Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Zarządzanie projektami w systemie Linux

Każda organizacja powinna dysponować narzędziem do nadzoru projektów. MyCollab to jedno z ciekawszych darmowych rozwiązań umożliwiających zarządzanie projektami, które może zostać zainstalowane na maszynach z systemem operacyjnym Linux.

Konfiguracja MyCollab jest przeprowadzana z wykorzystaniem graficznego instalatora dostępnego przez przeglądarkę stron internetowych.

Spośród popularnych i darmowych rozwiązań zarządzania projektami, które mogą zostać zainstalowane w systemie Linux, warto wymienić My- Collab, Odoo, OpenProject, OrangeScrum, Taiga i Tuleap. Każde z nich ma pewne wyjątkowe cechy, więc wybór powinien zostać przeprowadzony po dokładnej analizie wymagań. Najpierw warto jednak zastanowić się, na czym polega zarządzanie projektami. 

Metody zarządzania projektami 

Zarządzanie projektami zostało doprecyzowane przez kilka terminów, z których największą popularność zdobyły: Agile, Lean, Scrum, Kanban. Oficjalnie metoda Agile narodziła się w 2001 r. jako Agile Manifest, który udoskonalał produktywność w dziedzinie rozwoju oprogramowania, ale mógł też być przenoszony na inne dziedziny. Agile skupia uwagę na czasie, w którym krok po kroku tworzymy produkt, dostarczając go w określonych częściach. Największą zaletą jest możliwość wprowadzania zmian na dowolnym etapie pracy, co w rezultacie pozwala dostarczyć najlepiej dopasowany produkt. Organizacje stosujące techniki Agile odznaczają się szybką adaptacją do zmian i implementacją, a także otwarte są na nowe możliwości. Elastyczna struktura organizacji na szybsze podejmowanie decyzji. 

Z kolei Lean narodziło się w Japonii w latach 50. ubiegłego wieku. Po roku 2000 metoda ta została dostosowana do procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Typowa firma korzystająca z Lean pracuje w cyklu, na który składają się: uczenie, pomiar, budowanie. Przeprowadzanych jest wiele testów, występuje częsty kontakt z klientem, a zespół skupia się na ograniczonej liczbie kluczowych procesów, które są nieustannie udoskonalane. Lean jest wykorzystywany do dostarczenia produktu bardzo wysokiej jakości. 

Lean i Agile to podstawy użyte w innych metodologiach, takich jak Scrum czy Kanban. W przypadku Scrum organizacja powinna podzielić zespół na małe grupy i przekazać im stosunkowo niewielkie zadania do zrealizowania w krótkim przedziale czasu (przedział czasu nazywany jest sprintem). Postęp może być śledzony z uwzględnieniem zdarzeń historycznych, a także podziałem na zadania do realizacji, znajdujące się w realizacji i zrealizowane. W przypadku Kanban początkowo należy opracować założenia projektu, co pozwoli zwiększyć możliwości w zakresie współpracy i komunikacji. W kolejnych krokach ograniczamy ilość prac przeznaczonych do realizacji i mierzymy oraz optymalizujemy procesy, przewidując przyszłe problemy. Rezultatem analizy jest ciągłe udoskonalanie produktu. Zarówno Scrum, jak i Kanban skupiają się na dzieleniu pracy na części i dostarczaniu odpowiedniego produktu możliwie szybko. 

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie 

Zarządzanie projektami to termin opisujący narzędzia i techniki, wymagane do skutecznej realizacji zadań. Na projekty składają się uczestnicy, idee i zasoby niezbędne do osiągnięcia celu, ale również procesy zarządzające i narzędzia, które pozwalają ocenić zaawansowanie projektu. 

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej