Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Unikanie utraty danych z narzędziem Veeam Agent

Wraz z wprowadzeniem na rynek aplikacji Veeam Agent dla systemów Windows i Linux firma Veeam kontynuuje rozwój narzędzi backupu dla ochrony punktów końcowych, fizycznych serwerów oraz instancji w chmurze. Pokazujemy, jak działa to przydatne narzędzie.

Dwa flagowe produkty firmy Veeam: Availability Suite oraz Backup & Replication przeznaczone są do ochrony środowisk wirtualnych VMware oraz Hyper-V. Wirtualizacja stała się najmocniejszym trendem IT ostatniej dekady, ale z uwagi na specyficzne wymagania aplikacji, np. baz danych, czy konieczność zapewnienia zgodności z uwarunkowaniami prawnymi i wewnętrznymi procedurami nadal istotna część fizycznych serwerów nie może być wirtualizowana. Mimo dużej adaptacji tzw. cienkich klientów nadal dominującą rolę odgrywają stacje robocze i laptopy udostępniane pracownikom biurowym. W rezultacie fizyczne serwery oraz punkty końcowe wymagają zapewnienia tego samego poziomu ochrony danych, co maszyny wirtualne. Odpowiedzią na te wyzwania jest stosunkowo nowy produkt Veeam Agent w wersjach dla systemu Windows oraz Linuksa. Co ważne, Veeam Agent jest autonomicznym produktem, a nie częścią rozwiązań wymienionych na początku tego akapitu. Do działania oprogramowanie nie wymaga zakupu innych produktów Veeam, choć opcjonalnie można, a nawet warto je integrować z repozytoriami Veeam Backup & Replication.

Wraz z Veeam Agent firma śmielej wkroczyła w obszar ochrony punktów końcowych, uzupełniając brakujące produkty dla heterogenicznych środowisk – zarówno tych, gdzie systemy zwirtualizowane przeplatają się z fizycznymi serwerami i instancjami w chmurze, jak i środowisk, w których wykorzystuje się jednocześnie systemy klasy Windows i Linux. Co więcej, Veeam Agent dla Microsoft Windows umożliwia również ochronę obciążeń obsługiwanych w ramach instancji chmurowych Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) i dowolnie innych chmur publicznych.

Trzy wersje

Veeam Agent w wydaniu zarówno dla Windows, jak i Linuksa dostępny jest w trzech wersjach: darmowej oraz dwóch płatnych – Workstation i Server. Śmiało można przyjąć, że edycje bezpłatna oraz Workstation przeznaczone są do instalacji na punktach końcowych. Tym samym Veeam Agent dla Microsoft Windows zastępuje udostępniane bezpłatnie narzędzie do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych i laptopów o nazwie Veeam Endpoint Backup FREE.

Zmiana ta jest uzasadniona, gdyż poza wprowadzeniem dodatkowych wersji aplikacji administratorzy otrzymali długo oczekiwane funkcje, takie jak wspomniana integracja z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication, mechanizmy indeksowania i wyszukiwania plików czy w końcu możliwość centralnego zarządzania licencjami klientów. Płatne wersje oferują więcej funkcji i objęte są komercyjnym wsparciem technicznym. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że Veeam Agent w wersji darmowej to bardzo dobry produkt do ochrony punktów końcowych. Organizacje, nie ponosząc dodatkowych kosztów, mogą stworzyć kompletny system backupu komputerów i laptopów. Tym bardziej że dzisiaj już nie tylko awaria dysków prowadzi do utraty danych. Obecnie największym zagrożeniem wydają się ataki ransomware. Odzyskanie zaszyfrowanych przez malware danych możliwe jest zasadniczo jedynie przez przywrócenie ich z kopii zapasowej. W tych sytuacjach nawet darmowa wersja Veeam Agenta sprawdzi się znakomicie. Veeam Agent dla Microsoft Windows jest w pełni zgodny z najnowszymi wersjami systemów Windows 10 oraz Windows Server 2016.

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Aplikacja umożliwia tworzenie kopii zapasowych całego komputera, wybranych wolumenów, stanu systemu lub plików i folderów. W ostatnim przypadku również z opcją definiowania wykluczeń. Niezależnie od wersji agenta (darmowa, płatna) administrator może zdefiniować tylko jedno zadanie backupu jednocześnie. Przykładowo utworzenie planu back­upu plików i folderów wyklucza tworzenie kopii zapasowych całego komputera lub wskazanych woluminów. Trudno stwierdzić, czy jest to celowe założenie projektantów, czy też taka możliwość pojawi się w kolejnych wersjach programu.

Veeam Agent dla Microsoft Windows potrafi zapisywać kopie zapasowe do różnych typów magazynu danych: lokalnych nośników danych podłączonych do komputera przez port USB, FireWire i eSATA, a więc pamięci flash i zewnętrznych dysków twardych, udziałów sieciowych udostępnionych w protokołach SMB (CIFS), NFS (NAS) oraz repozytoriów danych Veeam Backup & Replication (wymaga wersji 9.5 Update2 lub wyższej). Opcje te dostępne są we wszystkich edycjach aplikacji Veeam Agent dla Microsoft Windows. Edycje Workstation oraz Ser­ver obsługują dodatkowo repozytoria Veeam Cloud Connect, czyli usługi przechowywania danych udostępniane przez zewnętrznych dostawców, zgodne z produktami Veeam.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej