Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Skrzydła IT w Administracji

Podczas V Forum Kierowników IT w Administracji już po raz czwarty rozdaliśmy nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. Spośród około 100 zgłoszonych projektów wyłoniliśmy zwycięzców w pięciu stałych kategoriach.

Ideą konkursu „Skrzydła IT w Administracji” jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. Wszystkie projekty zostały poddane weryfikacji merytorycznej, a następnie trafiły pod obrady Kapituły Nagrody – jej członkami są szefowie wydziałów IT instytucji publicznych, a także prawnicy i eksperci, którzy zajmują się kwestiami wykorzystania nowych technologii w sektorze publicznym. Swojego faworyta wskazał też Minister Cyfryzacji, który jako patron konkursu miał możliwość nagrodzenia jednego projektu.

Na zdjęciu (od lewej): Jacek Orłowski („IT w Administracji”), Marta Radomska (Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku), Dariusz Jędryczek (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), Martyna Horęda (Ministerstwo Cyfryzacji), Kamil Jaszczak (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Sylwia Kucharska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu), Małgorzata Kalata (Urząd Transportu Kolejowego), Katarzyna Wiszniewska („IT w Administracji”), Maciej Bułkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kategoria I: e-Administracja

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej


Przygotowany przez pracowników UMWWM nowy BIP jest dostępny z poziomu urządzeń mobilnych. Powstały moduły upraszczające sposób wprowadzania informacji, m.in. moduł zamówień publicznych czy moduł naboru. Podjęto decyzję, że zespół podejmie się automatycznej migracji jedynie aktów prawnych. Pozostałe istotne informacje zostały przepisane, a część informacji, przez ustalony okres, była wprowadzana dwutorowo do obu instancji. Pozwoliło to na uporządkowanie i aktualizację dotychczasowych treści oraz zachowanie ciągłości funkcjonowania BIP-u. rbip.warmia.mazury.pl

Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Muzea Wielkopolski


Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej oraz aplikacji mobilnej. Ma temu służyć platforma internetowa z systemem CMS, która udostępniona zostanie nieodpłatnie wszystkim wielkopolskim muzeom, tak aby mogły samodzielnie dodawać własne treści i upowszechniać wiedzę o dziedzictwie materialnym Wielkopolski. Na portalu udostępniono ponad 10 tys. cyfrowych odwzorowań zabytków. muzeawielkopolski.pl

Kategoria III: e-Usługi dla obywatela

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Gmina Wrocław)
Open Data Wrocław


Otwarte Dane Wrocław to serwis internetowy, umożliwiający wszystkim zainteresowanym szybkie i łatwe dotarcie do informacji publicznych, gromadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz inne jednostki miejskie. Portal został opracowany na platformie CKAN z uwzględnieniem światowych standardów otwartych danych. Umożliwia m.in. podgląd danych przed pobraniem czy pobieranie danych poprzez API. Oferuje też opcję wnioskowania o nowe dane. wroclaw.pl/open-data

Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu

Urząd Transportu Kolejowego
System Obsługi Licencji Maszynisty


To rozwiązanie komunikacyjne ma przyspieszyć proces licencjonowania maszynistów, eliminując tzw. wąskie gardła związane z dużą wadliwością składanych wniosków (poziom wadliwości wynosił nawet ok. 60%). SOLM zawiera też moduł typu backoffice wspomagający pracowników urzędu w procesie licencjonowania, ułatwiając generowanie pism, wezwań i raportów oraz danych.
https://solm.utk.gov.pl/

Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Izba Celna w Białymstoku
Asystent Granica (aplikacja mobilna)


To wirtualny przewodnik po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Asystent podpowiada, jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie podróżny, jaką trasą/pasem na przejściu powinien się kierować celem przekroczenia granicy, a także jakie są poszczególne etapy przekraczania granicy. Podawana jest też informacja, co można przewieźć przez granicę i w jakich ilościach.
granica.gov.pl/aplikacja-asystent-granica.php?v=pl

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Specjalne wyróżnienie przyznało Ministerstwo Cyfryzacji, patron konkursu „Skrzydła IT w Administracji”. Nagrodę otrzymał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach za projekt „Autorska strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego”. W imieniu instytucji odebrał ją Kamil Jaszczak, doradca Wojewody Śląskiego. Nowa strona WWW Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępna pod adresem www.katowice.uw.gov.pl.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej