Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Serce cyfrowego szpitala

Innowacyjna platforma fuzji badań obrazowych serca w chmurze obliczeniowej, wdrożona przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, daje całkiem nowe możliwości diagnostyczne. Dzięki narzędziom telemedycyny mogą z nich korzystać także inne ośrodki medyczne.

Dzięki fuzji różnych rodzajów badań obrazowych lekarze otrzymują maksymalną liczbę precyzyjnych informacji dotyczących morfologii, ukrwienia, funkcji i metabolizmu mięśnia serca. Zdjęcie przedstawia fuzję badania izotopowego i tomografii komputerowej serca.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II to uznany w Polsce i Europie ośrodek kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii klatki piersiowej, pulmonologii i chorób zakaźnych. Od dawna stawia na informatykę i dziś może poszczycić się marką lidera zaawansowanych rozwiązań i projektów teleinformatycznych. Wystarczy wspomnieć choćby projekt telekonsultacji Europejskiej Sieci Współpracy w zakresie rzadkich chorób kardiologicznych, w ramach którego możliwa jest dziś diagnostyka i leczenie pacjentów z rzadkimi chorobami serca, którzy znajdują się w szpitalach m.in. w Zakopanem, Kownie, Rydze, Berlinie oraz Mediolanie. Został tu opracowany model zarządzania ruchem pacjentów z chorobami rzadkimi oraz model epidemiologiczny dla Europy. Telekonsultacje mają zresztą w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym długą tradycję. Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii już od 2005 r. konsultuje drogą zdalną badania koronarograficzne z kilkunastu szpitali w Polsce. Na podstawie cyfrowo przekazanych badań z zastosowaniem systemu TeleDICOM pacjenci są kwalifikowani do leczenia operacyjnego choroby wieńcowej. 

Unikatowa metoda 

Do listy nowatorskich rozwiązań technologicznych, które wspierają i poprawiają proces leczenia, wdrożonych w krakowskim ośrodku trzy lata temu dołączył projekt „Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca”. – Głównym celem, który przyświecał opracowaniu i wdrożeniu platformy telemedycznej w chmurze, było umożliwienie archiwizacji, wymiany i zaawansowanej obróbki danych badań obrazowych wykonanych w różnych ośrodkach i w różnych technikach diagnostyki obrazowej – mówi Magdalena Kostkiewicz, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Zaawansowany system informatyczny, uruchomiony w ramach tego programu, pozwala na połączenie obrazów wykonanych różnymi metodami – np. badania rezonansu magnetycznego wykonanego w jednym szpitalu z pozytonową tomografią emisyjną wykonaną w innym. – Dzięki temu uzyskujemy nową wartość diagnostyczną – mówi Małgorzata Rusin, pełnomocnik dyrektora ds. Rozwoju Projektów E-Zdrowie, kierownik Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych. 

Fuzja różnych badań obrazowych jest unikatową, kompleksową metodą diagnostyczną i prognostyczną pozwalającą na bardziej precyzyjną ocenę pacjentów kardiologicznych. Zobrazowane w ten sposób dane anatomiczne i czynnościowe pomagają w identyfikowaniu pacjentów ze wskazaniami do leczenia, w tym leczenia operacyjnego serca, i dają lekarzom większą pewność w podejmowaniu decyzji o przebiegu terapii, co skutkuje szybszym procesem leczenia. Co więcej, dzięki umieszczeniu i zabezpieczeniu danych obrazowych w chmurze lekarze mają dostęp do wszystkich badań, nawet tych wykonanych w innych ośrodkach, dzięki czemu chory może uniknąć powtarzania inwazyjnych procedur diagnostycznych, a placówka medyczna – powielania badań i związanych z tym kosztów. Głównymi adresatami projektu są pacjenci z chorobami serca poddani terapii komórkami macierzystymi w celu regeneracji mięśnia sercowego oraz chorzy wymagający dokładnej diagnostyki celem wyboru właściwego leczenia, a także prognozowania skuteczności już zastosowanej terapii. Platforma fuzji badań serca, wdrożona w Krakowie, jest rozwiązaniem wyjątkowym nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Podobne modele można spotkać w Stanach Zjednoczonych i Japonii i to one były główną inspiracją dla autorów krakowskiego projektu. 

Komplementarna współpraca 

Pomysłodawcą projektu oraz osobą odpowiedzialną za jego jakość merytoryczną i naukową była Magdalena Kostkiewicz. Do jej zdań należało m.in. opracowanie zagadnień badawczych do testowania informatycznej platformy. Za nadzór nad realizacją projektu w obszarze IT odpowiadała Małgorzata Rusin, kierownik Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych. Aby wdrożenie przebiegło w sposób sprawny i zgodny z założonymi celami, został powołany interdyscyplinarny zespół projektowy składający się z lekarzy specjalistów, techników medycznych oraz specjalistów IT. W skład tej grupy wchodziło 14 osób. Oprócz personelu Zakładu Medycyny Nuklearnej i Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych we wdrożeniu wzięły udział działy administracyjne szpitala, a także ówczesne Biuro Wspierania Badań i Rozwoju (obecnie Dział Wspierania Badań i Rozwoju), odpowiedzialne za koordynację całości od strony administracyjnej i rozliczeniowej. 

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej