Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Tomasz Kulisiewicz

Struktury informacyjne administracji

Fundamentem systemów informatycznych są odpowiednie struktury informacyjne oraz uporządkowane w postaci rejestrów zasoby informacyjne. Niestety, nierzadko zapominają o tym zarówno legislatorzy, jak i zamawiający systemy informatyczne.

Administracja publiczna ze względu na swoje podstawowe funkcje – regulacyjną i reglamentacyjną, świadczącą (opiekuńczą) bezpieczeństwo publiczne i strzegącą je, wykonawczą (wdrażającą prawo ustanowione przez legislatora) i kontrolno-nadzorczą, organizatorską (w tym zarządzania majątkiem, czyli wykonywania uprawnień właścicielskich) i prognostyczno-planistyczną – jest strukturą, na którą składają się zasoby osobowe, rzeczowe (materialne) i informacyjne, w tym prawne i proceduralno-organizacyjne. Ponieważ administracja jest strukturą organizacyjną, szczególną rolę w jej działaniu odgrywają informacja i jej zasoby oraz infrastruktura informacyjna. Zadaniem infrastruktury informacyjnej jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji odpowiadającej normom jakościowym obowiązującym w społeczeństwie, niezbędnej dla innych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych, a także systemów informacyjnych obsługujących konkretne podmioty społeczne lub gospodarcze.

Informatyka a informacja

Należy rozróżnić systemy informacyjne oraz informatyczne:

System informacyjny można określić jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną częścią systemu informacyjnego1.

W takim ujęciu system informatyczny, na który składają się elementy sprzętowe (komputery, sieć) oraz oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, jest narzędziem realizacyjnym systemu informacyjnego. Staranne rozróżnienie systemu informacyjnego i informatycznego znajdujemy w artykule M. Kurasia „System Informacyjny – System Informatyczny: Czy tylko nazwa różni te dwa obiekty”2. Autor, wskazując na błędne używanie i mieszanie pojęć danych, informacji oraz systemu informacyjnego i informatycznego, wyraźnie podkreśla, że system informacyjny należy do klasy systemów działalności ludzkiej, a więc systemów społecznych, zaś jego dziedziną jest informacja oraz jej przetwarzanie i przesyłanie; natomiast system informatyczny jest systemem sztucznym (zbudowanym z elementów materialnych), a jego dziedziną są rejestrowane, przesyłane, przetwarzane i prezentowane dane.

Metodą działania systemów informacyjnych są „wszelkie metody przydatne do zapewniania informacji”, zaś systemów informatycznych – „metody ilościowe wspomagane technikami komputerowymi”3. Rozróżnienia te dotyczące systemów informacyjnych oraz informatycznych oczywiście obowiązują także w odniesieniu do administracji publicznej, jej systemów informacyjnych oraz informatycznych. Podobnie jak w innych wielkich organizacjach, także w administracji można rozróżnić systemy informacyjne zarządzania jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, a więc systemy wspierające działanie tych jednostek oraz systemy funkcjonalne jednostek organizacyjnych, obsługujące realizację przez organy państwa ich funkcji publicznych w stosunku do obywateli, przedsiębiorców, innych jednostek publicznych oraz instytucji i podmiotów zagranicznych.

[...]

Autor jest obserwatorem rynku komunikacji elektronicznej i ekspertem Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej