Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Konwent Informatyków Polski Wschodniej - relacja

Konwent Informatyków Polski Wschodniej to konferencja, która skupiła osoby kierujące działami IT z administracji publicznej z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Dwudniowe spotkanie miało na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymianę doświadczeń, a także promocję najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych.

Uczestników i gości spotkania przywitał wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta; podkreślił rolę projektów informatycznych w rozwoju Polski Wschodniej.
Uczestników i gości spotkania przywitał wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta; podkreślił rolę projektów informatycznych w rozwoju Polski Wschodniej.Fot. Marcin Oliva-Soto

Spotkanie w podlubelskiej Panieńszczyźnie odbyło się w dn. 25–26 października i było kontynuacją regionalnych spotkań z informatykami organizowanych przez redakcję „IT w Administracji” w województwach Polski Wschodniej w latach ubiegłych. Konferencja będzie miała charakter cykliczny i podobnie jak Ogólnopolski Konwent Informatyków będzie organizowana co roku w innym województwie. – Chcemy, by tego rodzaju spotkanie miało wymiar ponadregionalny i stało się miejscem do wymiany doświadczeń i pomysłów na cyfrowe urzędy oraz okazją do wspólnego planowania przedsięwzięć międzywojewódzkich – zapowiedział Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika, otwierając spotkanie. Z kolei wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślał, jak ważne są dla rozwoju regionu projekty informatyczne, i dziękował pracownikom urzędów marszałkowskich za zaangażowanie w ich realizację.

O tym, jak nowe technologie zmieniają Polskę Wschodnią, opowiadała Anna Pawlak, dyrektor Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Omówiła rozwój informatyki w regionie od 2004 r.: począwszy od zakupu sprzętu, poprzez budowę infrastruktury, a skończywszy na wdrażaniu zintegrowanych systemów dziedzinowych i udostępnianiu usług elektronicznych. Opowiedziała także o realizowanym przez samorząd województwa projekcie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin południowo-wschodniej Polski. W sesji otwierającej spotkanie przedstawione zostały też nowe zasady udostępniania bezpłatnego internetu przez samorządy, które wejdą w życie 12 grudnia br. (więcej na ten temat w artykule „Szybszy internet z samorządowych hotspotów”, „IT w Administracji” 2018, nr 10), a na jej zakończenie wystąpił Grzegorz Hunicz, dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Opowiadał o tym, jak standaryzacja sprzętu i procedur pozytywnie wpływa na szybkość i jakość świadczenia usług informatycznych dla urzędu i jego jednostek podległych. Podkreślał, że bez uporządkowania tej sfery dział IT nie byłby w stanie zarządzać blisko 10 tysiącami stacji roboczych w mieście, i wskazywał na wypracowane w Lublinie standardy: finansowe (jednolity plan kont), kancelaryjne (jednolite JRWA i instrukcja), bezpieczeństwa (m.in. regulamin użytkownika, polityka ochrony danych osobowych) oraz technologiczne.

Poobiednia sesja tematyczna Konwentu poświęcona była roli Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i realizacji e-usług publicznych. Wystąpili w niej dyrektorzy departamentów urzędów marszałkowskich (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego) odpowiedzialni za tego typu projekty. Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk z Białegostoku wskazywała na problemy finansowe sieci regionalnych: – Ponad 60 proc. kosztów operatorskich RSS-ów stanowią opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – mówiła, wskazując jednocześnie, że sieci te mają konkurencyjną ofertę hurtową (ceny są regulowane przez UKE – red.) i szansą dla nich są realizowane obecnie w ramach POPC sieci dostępowe. Zwracała przy tym uwagę na problem dublowania infrastruktury budowanej z różnych projektów. Z kolei Maciej Bułkowski z Olsztyna na konkretnym przykładzie pokazał, jak wysokie podatki lokalne wpływają negatywnie na inwestycje w sieci dostępowe. Przedstawił przy tym analizy, wg których w dłuższej perspektywie obniżanie opłat za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym generuje przychody dla gmin. Zachęcał w ten sposób do zaangażowania się kolejnych gmin w takie inicjatywy, jak Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Z kolei dyrektor Ewelina Gładki z Kielc zaprezentowała opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego System Informacji Przestrzennej, dzięki któremu użytkownicy internetu łatwo znajdą najbliższego dostawcę usługi, a przedsiębiorcy telekomunikacyjni sprawdzą przebiegi światłowodów i lokalizacje węzłów dystrybucyjnych regionalnej sieci szerokopasmowej (ale nie tylko). Jej zdaniem szybki i wygodny dostęp do aktualnych informacji o infrastrukturze przyczynia się do zwiększania wykorzystania RSS-ów.

W drugim dniu spotkania przedstawione zostały m.in. praktyczne porady dotyczące budowy bezpiecznej witryny na WordPressie (Maciej Jabłonecki) oraz metodologia i dobre praktyki w zakresie analizy skutków przetwarzania danych osobowych (Jarosław Pudzianowski). Z uczestnikami Konwentu spotkał się też Piotr Gajewski, zastępca dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnym za System Rejestrów Państwowych. Dyskusja dotyczyła m.in. najbliższych planów rozwoju SRP oraz planowanego na marzec przyszłego roku wdrożenia nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. (WSA)

Wyróżnienia dla samorządów

W trakcie pierwszego dnia Konwentu Informatyków Polski Wschodniej redakcja miesięcznika „IT w Administracji” wręczyła nagrody jednostkom samorządu terytorialnego za wspieranie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Podmioty te w znaczący sposób przyczyniły się do obniżenia barier inwestycyjnych w zakresie budowy nowej infrastruktury poprzez optymalizację opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Często też realizowały we współpracy z samorządami wojewódzkimi inne projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wyróżnione jednostki w województwie podlaskim to: Gmina Drohiczyn, Gmina Suchowola i Gmina Siemiatycze; w województwie warmińsko-mazurskim: Starostwo Powiatowe w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Gmina Kurzętnik; w województwie świętokrzyskim: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Gmina Włoszczowa; Gmina Suchedniów; a w województwie lubelskim: Gmina Baranów, Gmina Wilków oraz Gmina Ulan-Majorat.

Fot. Marcin Oliva-Soto
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej