Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Bezpieczna sieć LAN

SIEĆ LOKALNA | Do tematu bezpieczeństwa ochrony sieci w urzędzie warto podejść kompleksowo – przeanalizować punkty ryzyka i zaprojektować odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa. Chronić należy każdy element systemu i każdą warstwę dostępu, ponieważ jedno słabe ogniwo może spowodować niewydolność całej infrastruktury IT.

więcej

 

Naprawiamy uszkodzone dokumenty Worda

PAKIET BIUROWY | Podzielenie obszernego dokumentu na dokumenty podrzędne ułatwi zarządzanie jego strukturą. Jednak dokumenty główne bardzo często ulegały zniszczeniu zarówno w Wordzie 6, jak i Wordzie 2007. Co zrobić, by je uratować, tracąc jak najmniej z zawartości?

więcej

 
IT Administracji - Marzec 2008

Czy skanery sieciowe to narzędzia hakerskie

LEGALNOŚĆ | Czy administrator jest uprawniony do używania narzędzi do skanowania sieci, w tym testów penetracyjnych? Jak powinien się zachować, gdy ktoś doniesie o lukach bezpieczeństwa systemu? Okazuje się, że dbanie o bezpieczeństwo sieci urzędu – jeden z najważniejszych obowiązków administratora – jest ryzykowne z powodu nieprecyzyjnie sformułowanych przepisów prawa.

więcej

 

Administrowanie danymi osobowymi

PRZETWARZANIE INFORMACJI | Na organy administracji publicznej ustawa nakłada obowiązek ochrony danych osobowych, przetwarzanych w podlegających im jednostkach organizacyjnych. Za przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych i ich ochronę odpowiedzialne są dwa podmioty: administrator danych osobowych oraz administrator bezpieczeństwa informacji.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej