Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Skrzydła IT w Administracji

Podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji po raz piąty wręczyliśmy nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. Spośród ponad 100 zgłoszonych projektów Kapituła wyłoniła laureatów w pięciu stałych kategoriach.

Ideą konkursu „Skrzydła IT w Administracji” jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. Wszystkie projekty zostały poddane weryfikacji merytorycznej, a następnie trafiły pod obrady Kapituły Nagrody – jej członkami są szefowie wydziałów IT instytucji publicznych, a także prawnicy i eksperci, którzy zajmują się kwestiami wykorzystania nowych technologii w sektorze publicznym. Swojego faworyta wskazał też Minister Cyfryzacji, który jako patron konkursu miał możliwość nagrodzenia jednego projektu.

Na zdjęciu (od lewej): Dariusz Jędryczek (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), Waldemar Izdebski (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Małgorzata Gościńska-Kolanko (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ), Krzysztof Pękala (Urząd Miejski w Gdańsku), Maria Bollin (Gdańskie Centrum Informatyczne), Damian Dworakowski (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku), Wojciech Karol Iwaszkiewicz (Urząd Miejski w Giżycku), Krzysztof Paternoga (Starostwo Powiatowe w Giżycku), Jacek Orłowski („IT w Administracji”).

Kategoria I: e-Administracja

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)

Jest to wspólne dla administracji publicznej środowisko kompetencyjno-analityczne, które umożliwia udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. CAPAP zwiększa dostępność narzędzi, usług oraz zbiorów danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W projekcie szczególny nacisk położono na dane 3D oraz mapy cyfrowe w postaci umożliwiającej prowadzenie analiz. System umożliwia też tworzenie własnych zbiorów danych w chmurze oraz tworzenie kompozycji mapowych składających się z warstw danych użytkownika oraz wybranych podkładów mapowych. popc.gugik.gov.pl/capap

Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Podlaskie Zbiory Cyfrowe

Projekt polegał na utrwaleniu w cyfrowej postaci kilkuset godzin audiowizualnych nagrań oraz cennych druków, przedstawiających ludową kulturę Podlasia (ponad 128 tys. plików). W ramach projektu powstała pracownia digitalizacji wyposażona w sprzęt do magazynowania danych, oprogramowanie służące do korekcji technicznej plików oraz portal internetowy. Dodatkowo stworzono API, które pozwala na dostęp do zasobów przez Sieć, a także przez chmurę. podlaskiezbiorycyfrowe.pl

Kategoria III: e-Usługi dla obywatela

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Model 3D Miasta Poznań

Projekt budowy trójwymiarowego modelu Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji jest unikalny w skali kraju. Model tworzony jest w otwartym międzynarodowym standardzie City GML i udostępnia dwa poziomy szczegółowości modeli budynków. Ciekawą funkcją projektu jest możliwość tworzenia analiz środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego czy wizualizacja rozkładu hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej. sip.geopoz.pl/sip/intro/gintro

Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Cyfrowe Mazury

Projekt jest inicjatywą jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Polegał na budowie rozwiązań e-administracji w 12 jst, m.in. udostępnieniu 30 e-usług. W ramach działania wdrożono także w placówkach system EZD oraz platformy Cyfrowego Urzędu. Stworzono też publiczne hotspoty. cyfrowe-mazury.pl

Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Centrum Kontaktu

Portal Gdańskiego Centrum Kontaktu to jeden punkt kontaktu dla mieszkańców, przedsiębiorców, studentów i turystów umożliwiający zgłaszanie spraw wymagających interwencji służb miejskich; otrzymywanie informacji o procedurach realizowanych przez urząd miasta i jego jednostki organizacyjne. Wykorzystuje zdalne kanały komunikacji, takie jak: telefon, SMS, e-mail, formularz elektroniczny, chat, mapa porządku, media społecznościowe. gdansk.pl/kontaktgdansk

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji jako patron honorowy nagrody „Skrzydła IT w Administracji” przyznało specjalne wyróżnienie dla Aplikacji Rejestry RODO zrealizowanej przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Nagrodę z rąk Justyny Duszyńskiej (zastępca dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych) odebrał Dariusz Jędryczek (dyrektor CUI). Więcej na temat wyróżnionej aplikacji pod adresem itwa.pl/smc.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej