Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Orłowski

Wspólny głos środowiska informatyków administracji publicznej

Organizowane przez redakcję „IT w Administracji” konwenty informatyków wpisały się na stałe w ka­lendarz wydarzeń, w których chętnie biorą udział przedstawiciele działów IT sektora publicznego. Konwenty są nie tylko doskonałą okazją do zapoznania się z naj­nowszymi rozwiązaniami technicznymi i dobrymi praktykami w zakresie cyfryzacji urzędów, lecz także dają sposobność do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Podczas trzech wiosennych konwentów wybrzmiał też wspólny głos środowiska informatyków.

Uczestnicy VI Łódzkiego Konwentu Informatyków, Smardzewice, 6–7 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy trzech Konwentów Informatyków (VI Małopolskiego, VII Dolnośląskiego i VI Łódzkiego) postanowili wyrazić swoje postulaty wobec postępującej informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (patrz: ramka „Postulaty informatyków”). Ich zdaniem konieczne jest pilne wypracowanie standardów organizacyjnych i technicznych, dzięki którym informatyka znajdzie właściwe miejsce w urzędach i ich jednostkach podległych. Podczas dyskusji zwracano przede wszystkim uwagę na sytuację najmniejszych placówek (małych urzędów gmin, jednostek organizacyjnych i pomocniczych), w których informatykom przypisywane są często zadania niezwiązane z zawodem. – Nie powinniśmy zajmować się sprawami, które nie leżą w domenie informatyki, a więc wymianą żarówek, naprawianiem pilotów do bram garażowych. Nie do nas powinno też należeć obsługiwanie programów biurowych i nauczanie podstaw obsługi komputera – mówił w marcowym wydaniu „IT w Administracji” Radosław Jastrzębski. Obecni na spotkaniach przedstawiciele placówek publicznych podnosili także trudności w komunikacji z kierownictwem oraz to, że w ślad za rozbudową infrastruktury i zwiększaną nieustannie liczbą zadań nie idą pieniądze na szkolenia i rozwój.

Praca u podstaw

Informatycy mają pomysły i są gotowi do rozwiązywania wskazanych problemów. Chcą działać na rzecz nowych standardów oraz popularyzować już wypracowywane i sprawdzone wzorce. W tym celu powstała właśnie Sekcja Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. – Chcemy budować etos zawodu informatyka w administracji publicznej, a jednocześnie umocnić pozycję naszych kolegów i koleżanek w strukturach organizacyjnych urzędów. Będziemy rekomendować ścieżki rozwoju zawodowego oraz wyszukiwać i upowszechniać dobre praktyki zarządzania systemami i działami IT – mówi Adam Mizerski, członek Zarządu Głównego PTI i jeden z inicjatorów SIAP. Jego zdaniem konieczne są też działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka oraz zdefiniowanie praw i obowiązków specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem publicznych systemów teleinformatycznych.

Wymiana informacji

Ponieważ już od dłuższego czasu jednym ze zgłaszanych przez środowisko informatyków postulatów jest poprawa komunikacji z instytucjami realizującymi centralne projekty informatyczne, redakcja „IT w Administracji” zaprosiła do udziału w tegorocznych konwentach przedstawicieli: Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Podczas spotkań przedstawiciele tych instytucji przekazują najważniejsze informacje na temat swoich przedsięwzięć, a jednocześnie zbierają uwagi i pytania oraz wyjaśniają wątpliwości. Z największym zainteresowaniem spotykają się kwestie finansowania projektów informatycznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz przygotowywane przez resort cyfryzacji projekty (Aplikacje.gov.pl, Portal RP, Węzeł Krajowy). Podczas konwentów nie brakuje również tematów związanych z: bezpieczeństwem informacji, dostępem do rejestrów państwowych, obsługą ePUAP-u oraz z praktyką stosowania narzędzi informatycznych do zarządzania infrastrukturą urzędu.

Postulaty informatyków

  • Potrzebne jest jak najszybsze wypracowanie i przyjęcie przepisów, standardów i rekomendacji regulujących wykonywanie zawodu informatyka oraz umiejscowienie informatyki w strukturze organizacyjnej placówek administracji publicznej.
  • Konieczne jest określenie (np. w rozporządzeniu o Krajowych Ramach Interoperacyjności) minimalnych wymagań teletechnicznych, jakie musi spełniać placówka publiczna w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Odczuwamy brak kontaktów i informacji dla jst i innych jednostek publicznych, jakie płyną z podmiotów realizujących duże projekty informatyczne, a udział powiatowych i gminnych placówek w powstawaniu nowych rozwiązań jest znikomy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że niejednokrotnie istniejące systemy lokalne są lepsze i sprawdzają się w praktyce małych podmiotów.


Chcemy budować etos zawodu informatyka w administracji publicznej, a jednocześnie umocnić pozycję naszych kolegów i koleżanek w strukturach organizacyjnych urzędów. Będziemy rekomendować ścieżki rozwoju zawodowego oraz wyszukiwać i upowszechniać dobre praktyki zarządzania systemami i działami IT.
Adam Mizerski, członek Zarządu Głównego PTI


Terminy kolejnych konwentów w 2017 r.

  • 11–12 maja, VI Pomorski (Jurata)
  • 25–26 maja, II Ogólnopolski (Suchedniów)
  • 8–9 czerwca, VI Warmińsko-Mazurski (Ruciane–Nida)
  • 21–22 września, VI Wielkopolski (Tarnowo Podgórne)
  • 23–24 października, VII Mazowiecki (Zegrze)
  • 23–24 listopada, IV Śląski

Więcej na: konwent.itwadministracji.pl

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej