Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Paweł Ziółkowski

Budowa zaplecza aplikacji webowej

Każdy informatyk może napisać własny kod i dzielić się nim. Wykorzystując podstawy dotyczące JavaScript (JS), o których już pisaliśmy w „IT w Administracji”, a także wiedzę przedstawioną w tym i następnych artykułach, napiszemy własną aplikację.

Do budowy aplikacji wykorzystamy Node.js, AngularJS, Bootstrap, jQuery oraz bibliotekę socket.io. Mając zainstalowanego Linuksa (patrz: ramka „Instalacja Linux Debian 8.6 na maszynie wirtualnej”) lub własną stację z Windows (instrukcje w artykule będą dotyczyły Linuksa, ale polecenia Node’a oraz npm są identyczne na obu platformach), zaczynamy od instalacji pierwszego z wymienionych elementów. Pliki instalacyjne oraz instrukcję znajdziemy na stronie nodejs.org. Twórcy zalecają dodać repozytorium NodeSource do Linuksa, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że mamy dostęp do aktualnej wersji, używając menedżera pakietów, np. apt. Pobieramy skrypt instalacyjny narzędziem cURL lub wget, które pobiorą nam wskazany plik. Otwieramy konsolę i jako root wykonujemy polecenie wget -qO- https://deb.nodesource.com/set­up_6.x | bash. Pod koniec ujrzymy instrukcję instalacji Node.js oraz Node Package Manager (npm). Ten ostatni to menedżer pakietów dla Node’a udostępniający przydatne polecenia. Poprawność instalacji sprawdzimy poleceniami node --version oraz npm --version.

Tworzymy katalog, w którym będziemy trzymać pliki projektu:

mkdir /var/www/nodejs/app

Następnie tworzymy plik konfiguracyjny dla projektu package.json. Jest to plik zawierający metadane informacyjne o projekcie, autorze, wersji oraz informacje o zależnościach, które będą wykorzystane w projekcie. Listę zależności znajdziemy w obiekcie dependencies. Zależności wykorzystywane w projekcie to zależności lokalne (będą znajdowały się w app/node_modules).

Uwaga! Moduł to biblioteka używana w Node.js – jeden plik. Pakiet, paczka to jeden lub więcej modułów, moduły wchodzą w skład pakietu. Zależności to moduły i pakiety użyte w projekcie. W tekście pojęcia te będą używane zamiennie.

Menedżer pakietów Node’a

Inicjalizację pliku package.json uruchamiamy poleceniem npm init i wypełniamy wskazane pola (wartości w nawiasach zostaną użyte, jeżeli nie wprowadzimy własnych). Pole entry point (domyślnie index.js) to plik, który będzie uruchamiany przy starcie projektu. Ostatecznie w folderze zostanie utworzony plik package.json.

Co ważne, npm pozwala też na instalację globalną, która dotyczy paczek dostępnych w całym systemie operacyjnym przez wiersz polecenia (CLI), ale bezpośrednio niedostępnych dla projektów – chodzi o miejsce instalacji pakietów globalnych, które nie jest domyślnie przeszukiwane przez polecenie require.

Pakiety do projektu możemy też dodać przez edycję pliku package lub za pomocą CLI. Edycja polega na dopisaniu właściwości dependencies do istniejącego obiektu konfiguracyjnego (właściwość ta także jest obiektem, wraz z nazwą zależności i wersją). Następnie należy w konsoli wykonać polecenie npm install, aby pobrać i zainstalować wskazane pakiety.

"dependencies" : { ‘nazwa_pakietu’: ‘wersja’ }

Przy użyciu CLI dodajemy pakiet poleceniem npm install nazwa_pakietu –-save. Dzięki parametrowi save pakiet zostanie zapisany w pliku package w sekcji dependencies. Wszystkie zainstalowane pakiety znajdziemy w folderze node_modules. Paczki i opis sposobu ich instalacji znajdziemy na stronie npmjs.com. Przykładowo colors (npmjs.com/package/colors) koloruje tekst wyświetlany w konsoli.

[...]

Autor jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracuje jako informatyk w Urzędzie Gminy w Miękini.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej