Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

WSA

VI Forum Kierowników IT w Administracji - relacja

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie instytucjami publicznymi, a tym samym za ich informatyzację. Organizatorem wydarzenia był miesięcznik „IT w Administracji”.

Fot. Michał Łapecki Fot. Michał Łapecki
Skrzydła IT w Administracji
Nagroda Ministra Cyfryzacji

 Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk z zakresu stosowania technologii informatycznych oraz prezentacja rozwiązań IT, które warto wykorzystywać w placówkach publicznych. Tematem wiodącym konferencji były bezpieczne, wydajne i efektywne usługi elektroniczne administracji publicznej – usługi cyfrowe są bowiem coraz silniejszym motorem napędowym całej światowej gospodarki i właściwie trudno sobie bez nich wyobrazić nowoczesne społeczeństwo.

Elektronizacja urzędów czy też szerzej: całego sektora publicznego to żmudny proces, który wymaga wysiłku od całej organizacji. Potrzebuje wsparcia kadry kierowniczej, kompetentnych i zmotywowanych pracowników oraz niezawodnej infrastruktury – mówił Jacek Orłowski podczas inauguracji Forum. Gości przywitali też Wiktor Łukaszczyk, zastępca burmistrza Zakopanego, oraz Jacek Barski dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który odczytał list marszałka do uczestników spotkania. Podkreślona została w nim rola samorządu województwa w procesie cyfryzacji regionu oraz innowacyjność Małopolski w tym względzie.

Tezę tę poparli Małgorzata Kubicka-Hodura oraz Grzegorz Wójcik w pierwszym wystąpieniu merytorycznym przedstawiającym liczne projekty informatyczne realizowane przez województwo. Z kolei swoim doświadczeniem w obszarze wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa w mieście podzielił się Grzegorz Hunicz, dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w lubelskim magistracie. – Projektów integracyjnych warto szukać m.in. w oświacie. To spora część budżetu miasta, więc nawet małe oszczędności pozwolą wygospodarować środki na utrzymanie i rozwój IT w całej aglomeracji – powiedział, przedstawiając zadania działu IT w Urzędzie Miasta Lublin. W swoim wystąpieniu podkreślał też rolę standaryzacji, dzięki której można np. uzyskać efekt przy przetargach na sprzęt i oprogramowanie.

Tematykę „zamówieniową” kontynuowała Justyna Orłowska, dyrektor Departamentu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – W Polsce mamy 2,5 mln firm, a aż do 43 proc. postępowań przetargowych zgłasza się maksymalnie tylko jeden podmiot – mówiła, wskazując na problemy urzędów przy zamawianiu innowacji. Alternatywą do klasycznych przetargów na IT ma być właśnie program GovTech Polska, który wykorzystuje art. 110 pzp. Jest to tryb konkursowy, którego elastyczność umożliwia skonstruowanie procesu w taki sposób, aby wykonawcy rywalizowali ze sobą na najlepsze rozwiązania. – Pilotaż programu pokazał, że większość z prawie 300 firm, które wzięły udział w I edycji konkursów, nigdy wcześniej nie realizowała zleceń dla administracji publicznej – podsumowała Orłowska.

W czasie Forum rozmawiano też m.in. o budowie prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej, projektowaniu user experience w cyfrowych usługach publicznych, zastosowaniu metodyk zwinnych przy realizacji projektów informatycznych, informatycznym wsparciu przy wyborach powszechnych oraz o dobrych praktykach dla bezpieczeństwa zasobów elektronicznych. Nie zabrakło też tematów prawnych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, ochroną danych osobowych oraz z dostępem do informacji publicznej oraz jej ponownym wykorzystaniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej