Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Nowoczesny system poczty i pracy grupowej

Poczta elektroniczna stanowi podstawowe narzędzie pracy w każdej instytucji. Uruchamiając pocztę elektroniczną w ramach nazwy domenowej instytucji, możemy skorzystać z zewnętrznych usług hostingowych lub utworzyć własny serwer pocztowy.

Instalator iRedMail proponuje automatyczną instalację komponentów – iRedAdmin, Roundcube­mail, SOGo, Fail2ban.

Popularną formą obsługi e-mail, szczególnie przy mniejszych wdrożeniach, jest korzystanie z hostingu. Nie zawsze jednak oferowane usługi są w stanie sprostać indywidualnym potrzebom. Ponadto przy dużej liczbie obsługiwanych użytkowników oferowany w ramach usługi serwer pocztowy może być dodatkowo droższy w utrzymaniu niż własna platforma.

Wiele lat temu uruchomienie własnego serwera poczty stanowiło zadanie skomplikowane i wymagało dużej wiedzy na temat systemów Linux. Aktualnie istnieje wiele rozwiązań, które automatyzują instalację komponentów serwera poczty, dodając funkcje panelu zarządzania pocztą, klienta poczty dostępnego przez WWW, a także coraz powszechniej stosowane narzędzia pracy grupowej. Własny serwer pocztowy to nie tylko obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej, ale również dodatki wyróżniające to rozwiązanie od powszechnie oferowanych usług hostingowych.

Transport jest podstawą

Typowy serwer poczty zawiera wiele komponentów, które realizują różne funkcje. Każdy z nich musi zostać poprawnie skonfigurowany, a także powiązany z pozostałymi narzędziami. Tylko w ten sposób można uzyskać w pełni funkcjonalny serwer pocztowy. W skład kompletnego systemu pocztowego wchodzą następujące składniki: Mail Transfer Agent (MTA), Mail Delivery Agent (MDA), Serwer IMAP, Serwer POP3, filtr spamu, system antywirusowy oraz dostęp do poczty przez interfejs Web (webmail).

Zadania MTA to wysyłanie wiadomości pochodzących od użytkowników do innych serwerów poczty MTA, a także odbieranie wiadomości z zewnętrznych serwerów poczty MTA. Program działa przy wykorzystaniu protokołu SMTP. Przykłady MTA to m.in. Postfix, Sendmail, Exim. Z kolei komponent MDA jest czasami określany skrótem LDA (Local Delivery Agent). Jego zadanie to odbieranie wiadomości z MTA i dostarczanie ich do lokalnych skrzynek użytkowników. W praktyce spotyka się dwie formy skrzynek użytkowników – mailbox oraz maildir (MDA/LDA wspierają określony format dzięki odpowiedniej konfiguracji). Popularne oprogramowanie typu MDA/LDA to m.in. Postfix-maildrop, Procmail, Courier-maildrop i Dovecot.

IMAP oraz POP3 to protokoły, które wspierają klientów poczty w zakresie pobierania lub odczytywania poczty. IMAP umożliwia odbieranie poczty z jednego konta jednocześnie przez wielu użytkowników. Wiadomości są kopiowane do aplikacji klienta poczty, a oryginalna wiadomość jest pozostawiana na serwerze pocztowym. W przypadku POP3 wiadomość jest domyślnie przenoszona do aplikacji pocztowej klienta. Przykłady serwera POP3 i IMAP to oprogramowanie Courier i Dovecot.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej