Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Śledzenie wydajności systemów przy użyciu nmon

Analiza wydajności serwerów pomaga w optymalizacji zasobów sprzętowych oraz wykrywaniu wąskich gardeł. Nmon dostarcza administratorom potężną dawkę informacji na temat wydajności systemów AIX oraz Linux, które można analizować na wiele sposobów.

Nmon może być uruchamiany w dwóch trybach. W trybie interaktywnym (na zrzucie) wskaźniki wydajności wyświetlane są na ekranie terminala.

Nmon umożliwia śledzenie wydajności systemów AIX i Linux, zastępując wiele niezależnych aplikacji jednym, prostym w użyciu i funkcjonalnym narzędziem. Wskaźniki wydajności mogą być wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym lub zapisywane do pliku w celu dalszej analizy w dłuższym okresie. Hasło AIX pojawia się w tym kontekście nieprzypadkowo, nmon powstał bowiem jako narzędzie dla systemu operacyjnego IBM AIX. Autorem aplikacji jest pracownik firmy IBM, Nigel Griffiths, a imię autora znalazło się w rozwinięciu skrótu nmon – Nigel's Performance Monitor. Z czasem kod źródłowy projektu został udostępniony na licencji open source; pojawiła się też wersja dla Linuksa. Choć obie linie produktu mają odmienny kod źródłowy, łączy je podobna funkcjonalność, rodzaj zbieranych danych i sposób użycia.

Analiza wydajności

Aplikacja przeznaczona jest dla administratorów systemów, testerów i wszystkich osób odpowiedzialnych za monitorowanie i optymalizację wydajności środowisk IT. Nmon działa na komputerach POWER, Mainframe, x86, x86-64 (AMD64), a ostatnio także na ARM (Raspberry Pi), dostarczając pokaźnej liczby informacji na temat aktualnych obciążeń systemu oraz danych historycznych. W wersji dla Linuksa nmon zastępuje takie narzędzia jak aplikacja top, która pozwala sprawdzić wykorzystanie zasobów procesora, pamięci oraz uruchomione procesy czy narzędzie iostat, pozwalające na pozyskiwanie szczegółowych statystyk na temat obciążenia systemu dyskowego. Nmon jest przy tym bardziej uniwersalny, choćby ze względu na możliwość zapisu zbieranych danych do pliku w celu ich dalszej analizy, np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Nmon śledzi poziom wykorzystania procesora, pamięci operacyjnej i dysków. Zbiera statystyki jądra systemu, informacje na temat uruchomionych procesów, pamięci wirtualnej, obciążeń sieci oraz udziałów NFS. Dostarcza też dane o wydajności systemu dyskowego (operacje we-wy), poziomu zajętości systemu plikowego czy wykorzystania zasobów karty grafiki. W sekcji Resources aplikacja prezentuje dane na temat konfiguracji komputera, a więc informacje o typie procesora i zainstalowanym systemie operacyjnym. W wersji dla systemu AIX aplikacja umożliwia monitorowanie obciążeń partycji logicznych (LPAR) oraz pomaga w analizie danych pochodzących z podsystemów Workload Manager (WLM) i TotalStorage Enterprise Storage Server (ESS). Dane te prezentowane są w różnych przekrojach, m.in. w widoku podsumowań (ogólnie), z podziałem na czasy procesów użytkownika czy oczekiwania na zasoby dyskowe.

Tryby pracy

Nmon może być uruchamiany w dwóch trybach: śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym (online mode) oraz zbierania danych (capture mode). W pierwszym przypadku wskaźniki wyświetlane są na ekranie administratora, w drugim zaś – zapisywane do pliku tekstowego w formacie danych rozdzielanych przecinkami (CVS, comma separated), co ułatwia analizę w arkuszu kalkulacyjnym i w zewnętrznych aplikacjach.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej