeństwo druku są właśnie ograniczenia budżetowe.

Według tegorocznego Global Print Security Landscape jako środek bezpieczeństwa specyficzny dla druku najczęściej stosowano formalną politykę bezpieczeństwa (51%), regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego (48%), funkcję pull printing (umożliwia drukowanie tylko po uwierzytelnieniu użytkownika; 40%), bezpieczne drukowanie mobilne (37%) oraz testy drukarek innych producentów (36%).

Co może przynieść przyszłość

Urządzenia drukujące są wciąż udoskonalane i wyposażane w coraz bardziej zaawansowane technologie. Innowacje mają ułatwić wykonywanie zadań biurowych, ale potencjalnie mogą też stanowić źródła nowych zagrożeń – postęp jest tak szybki, że w tej chwili czasem trudno określić, co nam ewentualnie może grozić w przyszłości. Warto przytoczyć kilka przykładów wdrażanych rozwiązań, które udowadniają, jak bardzo rozwija się segment rynku związany z drukowaniem, ale też pokazują, że działy IT czekają nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej