Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Olgierd Rudak

(Prze)skok na Skype’a

LICENCJE | Jednym z najbardziej znanych produktów internetowych pozwalającym na spore oszczędności w urzędzie jest komunikator Skype. Przyglądamy się uwarunkowaniom prawnym, związanym z korzystaniem z tego narzędzia w jednostkach administracji, oraz kwestiom, które wiążą się z bezpieczeństwem przesyłanych przez niego danych.

fot. D. Standa

Zgodnie z ust. 2.1 umowy licencyjnej oprogramowania Skype (EULA) producent udziela użytkownikowi "ograniczonej nieodpłatnej licencji na własny, niekomercyjny użytek (...) wyłącznie w celu korzystania osobiście z programu komunikacji internetowej". Można zatem przyjąć, iż możliwość bezpłatnego korzystania ze Skype przysługuje tylko użytkownikowi, który nie zamierza posługiwać się komunikatorem w celach komercyjnych.

Aby jednoznacznie określić uprawnienia, które wynikają z zapisów umowy licencyjnej, najpierw należy ustalić, co kryje się pod pojęciem "użytku niekomercyjnego" oraz "osobistego korzystania z oprogramowania". Przez użytek niekomercyjny powinniśmy rozumieć każde zastosowanie programu, które nie ma na celu wykorzystania go do prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej. Jednak brak zysków z prowadzonej aktywności zarobkowej nie musi wcale oznaczać, że nie ma ona charakteru komercyjnego. W tym wypadku należy przyjąć, iż pojęcie "korzystania komercyjnego" jest związane z definicją przedsiębiorcy sformułowaną w art. 43¹ kodeksu cywilnego. Nie będzie przy tym miało znaczenia,
czy działalność biznesmena polega na "odsprzedaży" łącza osobom trzecim, wykorzystując infrastrukturę Skype (np. przy użyciu API Skype), ani to, czy zasoby komunikatora używane są wyłącznie na potrzeby firmy.

[...]

Autor jest prawnikiem portalu Money.pl, wydawcą i redaktorem naczelnym czasopisma "Lege Artis". Publikuje teksty o tematyce prawniczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej