Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Formowanie polskiej cyberarmii

Podczas konferencji „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” minister Mariusz Błaszczak ogłosił powołanie pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. To początek drogi, której celem jest stworzenie cyberarmii w Polsce.

Zadania pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni zostały określone w decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2019 r. Funkcję powierzono płk. Karolowi Molendzie, który specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także reagowaniu na incydenty komputerowe i zagrożenia systemów teleinformatycznych. Głównym zadaniem pełnomocnika jest przeprowadzenie procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni i zgodnie z zapisami decyzji do 30 czerwca 2019 r. zostanie przedstawiona koncepcja ich funkcjonowania.

Harmonogram działań

Jak informuje MON, utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest procesem rozpisanym na kilka etapów. Obecnie trwa przegląd zagadnień związanych z obroną cyberprzestrzeni naszego kraju. Podczas tego etapu określone zostaną bieżące możliwości resortu obrony narodowej w zakresie zapewnienia ochrony i obrony tej sfery. 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej