Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Lucyna Łuczak-Noworolnik

Elektroniczna licytacja komornicza

Coraz większe zainteresowanie osób zajmujących się windykacją wzbudza licytacja elektroniczna. Z założenia ma być ona odpowiedzią na powszechne problemy ze skutecznym odzyskiwaniem należności pieniężnych w Polsce w toku egzekucji komorniczej.

Stronę internetową zawierającą obwieszczenia o licytacjach prowadzi Krajowa Rada Komornicza. Natomiast pierwsza wersja witryny o planowanych licytacjach nieruchomości i ruchomości powstała jeszcze w roku 2008.

Postulaty dotyczące wprowadzenia elektronicznej formy licytacji komorniczej w polskiej procedurze cywilnej pojawiały się już od kilku lat. Tym bardziej nie może dziwić, że w ramach podejmowanych obecnie działań legislacyjnych zmierzających do coraz bardziej powszechnego korzystania z nowych technologii w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości zdecydowano się na przyjęcie rozwiązań pozwalających na uruchomienie komorniczego „serwisu aukcyjnego”.

Ramy prawne i założenia

Początkowo ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1311 ze zm.; ustawa zmieniająca) zakładała, że analizowane zmiany wejdą w życie 8 września 2016 r. Jednakże na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1358) przesunięto datę wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę dla e-licytacji na 1 marca 2017 r. Artykuł 2 pkt 102 ustawy zmieniającej w części trzeciej w tytule II w dziale I Kodeksu postępowania cywilnego dodaje nowy rozdział 3 dotyczący sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, czyli art. 8791–87911 kpc.

Cywilna e-rewolucja, mająca być rezultatem ustawy zmieniającej w obszarze postępowania egzekucyjnego, ma przede wszystkim na celu zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości i jako taka powinna przyczynić się do podwyższenia stopnia zaspokojenia wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik posiada majątek obejmujący ruchomości nadające się do sprzedaży egzekucyjnej. Warto przy tym podkreślić, że e-licytacja ma odbywać się przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych. Jak wynika bowiem z art. 8791 § 1 kpc, do sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej co do zasady stosowane będą przepisy rozdziału 2 (regulujące sprzedaż w drodze zwykłej licytacji), jedynie z odrębnościami wynikającymi z wprowadzanego rozdziału dedykowanego jej elektronicznej formie. Poza powyższymi celami elektroniczna licytacja z założenia ma działać podobnie do platformy Allegro, a zatem ma także za zadanie uprościć i usprawnić przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

[...]

Autorka jest radcą prawnym, doktorantem na WPiA UAM w Poznaniu w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, wieloletnim pracownikiem Instytutu Logistyki i Magazynowania, prowadzi własną kancelarię.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej