Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Broker połączeń usług pulpitu zdalnego

Jeśli nastąpi rozłączenie z sesją, pracę z aplikacjami można kontynuować dzięki usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Odpowiada ona za wznawianie połączeń oraz rozkładanie obciążeń na serwerach hostów sesji i hostów wirtualizacji w farmie serwerów.

Usługi pulpitu zdalnego mogą być instalowane poprzez dodawanie ról i funkcji na serwerach usługi oraz na bazie scenariusza wdrożeń dla usług opartych na sesji oraz infrastrukturze wirtualnych pulpitów (VDI).

W skład Usług pulpitu zdalnego wchodzi sześć usług roli: Host sesji usług pulpitu zdalnego (RD Session Host), Host wirtualizacji pulpitu zdalnego (RD Virtualization Host), Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego (RD Licensing), Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego (RD Web Access), Brama usług pulpitu zdalnego (RD Gateway) oraz Broker połączeń usług pulpitu zdalnego (RD Connection Broker). Host sesji udostępnia mechanizmy zdalnego dostępu do pulpitu i programów na serwerze na podstawie połączeń sesji. To podstawowy komponent usługi, który umożliwia administratorom zdalny dostęp do serwera, a użytkownikom pracę ze swoimi programami i plikami. W trybie sesji mogą być obsługiwane programy w funkcji RemoteApp. Host wirtualizacji pulpitu zdalnego dostarcza użytkownikom te same usługi, a więc pulpit zdalny i programy Remote­App, ale robi to w odmienny sposób. Zamiast współdzielonego środowiska systemowego Hosta wirtualizacji pulpitu bazuje na mechanizmach wirtualnych desktopów oraz wirtualizacji środowiska użytkownika w Hyper-V.

Trzy pozostałe role usług terminalowych to Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego, która odpowiada za zarządzanie (instalowanie, śledzenie dostępności) licencjami dostępu klienta (CAL) dla urządzenia lub użytkownika do hosta sesji lub hosta wirtualizacji. Usługa dostęp w sieci Web ułatwia uzyskiwanie dostępu do zdalnych pulpitów i programów RemoteApp za pomocą menu Start systemu Windows lub przeglądarki internetowej, natomiast brama usług pulpitu zdalnego umożliwia uzyskiwanie dostępu do tych zasobów przez internet.

RD Connection Broker

Broker połączeń usług pulpitu zdalnego (Remote Desktop Connection Broker, RD Connection Broker), a wcześniej Broker sesji usług terminalowych (Terminal Services Session Broker, TS Session Broker), to usługa roli systemu Windows Server, która zapewnia mechanizmy wznawiania połączeń z istniejącymi sesjami użytkowników na serwerach Host sesji usług pulpitu zdalnego w farmie serwerów, rozkładania obciążeń sesji na wielu serwerach Hostach sesji i zdalnie uruchamianych programów RemoteApp oraz kierowania użytkowników do pulpitów wirtualnych uruchamianych w usłudze Host wirtualizacji pulpitu zdalnego. RD Connection Broker śledzi sesje użytkowników w środowisku usług pulpitu zdalnego po to, aby w momencie czasowej niedostępności sieci lub celowego zamknięcia sesji (bez wylogowywania) przez pracownika połączenie zdalne było zestawiane do tego samego hosta sesji co poprzednio. W rezultacie użytkownik może kontynuować pracę od tego miejsca, w którym została ona przerwana. Jego aplikacje uruchomione na pulpicie zdalnym pozostają cały czas aktywne, a dane bezpieczne. Innymi słowy, zadaniem RD Connection Broker jest wyeliminowanie sytuacji, w której użytkownik z rozłączoną sesją zostanie podłączony do innego hosta sesji w farmie serwerów i tym samym zainicjuje nową sesję usług pulpitu zdalnego.

Drugim zadaniem RD Connection Broker jest równoważenie obciążeń sesji zdalnego dostępu, programów Remote­App oraz pulpitów wirtualnych między wieloma serwerami usług. Broker połączeń odpowiada za rozdzielenie połączeń użytkowników między wiele hostów usług pulpitu zdalnego w farmie serwerów. Wdrożenie tego rozwiązania jest zasadne, gdy w organizacji uruchamiamy więcej niż jeden host sesji lub host wirtualizacji desktopów.

RD Connection Broker gromadzi w wewnętrznej bazie danych informacje o sesjach użytkowników, w tym informacje o hoście sesji, na którym dany pulpit był (jest) obsługiwany, identyfikatorze i stanie sesji oraz nazwie użytkownika skojarzonego z daną sesją. W ten sposób może kierować połączenia użytkowników do ostatnio używanego hosta sesji. W przypadku gdy pracownik loguje się do zdalnego pulpitu, ale żadna otwarta sesja nie istnieje (robi to po raz pierwszy, wylogował się z systemu lub sesja została zamknięta przez administratora), mechanizm równoważenia obciążeń RD Connection Broker przekieruje połączenie do serwera hosta sesji z najmniejszą liczbą obsługiwanych sesji.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej