Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Nie boimy się trudnych wyzwań

Gdyby nie pomoc i inicjatywa władz wojewódzkich, duża część samorządów lokalnych nie skorzystałaby z możliwości wnioskowania o środki unijne na cyfryzację. Rozmowa z Agnieszką Aleksiejczuk, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Edukacja i służba zdrowia to obszary, które bardzo trudno reformować. Urzędnicy, którzy wprowadzają zmiany, często zmagają się z dużą krytyką. Na Podlasiu nie baliście się podjąć wyzwania i rozpoczęliście duże projekty informatyczne z zakresu e-Edukacji i e-Zdrowia. W wypadku tej pierwszej sztandarowym projektem jest Podlaska Platforma Edukacyjna. Jak ocenia Pani jej funkcjonowanie z perspektywy blisko 3 lat od jej wdrożenia?

W województwie podlaskim nie boimy się podejmować trudnych wyzwań w zakresie IT. Realizacja projektów jest bardzo trudna, głównie ze względu na dużą liczbę partnerów. Bez zaangażowana samorządu nie byłoby zainteresowania podejmowaniem takich przedsięwzięć. Powodem jest ich niedochodowość. Województwo podlaskie w swoich działaniach ukierunkowane jest na przygotowanie i wdrażanie rozwiązań na skalę całego regionu. Takie podejście wynika m.in. ze znajomości realiów – położenia województwa, jego gęstości zaludnienia czy też możliwości finansowych jst. Gdyby nie pomoc i inicjatywa władz wojewódzkich, duża część samorządów lokalnych nie skorzystałaby z możliwości wnioskowania o środki unijne na cyfryzację. Wracając do Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – obecnie jest ona niemal portalem społecznościowym, a dyrektorzy szkół, nauczyciele i inne osoby działające na rzecz edukacji w regionie kształtują jej zawartość. Przygotowaliśmy infrastrukturę PPE oraz kupiliśmy oprogramowanie, w tym dziennik elektroniczny, platformę e-learningową oraz edytor zawartości kursów e-learningowych. Nauczyciele ze 121 szkół wskazanych przez partnerów projektu otrzymali laptopy, a pozostałe placówki oświatowe możliwość korzystania z oprogramowania. Po zakończeniu projektu UMWP stanął przed dylematem, kto i w jakim kierunku powinien rozwijać PPE. Realizację tego zadania zaproponowaliśmy placówkom doskonalenia nauczycieli: CEN Białystok, CEN Suwałki, ODN Łomża oraz Bibliotece Pedagogicznej w Łomży. Na przestrzeni kilku lat zaprojektowana została struktura wortalu PPE odpowiadająca potrzebom placówek oświatowych, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców i innych osób zainteresowanych edukacją. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje propozycje, autorskie materiały dydaktyczne, przesyłać informacje o inicjatywach i dzielić się doświadczeniami. W procesie wdrażania PPE została przebudowana, m.in. zaprojektowano i utworzono strony informacyjne szkół realizujących projekty ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 – Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja”.

Jakie komponenty wchodząw skład PPE?

W skład PPE wchodzi portal edukacyjny ppe.wrotapodlasia.pl, który oferuje m.in. Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych zawierające zasoby edukacyjne, ofertę szkoleniową, inicjatywy edukacyjne Podlasia i bazę teleadresową instytucji edukacyjnych. Strona główna portalu obejmuje działy związane z kierunkami polityki oświatowej państwa, które co roku są aktualizowane. Tu także można znaleźć informacje o ofercie szkoleniowej, edukacyjnych wydarzeniach w regionie oraz relacje z tych wydarzeń.

W ostatnim czasie na poziomie rządowym podjęto inicjatywy, które mają wprowadzić cyfrową zmianę w edukacji, m.in. projekt OSE, szkolenia itp. Czy Pani zdaniem ministerialne inicjatywy uzupełniają, czy też dublują Wasze wcześniejsze wysiłki w ramach tworzenia PPE?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, z uwagi na fakt, że PPE funkcjonuje w naszym województwie od kilku lat. Statystyki związane z jej wykorzystaniem wciąż rosną. Pierwotnie w projekcie uczestniczyło 121 szkół, z czasem zaczęły przystępować nowe i aktualnie ok. 180 szkół korzysta z e-dziennika. Rośnie też aktywność użytkowników sięgających po materiały zamieszczone na platformie – aktualnie liczba sesji wynosi blisko 700 tys. Natomiast OSE dopiero powstaje. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby oczywiście uwzględnienie w projekcie zasobów PPE, a także podobnych rozwiązań samorządowych funkcjonujących w całym kraju. Tym bardziej, że wdrażanie rozwiązań na szeroką skalę wymaga czasu na doskonalenie umiejętności użytkowników, ciągłego ich wspierania, a także promocji. Takie wsparcie w przypadku PPE zapewniają bliskie użytkownikom, czyli nauczycielom, ośrodki doskonalenia nauczycieli.

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej