Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Nasz monitoring wizyjny cały czas się rozrasta

Powstała infrastruktura IT pozwala na przemianę miasta, która dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od bezpieczeństwa, transportu, poprzez ekologię, energetykę i budownictwo, aż po wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Rozmowa z Krzysztofem Rutkowskim, kierownikiem Biura Ochrony Wizyjnej w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.

W sierpniu 2018 r. Urząd Miasta Zielona Góra uruchomił centrum ochrony wizyjnej, czyli serce miejskiego systemu monitoringu. Co składa się na budowę systemu?

System ochrony wizyjnej dla miasta Zielona Góra składa się z czterech serwera ACTINA SOLAR 240 S6 pełniących funkcję rejestratorów sieciowych; jednego serwera ACTINA SOLAR 120 S6+ pełniącego funkcję rejestratora redundantnego; serwera czasu NTP-PICO; 22 punktów dystrybucji sygnału; 79 zintegrowanych punktów kamerowych (składających się z kamery, media konwertera, systemu zasilania z podtrzymaniem); miejskiej sieci światłowodowej doprowadzonej do każdego zintegrowanego punktu kamerowego i stacji oglądowych; zasilania bezprzerwowego; dwóch ścian wizyjnych – jednej w centrum monitoringu i drugiej w Komendzie Miejskiej Policji. Kolejnymi elementami systemu są: siedem stacji oglądowych DELL PRECISION 5810 i 5820 (każda z dwoma monitorami 27”); rejestrator rozmów telefonicznych TRX oraz, oczywiście, kamery. W sumie w systemie pracuje 86 kamer transmitujących 284 obrazy wysokiej rozdzielczości, w tym: 64 czteroobiektywowe, 13 jednoobiektywowych, dwie panoramiczne i siedem obrotowych. Dysponujemy też kamerą przewoźną do pracy w terenie. Całością systemu zarządza dedykowany system VDG Sens w aktualnej wersji (2.6). Należy zaznaczyć, że system posiada architekturę rozproszoną, tj. centrum monitoringu, serwerownia i inne stacje oglądowe są alokowane w różnych częściach miasta. Sieć transmisyjna monitoringu jest fizycznie odseparowana od innych sieci i usług.

Jakie były motywy rozpoczęcia pracy nad systemem?

Prezydent Miasta Zielona Góra realizuje zadania własne określone w przepisach prawa, mając na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Budowa systemu ochrony wizyjnej stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast, które stają się inteligentne, niezależnie od tego, na jakim poziomie rozwoju znajduje się organizacja. Powstała infrastruktura IT pozwala na przemianę miasta, która dotyka wielorakich aspektów życia, począwszy od bezpieczeństwa, transportu, poprzez ekologię, energetykę i budownictwo, aż po wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami.

Jak przebiegały prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu ochrony wizyjnej?

Budowa tak zaawansowanego i złożonego systemu to trudne zadanie. Realizowaliśmy je w trzech etapach. Pierwszym było projektowanie, i to właśnie ono zajęło nam najwięcej czasu. Technologia, koszty utrzymania, skuteczność czy otwartość systemu to tylko niektóre aspekty, które wymagały gruntownej analizy. Niezbędna w tym celu była pomoc policji, która wskazała nam kluczowe lokalizacje kamer. Są to miejsca, gdzie w minionych latach było najwięcej interwencji policji, oraz główne ciągi komunikacyjne miasta. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obszar objęty projektem został ściśle określony przez program dofinansowania z Unii Europejskiej. Przy ograniczonym obszarze opracowania skupiliśmy się więc na zaprojektowaniu wydajnej i otwartej infrastruktury bazowej pozwalającej na stały rozwój systemu. Kluczowym elementem w budowie była dostępność do ringu światłowodowego na terenie miasta, którego właścicielem jest Uniwersytet Zielonogórski. Drugi etap prac – budowa systemu – wymagał wielu uzgodnień, zgód i koordynacji z innymi inwestycjami na terenie miasta. Realizację tego etapu w zakresie prac ziemnych determinowały też warunki atmosferyczne. Etap ten przewidywał budowę dedykowanego pomieszczenia dla centrum monitoringu, budowę „ostatniej mili” sieci teletransmisyjnej i linii zasilającej dla zintegrowanych punktów kamerowych. Ostatnim, trzecim etapem było wdrożenie. Wykonawca bardzo dużo czasu poświęcił na analizy i usuwanie problemów czy realizację wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i naszych oczekiwań. Największym wyzwaniem było dostosowanie systemu zarządzania obrazem (VMS) do naszych oczekiwań i wymogów siwz. Zastosowanie systemu VDG Sense pozwoliło nam na wybudowanie rozwiązania otwartego, co wyraża się w elastyczności kreowania widoków, uprawnień, automatyzacji procesów czy też integracji z innymi systemami, np. systemem AXON, który wykorzystujemy do rozpoznawania twarzy osób chronionych.

[...]

Krzysztof Rutkowski – absolwent Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki Politechniki Zielonogórskiej. W Urzędzie Miasta Zielona Góra pracuje od 2002 roku, początkowo jako główny specjalista w Biurze Informatyki, a następnie od 2017 roku w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Od czerwca 2018 roku jest kierownikiem Biura Ochrony Wizyjnej – komórki organizacyjnej urzędu powołanej przez Prezydenta Miasta do realizacji zadań monitoringu wizyjnego w Zielonej Górze.

Rozmawiała Katarzyna Wiszniewska

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej