Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Wirtualne centra danych

Kiedy moda staje się trwałym trendem, w świecie IT dochodzi do rewolucji. W ciągu ostatniej dekady wirtualizacja na nowo zdefiniowała sposób projektowania centrów danych oraz położyła podwaliny istnienia chmur obliczeniowych.

Polska edycja Wikipedii definiuje wirtualizację jako „szerokie pojęcie odnoszące się do abstrakcji zasobów w różnych aspektach informatyki”. „Abstrakcja” oznacza oderwanie od urządzeń fizycznych na rzecz zasobów definiowanych programowo, natomiast „różne aspekty” to w zasadzie dowolny element środowiska IT, któremu można nadać wirtualny, bo istniejący tylko w komputerze, byt. Konsolidacja i lepsze wykorzystanie zasobów, łatwość zarządzania i możliwość automatyzacji procesów, dostęp do dodatkowych funkcji z zakresu zapewnienia ciągłości biznesowej, a w końcu realne oszczędności to najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania wirtualizacji. Wirtualizować można wszystko: stacje robocze, serwery, pamięci masowe i sieci komputerowe, a nawet całe centra danych. Wirtualizacja to już nie moda ani trend, a sprawdzona w rzeczywistych zastosowaniach solidna technologia, którą pokochał świat IT.

Konsolidacja serwerów

Wirtualizacja serwerów polega na uruchamianiu na jednym fizycznym urządzeniu wielu maszyn wirtualnych. Wiele analiz i praktycznych doświadczeń pokazuje, że zasoby fizycznych serwerów niepoddawanych wirtualizacji wykorzystywane są w niewielkim stopniu (raptem od kilku do kilkunastu procent) albo też obciążenia obsługiwane w organizacji rozkładają się nierównomiernie między hostami.

Wirtualizacja pozwala pełniej wykorzystać dostępne zasoby sprzętowe poprzez konsolidację obciążeń na mniejszej liczbie hostów. Na jednym fizycznym urządzeniu z powodzeniem mogą działać obok siebie kontroler domeny, serwery usług sieciowych, serwery plików, serwery obsługujące różnego rodzaju aplikacje biznesowe, a nawet serwery baz danych. A każdy z nich w izolowanym środowisku instancji wirtualnej, co jest niezwykle ważne w kontekście dobrych praktyk, zakładających rozdzielenie usług i aplikacji biznesowych między niezależne od siebie systemy. Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwia śledzenie wykorzystania zasobów przez poszczególne maszyny wirtualne, a w razie wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową przenosić je do mniej obciążonych hostów.

W rezultacie organizacja może kupić mniej, ale za to mocniejszych serwerów. Przy okazji zyskuje szereg korzyści wnoszonych przez wirtualizację, takich jak łatwiejsze zarządzanie i automatyzacja procesów IT, nowe mechanizmy zapewnienia ciągłości biznesowej, w tym opcje integracji z nowoczesnymi systemami backupu i chmurą czy możliwość szybkiego reagowania działów IT na zmieniające się otoczenie biznesowe.

(Wybrane) korzyści wirtualizacji

Wysoka dostępność danych i aplikacji może być realizowana na wiele sposobów, ale to wirtualizacja wydaje się najciekawszą alternatywą dla tradycyjnych klastrów serwerów. Oprogramowanie do wirtualizacji oferuje niezawodne funkcje przenoszenia maszyn wirtualnych między hostami w klastrze wirtualizacji bez przerywania pracy. Funkcja migracji maszyn może być wykorzystywana na wiele sposobów. Przed wykonaniem aktualizacji firmware’u serwera albo prac serwisowych obsługiwane maszyny wirtualne można przenieść na innego hosta, a następnie przywrócić po zakończeniu prac administracyjnych.

W razie awarii fizycznego serwera maszyny wirtualne mogą być ręcznie lub automatycznie przenoszone na inne, sprawne hosty w klastrze, aby zapewnić ciągłość działania systemów. Co więcej, środowisko wirtualne staje się kluczowym elementem planu disaster recovery, umożliwiając szybkie przełączanie obciążeń do zewnętrznych centrów danych, a nawet chmury, bez zmiany warunków świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Wszystko z uwagi na uniwersalność technologii wirtualizacji stosowanych w lokalnych serwerowniach oraz prywatnych i publicznych chmurach obliczeniowych.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej