Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

SOLM nie tylko dla maszynisty

System Obsługi Licencji Maszynisty wdrożony w Urzędzie Transportu Kolejowego umożliwia prawidłowe wypełnienie wniosku i przesłanie go za pomocą e-PUAP-u. Autorskie oprogramowanie uprościło i przyspieszyło proces wydawania dokumentów.

Formularz wniosku zawiera m.in. szczegółowe dane dotyczące licencji maszynisty.

Usprawnienie procesu wydawania licencji maszynisty stało się dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) zadaniem priorytetowym. Wszystko dlatego, że zgodnie z nowymi przepisami do października 2018 r. blisko 17 tysięcy maszynistów musi posiadać nowy dokument potwierdzający uprawnienia.

SOLM szyty na miarę

Konieczność wymiany dotychczasowych dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów kolejowych na licencje i świadectwa maszynisty wiąże się z intensywnym napływem wniosków do UTK. – Stąd wziął się pomysł na własny system ułatwiający składanie dokumentów i upraszczający cały proces licencjonowania – mówi Ignacy Góra, prezes UTK. Aby jednak pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego (DBK) mogli usprawnić operacje wydawania licencji, konieczne było zidentyfikowanie kluczowych problemów związanych z tą procedurą.

Największą uciążliwością okazała się bardzo duża liczba błędów we wnioskach wypełnianych przez maszynistów, kandydatów na maszynistów, a także przez przewoźników i ośrodki szkoleniowe. Sprawną obsługę wydawania licencji utrudniało również to, że znaczna część wniosków była składana do UTK w postaci papierowej – wynikało to ze znikomej popularności wśród maszynistów profilu zaufanego (eGO) oraz braku rozwiązań informatycznych umożliwiających jego wykorzystanie. – Podjęliśmy więc decyzję, by we wszystkich oddziałach UTK powstały punkty potwierdzania profilu zaufanego – mówi Krzysztof Kulka, zastępca dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego DBK. – Równocześnie rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem założeń funkcjonalnych oprogramowania wspierającego składanie wniosków w każdej możliwej postaci. Na aplikację, której głównym zadaniem miało być zautomatyzowanie procedury wydawania licencji i zastąpienie funkcjonującego do tej pory Rejestru Licencji Maszynistów, wygospodarowano z budżetu UTK 245 tysięcy złotych.

Ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez UTK i samego procesu licencjonowania zdecydowano się na system „szyty na miarę potrzeb”. W przypadku tworzenia od podstaw takich autorskich rozwiązań jak System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM) pierwszym niezbędnym krokiem jest określenie czynności administracyjnych, które mają być usprawnione przez oprogramowanie. Koniecznym etapem prac koncepcyjnych stało się więc mapowanie procesów dotyczących licencjonowania i opisanie niezbędnych funkcji systemu pod kątem opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Ponieważ merytorycznie za wydawanie licencji odpowiada DBK, na pracownikach tego wydziału spoczęło szczegółowe określenie, jaki powinien być produkt końcowy i na jakie potrzeby ma on odpowiadać. Kolejnym ważnym krokiem było przekazanie tej koncepcji wykonawcy systemu. – Nie mieliśmy do czynienia z rozwiązaniem „pudełkowym”, dlatego musieliśmy skrupulatnie na etapie analizy przedwdrożeniowej uzgodnić z wykonawcą, jak rozumiemy każde z wymagań OPZ – mówi Krzysztof Kulka, koordynator wdrożenia SOLM-u.

Wsparcie dla każdego

SOLM ujrzał światło dzienne w styczniu 2017 r., czyli niecałe pół roku po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pracuje jako aplikacja obsługiwana przez przeglądarki internetowe, a serwis webowy wykorzystuje program Microsoft Internet Information Services w wersji 8.5 (IIS v. 8.5). Aplikacja została napisana w technologii ASP.NET MVC i pracuje w środowisku .NET Framework 4.6. Głównym zadaniem oprogramowania jest obsługa wniosków o wydanie licencji maszynisty, a także przedłużanie jej ważności, zawieszanie, przywracanie,
cofanie i aktualizacja danych w niej zawartych oraz wydawanie wtórników. System został pomyślany jako rozwiązanie usprawniające cały proces licencjonowania, dlatego funkcje aplikacji wspierają zarówno pracowników UTK, jak i jego klientów zewnętrznych, czyli przedsiębiorców działających w imieniu przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów. Celem, jaki postawił przed sobą zespół projektujący narzędzie, było wsparcie każdej osoby ubiegającej się o licencję maszynisty niezależnie od tego, czy robi to drogą elektroniczną, czy ubiega się o ten dokument w sposób klasyczny. Z tak zarysowanych różnorodnych potrzeb wyniknął logiczny podział struktury aplikacji na dwie części. Dla osób preferujących rozwiązania informatyczne przygotowano moduł umożliwiający złożenie w pełni cyfrowego wniosku, podpisanie go podpisem elektronicznym bądź za pomocą eGO, jak również opłacenie go przez internet.

Kreator podpowiada

Wnioskodawcom niekorzystającym z ePUAP-u, którzy wolą komunikować się z urzędem w sposób tradycyjny, SOLM umożliwia złożenie formularza za pomocą specjalnego kreatora na stronie internetowej https://solm.utk.gov.pl/.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej