Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Kompleksowe zarządzanie środowiskiem IT

Bezpieczeństwo informacji zgodne z rodo oraz koncentracja na użytkowniku to kluczowe nowości w Axence nVision. Polityki zabezpieczeń, uprawnienia dostępu i zasady monitorowania podążają za pracownikiem, niezależnie od tego, na jakich urządzeniach pracuje.

Axence nVision 10 to oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. W jednym narzędziu producent zebrał wszystkie funkcje niezbędne do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem sieci i systemów oraz pracowników. Pakiet nVision tworzy pięc modułów funkcjonalnych: Network do zarządzania siecią, Inventory do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz prowadzenia audytów legalności, Users do monitorowania aktywności użytkowników internetu, HelpDesk do obsługi zgłoszeń pracowników i pomocy zdalnej oraz DataGuard do ochrony przed wyciekiem danych z wykorzystaniem nośników wymiennych (np. pendrive’ów) oraz urządzeń mobilnych. Razem kilkaset funkcjonalności pozwalających kompleksowo zarządzać środowiskiem IT w organizacji.

Koncentracja na użytkowniku

W najnowszej wersji programu nVision projektanci przenieśli centrum ciężkości systemu z urządzenia na użytkownika. W ten sposób firma podąża za aktualnymi trendami w branży IT, a konkretne zmianą sposobu, w jaki pracownicy korzystają ze sprzętu komputerowego. Dzisiaj użytkownicy coraz rzadziej przywiązani są do jednego urządzenia. W wielu organizacjach zapewniany jest dostęp do wielu komputerów, np. stacji roboczych i laptopów. W innym scenariuszu, w instytucjach stosujących tzw. cienkich klientów, nVision 10 pozwala łatwo zarządzać danymi użytkowników, nawet gdy korzystają oni z losowo przydzielanych wirtualnych desktopów. Koncentracja na użytkowniku pozwala spełnić wytyczne rodo – zgromadzonymi danymi powiązanymi z pracownikiem można zarządzać całkowicie niezależnie. Wcześniej dane te były powiązane z komputerem.
 
W nVision 9 i wcześniejszych wersjach każde urządzenie miało zdefiniowany odrębny profil. W praktyce oznacza to, że ten sam użytkownik pracujący na trzech różnych urządzeniach „widoczny” był w systemie pod taką samą liczbą profili. W nVision 10 profil zostaje przypisany do użytkownika i jest stosowany w odniesieniu do wszystkich urządzeń, z których korzysta on w codziennej pracy. Podejście to pozwala sterować polityką zabezpieczeń, uprawnieniami dostępu i zasadami monitorowania w odniesieniu do pracownika, a nie używanych przez niego urządzeń. Zasady zabezpieczeń definiowane są per profil użytkownika lub grupy zamiast dla profili urządzeń sieciowych. Wszystkie ustawienia i uprawnienia dostępu, takie jak polityki monitorowania, polityki blokowania aplikacji i stron WWW oraz uprawnienia do obsługi nośników przenośnych podążają za  urządzenia, do którego się zaloguje.
 
Dzięki integracji z usługami Active Directory konta użytkowników i grupy mogą być synchronizowane z centralnego katalogu. Co więcej, predefiniowane polityki monitorowania i bezpieczeństwa usprawniają wdrożenie systemu w oparciu o najlepsze wzorce śledzenia i praktyki rynkowe.

W zgodzie z rodo

Axence nVision 10 został w pełni dostosowany do wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. Najnowsza wersja oprogramowania zawiera mechanizmy, które pozwalają organizacjom zachować zgodność z wytycznymi rodo odnośnie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Wrażliwe dane, w tym dane pochodzące ze śledzenia aktywności pracowników, zostały oddzielone od konfiguracji urządzenia. Dodatkowo dane dotyczące pojedynczego pracownika przechowywane są w jednym miejscu, niezależnie od tego, na ile komputerów się logował w trakcie swojej pracy. Podejście to daje pełny wgląd we wszystkie dane związane z pracownikiem, gwarantując jednocześnie ich skuteczne usunięcie na każde jego żądanie. W ten sposób nVision pozwala spełnić nakreślone w rodo wytyczne dotyczące „prawa do bycia zapomnianym”. Co więcej, oprogramowanie umożliwia przechowywanie danych osobowych przez określony czas, w praktyce nie więcej niż określone jest to przepisami prawa albo wewnętrznymi regulacjami organizacji. 

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej