Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Platforma miejskich danych

System analizujący strumienie danych miejskich, wdrożony przez Urząd Miasta Warszawy, pozwala na integrację informacji z różnych źródeł w czasie rzeczywistym oraz na budowę modeli prognostycznych. Na jego bazie powstała mobilna aplikacja do planowania podróży.

Aplikacja dla mieszkańców Warszawy, ułatwiająca planowanie podróży po stolicy, wykorzystuje ok. 15 zbiorów danych.

Pomysł na stworzenie narzędzia wspierającego planowanie podróży transportem miejskim powstał na przełomie 2014 i 2015 r. Do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: UMW) zgłosili się wówczas przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i firmy Orange z propozycją przystąpienia do projektu związanego z przetwarzaniem dużych zbiorów. Warszawscy urzędnicy zdecydowali o przystąpieniu do projektu wykorzystującego otwarte dane miasta oraz ułatwiającego życie mieszkańcom stolicy. – Zależało nam na usprawnieniu dostępnych, narzędzi do planowania podróży w taki sposób, aby bazowały na rzeczywistych, a nie rozkładowych położeniach pojazdów – mówi Robert Kunicki, główny specjalista w Biurze Cyfryzacji UMW.

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł danych udostępnianych w czasie rzeczywistym narzędzie miało podpowiadać optymalne połączenia, z uwzględnieniem tego, co w danej chwili realnie dzieje się na ulicach. – Po przeanalizowaniu dostępnych danych uznaliśmy, że warto rozszerzyć projekt o możliwość planowania podróży nie tylko środkami komunikacji Zarządu Transportu Miejskiego, ale także rowerem miejskim czy koleją – wyjaśnia Maciej Masiak, naczelnik wydziału w Biurze Informatyki i Przetwarzania Informacji UMW.

Projekt VaVeL

Rozwiązanie powstało w ramach międzynarodowego projektu „Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL” („Variety, Veracity, VaLue: Hand­ling the Multiplicity of Urban Sensors – VaVeL”), który otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. W tym projekcie, kierowanym przez Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, wzięło udział 10 instytucji z pięciu krajów. Partnerzy z Grecji, Niemiec, Izraela, Irlandii i Polski zastanawiali się, jak w najbardziej efektywny sposób integrować i wykorzystywać miejskie dane pochodzące z różnych czujników mobilnych. Warszawski magistrat był odpowiedzialny za wyspecyfikowanie wymagań dotyczących produktów projektu, dostarczenie niezbędnych danych, stworzenie i utrzymanie środowiska deweloperskiego, a także wdrożenie powstałego narzędzia i jego weryfikację z udziałem mieszkańców. Jednostką wiodącą realizującą te zadania oraz koordynatorem wszystkich prac było Biuro Cyfryzacji Miasta. – Naszym głównym zadaniem było dostarczanie możliwie wielu rodzajów danych dostępnych w czasie rzeczywistym poprzez API i współtworzenie środowiska i modeli – opowiada Masiak. W przedsięwzięcie zaangażowane były także inne jednostki miejskie: Zarząd Transportu Miejskiego, który pełnił rolę doradczą w kwestiach dotyczących organizacji transportu, Miejskie Centrum Sieci i Danych – odpowiadające za utrzymanie infrastruktury sprzętowej, Biuro Organizacji Urzędu, do którego zadań należało definiowanie wymagań projektowych, oraz Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, obsługujące cały projekt.

Inteligentny planer podróży

Głównym zadaniem aplikacji jest planowanie podróży z punktu A do punktu B, oparte na danych o lokalizacjach transportu miejskiego uaktualnianych w trybie rzeczywistym. Narzędzie wykorzystuje ok. 15 zbiorów danych, m.in. informacje o przystankach, rozkłady jazdy, a także pozycje blisko 2 tys. pojazdów komunikacji publicznej. Ponieważ większość warszawskich autobusów i tramwajów jest wyposażona w GPS-y, które przesyłają dane dotyczące swojego położenia, można precyzyjnie obserwować, jak przemieszczają się poszczególne pojazdy. Uzupełnienie informacji stanowią dane o utrudnieniach oraz zmianach w komunikacji, a także ocena proponowanych tras przez warszawiaków. Większość z tych informacji jest dostępna na platformie Otwartych Danych (api.um.warszawa.pl). Aplikacja integruje też dane o uzupełniających środkach komunikacji, takich jak Warszawski Rower Publiczny Veturilo, bazując na aktualnych informacjach o miejscach postoju oraz dostępności rowerów na stacjach. Dzięki tym wszystkim informacjom narzędzie może wyliczyć i pokazać użytkownikowi prognozowany czas dojazdu do konkretnego punktu na podstawie aktualnej sytuacji transportowej. Inteligentny planer umożliwia wyszukiwanie tras przyjaznych dla osób poruszających się na wózkach, podpowiada propozycje tras z minimalną liczbą przesiadek.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej