Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Beata Świsłocka

Jak regiony dbają o e-zdrowie

Województwo Podlaskie stworzyło Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Rejestracja do poradni specjalistycznej bez wychodzenia z domu i wgląd do dokumentacji medycznej z własnego komputera to tylko niektóre z jego usług.

Projekt Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013. W jego ramach 26 podmiotów leczniczych z terenu województwa podlaskiego zostało wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę techniczną. Zostały też zinformatyzowane w obszarach administracji i wsparcia procesu leczenia. Ponadto organy tworzące otrzymały dostęp do zaawansowanych narzędzi zarządczych.

Partnerska realizacja

Projekt realizowany był w formule partnerskiej 26 podmiotów leczniczych, 10 powiatów i województwa podlaskiego w roli lidera projektu. Okres realizacji od przygotowania studium wykonalności do zakończenia finansowego przypadał na lata 2011–2015. Założonymi celami były rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. W szczególności intencja jego powstania ukierunkowana była na usprawnienie możliwości kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym w zakresie pozyskiwania informacji o oferowanych usługach, rejestracji do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera lub stworzenia możliwości jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.

W ramach prac projektowych przeprowadzono wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających m.in. uruchomienie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych oraz bezpieczną komunikację między placówkami leczniczymi a Platformą Regionalną, w szczególności w zakresie udostępniania EDM i elektronicznej rejestracji. Architektura systemu zaplanowana została tak, by można było w sposób skuteczny wymieniać EDM między zintegrowanymi podmiotami leczniczymi a Platformą Regionalną. Wszystkie podmioty połączone są za pomocą WAN z Platformą Regionalną wydzieloną siecią, za pośrednictwem której mogą udostępniać informacje pacjentom i lekarzom innych podmiotów leczniczych. Dane wprowadzane w lokalnych systemach szpitalnych są przekazywane do lokalnych systemów EDM, a za ich pośrednictwem mogą być udostępniane na Portalu Pacjenta.

Celem budowanego rozwiązania było usprawnienie procedur leczenia i diagnozy np. poprzez wykorzystanie posiadanych przez pacjenta wyników badań oraz możliwość sprawnej analizy dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w różnych podmiotach leczniczych. W założeniu wykonywanie tych zadań miało być możliwe zarówno poprzez udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta za pośrednictwem jego konta, jak i poprzez udostępnienie przez pacjenta swojej dokumentacji lekarzowi posiadającemu konto na Portalu Pacjenta.

Elektroniczna rejestracja wizyty

Dostęp do kluczowych funkcji Portalu Pacjenta, jakimi są e-Rejestracja oraz dostęp do EDM, możliwy jest po założeniu i aktywacji konta użytkownika. Założenie konta na Portalu Pacjenta wiąże się tylko z krótką, kilkuminutową rejestracją na stronie internetowej ezdrowie.wrotapodlasia.pl. Już samo posiadanie konta na Portalu Pacjenta umożliwia elektroniczną rejestrację do kilkuset poradni specjalistycznych na terenie województwa podlaskiego, bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w długich kolejkach.

Potwierdzenie rezerwacji przez podmiot leczniczy wysyłane jest na adres e-mail użytkownika. System e-Rejestracja pozwala też użytkownikom na: przeglądanie dostępnych terminów wizyt w wielu poradniach na terenie całego województwa, analizę kolejek, wyszukiwanie i wybór preferowanego lekarza oraz udostępnienie mu zamieszczonej na Portalu Pacjenta dokumentacji medycznej. Po zarezerwowaniu terminu system zapewnia także możliwość zmiany terminu wizyty oraz jej anulowanie – wszystko to użytkownik może wykonać za pomocą własnego komputera.

[...]

Autorka jest członkiem zespołu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej