Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Stolica bardziej transparentna

Projekt „Dane po warszawsku” to pierwszy krok w stronę otwartości danych publicznych w Warszawie. Open data udostępnione przez magistrat stanowią inspirację nie tylko do tworzenia nowoczesnych aplikacji, lecz także do otwierania danych w innych urzędach w Europie.

Dane otwarte przez warszawski magistrat trafiły w ręce programistów, miejskich aktywistów, społeczników i przedsiębiorców, którzy na ich podstawie przygotowali aplikacje mobilne ułatwiające życie w mieście.

Był rok 2014, kiedy Marcin Wojdat, sekretarz miasta stołecznego Warszawy, zaprosił organizacje społeczne do współpracy w projekcie otwierania danych stolicy. – W ramach porozumienia zaoferowały one wsparcie projektowe i technologiczne – mówi Tadeusz Osowski, zastępca dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (UMSW). Tak zaczął się projekt „Dane po warszawsku”. Wspólnie z magistratem wzięły w nim udział: Fundacja TechSoup (lider projektu ze strony partnerów społecznych, odpowiedzialny za konkurs na aplikacje stworzone na bazie danych miasta), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Centrum Cyfrowego Fundacji Projekt: Polska (ich zadaniem miała być analiza zestawów danych pod kątem ich przydatności dla społeczności miejskiej), Politechnika Warszawska (wspierająca technologicznie proces publikacji danych) oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Labs Orange Polska S.A. (odpowiedzialne za stworzenie projektu infrastruktury IT do otwierania danych i konfiguracji systemu). – Wkładem miasta, oprócz otwarcia możliwych danych, miało być również przygotowanie organizacyjne urzędu oraz zbudowanie platformy systemowej do publikowania danych – mówi Tadeusz Osowski, który został osobą odpowiedzialną za wdrożenie całego projektu z ramienia magistratu.

Jedna dla wszystkich

Wszystkie te organizacje i instytucje postawiły przed sobą jeden cel: poprawę życia mieszkańców stolicy poprzez dzielenie się – w sposób jednolity i uporządkowany – informacjami UMSW, które mogą być przydatne warszawiakom. Całe przedsięwzięcie miało wpisywać się w panujący trend otwartych danych, który zapewnia m.in.: wspieranie innowacyjnego zastosowania informacji, transparentność, inspirowanie przedsiębiorczości oraz budowę społeczeństwa informacyjnego. Projekt został umiejscowiony w Biurze Informatyki i Przetwarzania Informacji UMSW, w którym wspólnie z Tadeuszem Osowskim pracowali nad nim Robert Kunicki i Tomasz Radzimirski, analitycy–programiści.

Jedną z pierwszych decyzji trzyosobowego zespołu była decyzja o tym, żeby platforma otwierania danych Warszawy była jedna i wspólna dla wszystkich jednostek miejskich. Na obecnym etapie projekt jest poważnym wyzwaniem, ponieważ koordynacja działań jednostek, które mają własne systemy i działy IT, jest niezmiernie trudna i pracochłonna.

Etap: identyfikacja

Pierwszym etapem projektu – trwającym od kwietnia 2014 r. do lutego 2015 r. – było uruchomienie platformy CKAN (www.ckan.org), na której znajdować się miały otwarte dane publiczne Warszawy. Zanim jednak na stronie internetowej https://api.um.warszawa.pl udostępniono dane w postaci przejrzystych katalogów na potrzeby projektu „Dane po warszawsku”, konieczne było pozyskanie wiedzy na temat danych posiadanych przez miasto i instytucje miejskie. Proces ten przebiegał równolegle do tworzenia CKAN-a. Ważnym krokiem było stworzenie w czerwcu 2014 r. dedykowanej aplikacji służącej do rejestracji zbiorów posiadanych przez jednostki UMSW. Rozwiązanie to usprawniło proces pozyskania informacji o zbiorach pod kątem ich formy, celu gromadzenia, osób odpowiedzialnych za dane, a także ich struktury. Każda jednostka została zobligowana do wypełnienia posiadanymi zbiorami danych elektronicznego formularza w aplikacji. Na podstawie pozyskanych w ten sposób informacji powstała lista źródeł danych, które mogły być potencjalnie interesujące w kontekście projektu „Dane po warszawsku”.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej