Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Sławomir Zych

Model aplikacyjny i chmurowy EZD RP

Wytworzenie systemu, który posłuży całej administracji publicznej, to spore wyzwanie. Kluczem do sukcesu będzie jakość, funkcjonalność i użyteczność aplikacji. Już w tych aspektach ukrytych jest wiele zagadnień stricte technicznych.

Poglądowa architektura infrastruktury SaaS EZD RP
Poglądowa architektura infrastruktury SaaS EZD RP

Niewątpliwie spełnienie oczekiwań dotyczących funkcjonalności, czyli zapewnienie możliwości wykonania zadań i funkcji pożądanych przez użytkowników, jest w tym wypadku najważniejsze, ale i niewystarczające. Można uznać, że skoro system będzie dostępny nieodpłatnie, to – mówiąc kolokwialnie – jest „skazany na sukces”, ale nie chcemy na tym bazować. Zależy nam, aby system EZD RP był postrzegany przez użytkowników jako efektywny, ergonomiczny i po prostu dopracowany, przyjazny, czytelny, intuicyjny oraz, co ważne, bezpieczny. 

System dla użytkownika 

User experience (UX) to popularne w ostatnich latach określenie, które odzwierciedla podejście do projektowania interfejsów, w szczególności serwisów internetowych, sklepów online, serwisów informacyjnych i multimedialnych. Twórcy serwisów zauważyli, że często wygląd ekranów, sposób prezentowania treści czy podpowiadanie kolejnych kroków wpływają wprost nie tylko na ocenę i nastawienie odbiorcy, ale też przekładają się na konkretne korzyści. W projekcie EZD RP będziemy wzorować się na tym podejściu. Już na etapie prac przygotowawczych i projektowania analizujemy różne warianty, podglądamy inne rozwiązania, pytamy przyszłych użytkowników o opinie. Pamiętamy przy tym, kim będą użytkownicy systemu EZD RP i do jakich zadań będzie on wykorzystywany. Nie chodzi o efekty graficzne i tzw. „stylówkę”. W naszym rozwiązaniu najważniejsze są czytelność, wygoda i szybkie dotarcie do właściwych informacji oraz funkcji. 

O użyteczności myślimy już teraz, przygotowując się do rozpoczęcia prac programistycznych. W porozumieniu z przyszłymi użytkownikami opracowujemy makiety ekranów oraz dobieramy narzędzia i biblioteki. W trakcie prac programistycznych w sposób ciągły będziemy uwzględniać postulaty użytkowników w tym względzie. Przyjęta metodyka SCRUM zapewnia ciągłe zaangażowanie w zespołach wytwórczych osób merytorycznych (reprezentujących użytkowników systemu), którzy będą czuwać nad wygodą korzystania oraz wyglądem poszczególnych modułów i ekranów. Ponadto w projekcie zaplanowano weryfikację kolejnych wydań systemu przez rzeczywistych przyszłych użytkowników – pracowników instytucji administracji rządowej zaangażowanych w prace Rady Użytkowników EZD RP. 

W procesie budowy systemu odbywać się będą testy kolejnych prototypów i warsztaty, w trakcie których podejmowane będą dyskusje i decyzje dotyczące kierunków zmian interfejsu aplikacji. Ostateczna weryfikacja zaimplementowanych w systemie rozwiązań i możliwość ich poprawy przewidziana jest w fazie wdrożeń pilotażowych, zaplanowanych w ostatnich miesiącach realizacji projektu. Wybrane jednostki reprezentujące instytucje, które zgodziły się na uczestnictwo w pilotażu, wdrożą produkcyjnie system. Wnioski z tych wdrożeń mogą zostać częściowo uwzględnione i zaimplementowane w postaci zmian systemu w ramach projektu, a pozostałe będą włączone w plan rozwoju systemu EZD RP po zakończeniu projektu. 

Łatwa implementacja 

Kolejnym kluczem do sukcesu przedsięwzięcia EZD RP jest jego powszechność. Im więcej instytucji będzie korzystać z systemu, tym bardziej ustandaryzowane i popularne staną się elektroniczna wymiana informacji i korzystanie z e-usług w obszarze e-administracji. W ramach projektu maksymalnie ułatwimy poszczególnym instytucjom rozpoczęcie pracy z systemem. Systemy klasy EZD nie są systemami łatwymi do uruchomienia i wdrożenia. Składają się z licznych komponentów i usług, obsługujących różne technologie, z których wymienić można choćby obsługę powiadomień e-mail, digitalizację i rozpoznawanie znaków (OCR) czy podpis cyfrowy. Wymaga to zainstalowania i konfiguracji kilkudziesięciu usług i serwisów, często rozłożonych na kilku serwerach. To z kolei wymaga wiedzy i zaangażowania specjalistów IT, którymi pewne instytucje mogą nie dysponować, oraz wymaga ponoszenia istotnych kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników lub dostawców zewnętrznych. Dla wielu małych instytucji staje się to dużą przeszkodą powodującą, że nie decydują się na uruchomienie usług cyfrowych i elektroniczne wsparcie obsługi spraw w urzędzie. W ramach projektu proponujemy różne komplementarne rozwiązania. 

[...]

Autor jest pracownikiem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Kieruje Działem Technicznym tworzącym aplikacje i systemy dedykowane e-administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania oraz wdrażania usług i systemów IT, pełni również funkcję kierownika projektu EZD RP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej