Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Nowe funkcje w Microsoft Office 2019

Wprowadzony w ubiegłym roku do sprzedaży Microsoft Office 2019 stanowi duże, kolejne po wersji Office 2016, wydanie tego pakietu. Zostało ono uzupełnione o funkcje, które na przestrzeni ostatnich trzech lat trafiły do Office 365.

Excel 2019 doczekał się sześciu nowych funkcji. POŁĄCZ.TEKSTY (TEXTJOIN) łączy listę lub zakres ciągów tekstowych, które można rozdzielić ogranicznikiem. Ogranicznikiem może być np. spacja, jeśli zamierzamy scalić w jednej komórce imię i nazwisko. Wcześniej ta sama operacja wymagała stworzenia bardziej złożonej formuły.

Na pierwszy plan wysuwają się nowe funkcje programu PowerPoint 2019, takie jak Płynna zmiana, Powiększenie oraz możliwość używania pióra, np. Surface Pen do nawigowania po slajdach. W ostatnim czasie Microsoft istotnie udoskonalił również obsługę pisma odręcznego w różnych aplikacjach systemu Windows, wprowadzając mobilny piórnik oraz wrażliwość na nacisk i efekty pochylania. W rezultacie tworzenie dokumentów przebiega teraz bardziej naturalnie. Kolejne nowości to integracja z tłumaczem Microsoft Translator, możliwość osadzania obiektów wektorowych SVG w programach Word, Excel i PowerPoint, obsługa składni języka LaTeX w dokumentach tekstowych oraz sześć nowych funkcji arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie nowości Office 2019 dostępne są również dla użytkowników Office 365.

Jednorazowy zakup

Microsoft konsekwentnie kontynuuje rozwój swoich aplikacji biurowych w ramach usługi chmurowej Office 365. Konserwatywni klienci, którzy nie chcą lub nie mogą migrować do modelu subskrypcyjnego, nie zostali jednak pozbawieni wyboru. Office 2019 stanowi kolejne, zaraz po wersji 2016, duże wydanie pakietu biurowego Microsoft dostarczane na zasadach trwałej licencji kupowanej jednorazowo (one-time purchase).

Na długiej liście nowości znalazła się duża część funkcji wprowadzanych na przestrzeni ostatnich trzech lat w kolejnych wydaniach Office 365. W odróżnieniu od wersji chmurowej Microsoft Office 2019 nie będzie otrzymywał nowych funkcji, a jedynie regularne łatki bezpieczeństwa oraz poprawki wpływające na stabilne działanie aplikacji.

Tłumacz Microsoft

Nowy Office integruje się z usługą Microsoft Translator, pozwalając na szybkie i wygodne przetłumaczenie na dowolny język zaznaczonego fragmentu tekstu albo całego dokumentu. W drugim przypadku program tworzy przetłumaczoną kopię dokumentu. Moduł tłumacza automatycznie wykrywa język oryginału, a tłumaczenie zaznaczonych słów lub zdań odbywa się „w locie”. Wyniki wraz z dodatkowym znaczeniem wskazanych słów wyświetlane są niemal natychmiast w wydzielonym oknie Translator.

W rezultacie wbudowany moduł tłumacza pozwala sprawnie pracować z obcojęzycznymi dokumentami, bez konieczności przełączania się do okna przeglądarki. Funkcja tłumacza jest obecnie dostępna w programach Word, Excel, OneNote oraz PowerPoint. Dla klienta poczty istnieje możliwość zainstalowania ze sklepu z oprogramowaniem dodatku Translator for Outlook. Ocenę jakości tłumaczeń, również w odniesieniu do konkurencyjnego Tłumacza Google, pozostawiamy zaś czytelnikom.

Równania LaTeX i obsługa SVG

W programie Word 2019 dodano możliwość wprowadzania równań w formacie liniowym przy użyciu składni języka LaTeX. Narzędzie równań obsługuje teraz większość słów kluczowych LaTeX i pozwala na konwersję między liniowym a profesjonalnym sposobem wyświetlania równań matematycznych. W celu wprowadzenia nowego równania w notacji LaTeX należy nacisnąć kombinację klawiszy [Alt]+[=]. Poza LaTeX użytkownicy mogą korzystać z dostępnego już wcześniej zapisu UnicodeMath.

Odświeżone aplikacje pakietu Office pozwalają teraz na umieszczanie w dokumentach tekstowych, arkuszach, prezentacjach i wiadomościach e-mail obiektów graficznych Scalable Vector Graphics (SVG). Wektorowe obiekty SVG mogą być dowolnie modyfikowane przez obracanie, zmianę rozmiaru albo koloru, bez utraty jakości grafiki. W aplikacjach Office, ale tylko w modelu subskrypcji, znajdziemy również wbudowany katalog ikon SVG zgrupowanych w kilkunastu kategoriach, np. Biznes, Strzałki oraz Sport.

Pismo odręczne

Microsoft już od Windows 8 stawia na obsługę dotykiem, przy czym Microsoft Office 2019 stanowi kolejny krok w kierunku łatwiejszego wykorzystania ekranów dotykowych, piórek, a nawet myszy w rozpoznawaniu pisma odręcznego. W najnowszych wersjach aplikacji Office pismo odręczne może być konwertowane do kształtów (grafik), a także stosowane do zapisywania złożonych formuł matematycznych czy też zakreślania tekstu. Na wstążce mamy teraz do dyspozycji nową kartę Rysowanie (wymaga włączenia), która daje dostęp do nowego zestawu piór (ołówek, pióro, zakreślacz). O wrażliwości na nacisk oraz rozpoznawaniu pochylenia pióra wspominaliśmy już wcześniej.

Płynna zmiana

Wielu zauważalnych nowości doczekał się PowerPoint. Nowością jest Płynna zmiana (Morph), czyli efekt ruchu (animacji) obiektu podczas przełączania kolejnych slajdów. Dokumentacja zaleca, że dla uzyskania najlepszego efektu warto zduplikować slajd, a następnie na drugim z nich (kopii) wprowadzić modyfikacje na obiektach, które chcemy „poruszyć”, np. zwiększyć ich rozmiar albo przesunąć w inne miejsce slajdu. W momencie przechodzenia do kolejnego slajdu uczestnicy prezentacji ujrzą płynny efekt ruchu. Obiektami, które możemy wprawić w ruch, są tekst, kształty, obrazy, grafiki SmartArt oraz wykresy.

Powiększenie

Kolejną nowością PowerPointa jest narzędzie do nawigacji Powiększenie (Zoom). Możemy go używać w trakcie edycji oraz pokazu slajdów. Za pomocą funkcji Powiększenie ożywimy prezentację. Będzie ona bardziej dynamiczna i ekscytująca dzięki wyświetlaniu zawartości w sposób nieliniowy. Zasadniczo pod opcją Powiększenie kryją się trzy narzędzia, z których pierwsze, czyli Powiększenie z podsumowaniem (Summary Zoom), pozwala szybko wygenerować interakcyjny spis treści, natomiast pozostałe dwa – Powiększenie slajdu (Slide Zoom) oraz Powiększenie sekcji (Section Zoom) – tworzą swego rodzaju menu nawigacyjne do przechodzenia między kolejnymi slajdami lub sekcjami prezentacji na zasadzie „kliknij, aby obejrzeć”.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej