Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Rozwój systemów IT Służby Więziennej

System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Pawlakiem, dyrektorem Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

W kwietniu ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło całościową koncepcję reformy, która ma unowocześnić Służbę Więzienną. Czy ta modernizacja przewiduje też upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych?

W ramach programu modernizacji Służby Więziennej Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW) planuje działania związane przede wszystkim z modernizacją i rozwojem istniejącej infrastruktury oraz systemów informatycznych. Przez ostatnie 10 lat w Służbie Więziennej wdrożone zostały nowe rozwiązania informatyczne, w tym m.in. Active Directory w skali całej organizacji (20 tys. użytkowników), poczta elektroniczna w oparciu o MS Exchange, infrastruktura PKI czy system centralnego backupu. Wdrożenia miały na celu standaryzację, centralizację i podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania Służby Więziennej. Ze względu na upływ czasu i postęp technologiczny Biuro Informatyki i Łączności sukcesywnie modernizuje infrastrukturę informatyczną, jednak z uwagi na ograniczony budżet dotychczas nie była możliwa realizacja wszystkich przewidzianych w tym zakresie działań. Ustawa modernizacyjna w znaczący sposób podnosi możliwości wymiany tej infrastruktury, w szczególności w zakresie wymiany serwerów, macierzy czy zakupu nowych licencji systemów operacyjnych.

Czy w związku z modernizacją, która ma trwać do 2022 r., jest planowane uruchomienie nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby Służby Więziennej?

Program modernizacji Służby Więziennej pozwala również na wdrażanie najnowszych rozwiązań informatycznych. I tak w 2017 r. Biuro Informatyki i Łączności CZSW zakupiło i uruchomiło system wirtualizacji macierzy, który pozwala na optymalizację zarządzania przestrzenią macierzy, jak również podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonujących systemów informatycznych. Ponadto w ramach tego programu planowana jest budowa centrum zapasowego Służby Więziennej dla krytycznych systemów informatycznych.

Kierowane przez Pana Biuro Informatyki i Łączności Służby Więziennej jest odpowiedzialne za rozwój i eksploatację centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej. Jakie konkretnie to są systemy?

Biuro Informatyki i Łączności CZSW nadzoruje pracę i rozwój systemów informatycznych funkcjonujących w Służbie Więziennej. Można je podzielić na dwie kategorie: systemy informatyczne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość „procesów biznesowych” Służby Więziennej oraz dedykowane systemy informatyczne obsługujące te procesy. Należą do nich m.in.: Active Directory, poczta elektroniczna, system centralnego backupu, system personalizacji legitymacji służbowych (wydawanie certyfikatów, infrastruktura PKI), system bezpieczeństwa sieciowego i stacji roboczych, elektroniczny obieg dokumentów, system obsługujący procesy związane z osobami osadzonymi w aresztach śledczych i zakładach karnych, system klasy ERP kadry-płace funkcjonariuszy, system klasy ERP kadry-płace pracowników cywilnych, system wideokonferencji, systemy informacyjne (intranet, ESP) oraz szereg innych systemów informatycznych wspomagających codzienną pracę funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Kluczowym dla Służby Więziennej rejestrem jest jednak Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności (Noe.NET), która w ostatnich latach była wielokrotnie ulepszana. Czego dotyczyły wprowadzane modyfikacje?

Rzeczywiście system Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Początkowo system ten był typowym rejestrem zawierającym dane osób pozbawionych wolności, ale w wyniku sukcesywnego rozwoju objął praktycznie wszystkie aspekty odbywania kary pozbawienia wolności. Modyfikacje dokonywane w ostatnim okresie objęły procesy związane z funkcjonowaniem szkół dla osadzonych i z zatrudnieniem osadzonych – co obecnie jest priorytetowym projektem Służby Więziennej.

[...]

dr inż. Andrzej Pawlak  – ukończył studia i doktoryzował się na Politechnice Wrocławskiej. Od 1991 r. zajmuje się wdrażaniem rozwiązań informatycznych w administracji publicznej. Uczestniczył w procesie tworzenia systemu PESEL i w latach 1997–1999 był wicedyrektorem Departamentu PESEL MSWiA. W latach 1999–2008 pracował w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., gdzie zorganizował i kierował Centrum Personalizacji Dokumentów. Pod jego kierownictwem wdrożone zostały ogólnopolskie systemy KIEROWCA i POJAZD oraz uruchomiona została produkcja centralnie personalizowanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Od 2008 r. pracuje w Służbie Więziennej – obecnie jest dyrektorem Biura Informatyki i Łączności CZSW. Doprowadził do integracji i centralizacji systemów IT wszystkich jednostek Służby Więziennej.

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej